Zmena statusu dostupnosti v službe Google Chat

Ak chcete dať ostatným vedieť, kedy ste k dispozícii, môžete zmeniť svoj status v službe Google Chat.
Ikona statusu Text stavu Význam statusu
Aktívny Gmail alebo služba Google Chat je otvorená.
Nerušiť

Upozornenia služby Google Chat sú ignorované.

V prípade účtov Google Workspace je váš status viditeľný len na úrovni domény.

Preč

Nemáte internetové pripojenie.

Viac ako 10 minút ste nevykonali žiadnu aktivitu.

Váš status je Preč.

Nečinný

Posledných päť minút ste v Gmaile alebo službe Google Chat nevykonali žiadnu aktivitu.

Zobrazuje sa len v počítači.

 

Tipy:

 • Váš status uvidia iba ľudia, s ktorými zdieľate priestor, tí, ktorých pozvánky na čet ste prijali, alebo ľudia, ktorí nie sú zablokovaní.
 • Ak je váš status Nerušiť:
  • dočasne ignorujete upozornenia zo služby Chat alebo Gmail vo všetkých zariadeniach, kým svoj status nezmeníte na Aktívny;
  • ľudia budú vedieť, ako dlho máte pozastavené upozornenia, takže nebudú očakávať okamžitú odpoveď.
Ikona stavu Text stavu Význam statusu
Aktívny Gmail alebo služba Google Chat je otvorená.
Nerušiť

Upozornenia služby Google Chat sú ignorované.

* V prípade účtov Workspace je tento status viditeľný iba na úrovni domény.

Preč
 • Nemáte internetové pripojenie.
 • Viac ako 10 minút ste nevykonali žiadnu aktivitu.
 • Váš status je Preč.
Nečinný Posledných päť minút ste v Gmaile alebo službe Google Chat nevykonali žiadnu aktivitu.

Zmena statusu

 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore vedľa indikátora statusu kliknite na šípku nadol .
 3. Vyberte Automaticky, Nerušiť alebo Nastaviť status Preč.

Nastavenie vlastného statusu

 1. Prejdite do služby Chat alebo Gmailu.
 2. Prejdite na indikátor statusu v hornej časti a kliknite na šípku nadol .
 3. Kliknite na Pridať status.
 4. Postupujte podľa výzvy a vyberte emodži, napíšte statusovú správu, prípadne ukončite alebo vymažte status.
 5. Kliknite na Hotovo.

Odstránenie vlastného statusu

 1. Prejdite do služby Chat alebo Gmailu.
 2. Prejdite na indikátor statusu v hornej časti a kliknite na šípku nadol .
 3. Kliknite na status, ktorý chcete odstrániť.
 4. Kliknite na X.
 5. Kliknite na Hotovo.

Vypnutie statusu v Kalendári pre účty Workspace

V prípade účtov Workspace sa váš status v službe Chat automaticky aktualizuje na základe vášho statusu v Kalendári. Napríklad sa aktualizuje, keď ste na stretnutí alebo nie ste v práci. 

 • Keď vám niekto pošle priamu správu, váš status v Kalendári uvidí vedľa vášho mena v hornej časti. 
 • V skupinových konverzáciách a priestoroch sa status v Kalendári nezobrazuje.

Správca ovláda:

 • možnosti dostupnosti statusu v službe Chat, napríklad Nie som v práci alebo Využívam svoj čas na sústredenie;
 • či sa status v Kalendári automaticky zobrazuje v službe Chat.

Ak status v kalendári nechcete zdieľať, môžete ho vypnúť.

 1. Prejdite do Kalendára Google.
 2. Vpravo hore kliknite na ponuku nastavení a potom Nastavenia.
 3. Vľavo v sekcii Nastavenia môjho kalendára vyberte svoj kalendár.
 4. V sekcii Povolenia na prístup k udalostiam začiarknite políčko Zobrazovať informácie kalendárov v ďalších aplikáciách Googlu a obmedzovať prístup k nim povoleniami. 

Tip: Zmeny sa automaticky uložia.

Dočasné zastavenie upozornení v službe Google Chat alebo Gmaile

 1. Prejdite do služby Chat alebo Gmailu.
 2. Hore kliknite na svoj status.
 3. Vyberte Nerušiť.  
 4. Ak chcete nastaviť preferované trvanie, vyberte ho v zozname alebo klepnite na Do konkrétneho času.  
 5. Kliknite na Nastaviť.

Tip: Po uplynutí trvania ignorovania sa upozornenia automaticky znova zapnú. Ak chcete ignorovanie ukončiť skôr, kliknite na svoj status and then Nerušiť and then Vypnúť Nerušiť.

Plánovanie času pozastavených upozornení v službe Google Chat alebo Gmaile

 1. Prejdite do služby Google Chat alebo svojho účtu Gmail.
 2. Hore kliknite na svoj status.
 3. Vyberte Nerušiť a potom Nastaviť plán Nerušiť.
 4. V sekcii Plány Nerušiť kliknite na Vytvoriť nový.
 5. Zadajte podrobnosti časov, v ktorých chcete pozastaviť upozornenia, a kliknite na Uložiť.
 6. Nepovinné: Ak chcete zosúladiť časové pásmo so svojím plánom Nerušiť:
  1. Otvorte na ponuku Nastavenia settings.
  2. Začiarknite príslušné políčko a kliknite na Uložiť.

Tip: Môžete vytvoriť viacero plánov a upozornenia budú pozastavené pre každý z nich.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka