Použitie rýchleho písania

Gmailu môžete dovoliť, aby vám pomáhal písať správy rýchlejšie. Funkcia rýchleho písania využíva strojové učenie a bude vám pri písaní ponúkať návrhy.

Poznámka: Rýchle písanie je nastavenie na úrovni účtu Google. Zmeny nastavení rýchleho písania sa prejavia v ktoromkoľvek zariadení, kde máte prihlásený účet.

Ak chcete prijať návrh, stlačte kláves Tab

Zapnutie alebo vypnutie rýchleho písania

Predvolene Gmail ponúka návrhy automaticky. 

 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. V časti Všeobecné sa posuňte nadol na Rýchle písanie.
 4. Vyberte Návrhy pri písaní sú zapnuté alebo Návrhy pri písaní sú vypnuté

Poznámka: Rýchle písanie je k dispozícii v angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine a portugalčine. Rýchle písanie nie je navrhnuté na poskytovanie odpovedí a nemusí vždy predpovedať fakticky správnu informáciu.

Zapnutie alebo vypnutie vlastných návrhov

Predvolene Gmail automaticky ponúka návrhy podľa vášho štýlu písania.

 1. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia
 2. V časti Všeobecné sa posuňte nadol na Prispôsobenie rýchleho písania.
 3. Vyberte Prispôsobenie je zapnuté alebo Prispôsobenie je vypnuté.

Vlastné návrhy

Prispôsobené návrhy rýchleho písania sú upravené podľa toho, ako zvyčajne píšete, aby sa zachoval váš štýl vyjadrovania. Súkromné prispôsobené návrhy pre svoj účet vidíte len vy. Iní používatelia, dokonca ani správcovia vo vašej organizácii, si vaše prispôsobené návrhy pozrieť nemôžu. Keď je prispôsobenie vypnuté, počas písania sa vám zobrazujú všeobecné návrhy.

Odoslanie spätnej väzby 

Po použití funkcie rýchleho písania môžete odoslať spätnú väzbu. Aj keď na každú spätnú väzbu reagovať nedokážeme, môžeme na základe nej zlepšiť svoje služby. 

Ak nám chcete odoslať spätnú väzbu, postupujte takto: 

 1. Ak chcete napísať novú správu, vľavo hore kliknite na Napísať správu.
 2. V pravom dolnom rohu kliknite na ikonu Viac Viac
 3. Kliknite na položku Spätná väzba k rýchlemu písaniu.
 4. V zozname vyberte návrh rýchleho písania, ku ktorému chcete poskytnúť spätnú väzbu. 
 5. Vyberte problém, ktorý vašu spätnú väzbu najlepšie vystihuje. 
  Poznámka: Ak vyberiete Iné, problém opíšte vlastnými slovami. 
 6. Kliknite na Odoslať.

Strojové učenie

Keďže modely pochopenia jazyka využívajú miliardy bežných fráz a viet na automatické učenie sa o svete, môžu odrážať tiež ľudské kognitívne skreslenia. Uvedomovať si túto skutočnosť je dobrý začiatok, pričom konverzácia o tom, ako jej čeliť, ešte stále prebieha. Google je odhodlaný vytvárať služby, ktoré sú užitočné pre všetkých, a aktívne skúma neúmyselné skresľovanie informácií a stratégie na jeho potlačenie.