„Gmail“ naudojimas su ekrano skaitytuvu

Vadovaukitės šiame puslapyje pateiktais patarimais, kad išnaudotumėte visus „Gmail“ pranašumus naudodami ją su stalinio kompiuterio ekrano skaitytuvu.

Pastaba: jei „Gmail“ naudojate paprasto HTML rodiniu, vadovaukitės šiais patarimais.

Sparčiųjų klavišų įjungimas

Pastaba: jei naudojate JAWS, pirma išjunkite vaizdinį žymeklį paspaudę įterpimo klavišą + z. Vėl įjungti vaizdinį žymeklį galite dar kartą paspausdami z.

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Atidarykite Nustatymų meniu, tada pasirinkite Nustatymai.
 3. Skiltyje „Spartieji klavišai“ pasirinkite Spartieji klavišai įjungti.
 4. Apačioje pasirinkite Išsaugoti pakeitimus.

Peržiūrėkite visą sparčiųjų klavišų sąrašą arba paspauskite ? (antrojo lygio klavišą + /) sistemoje „Gmail“.

Ekrano skaitytuvai ir naršyklės, kuriuos galite naudoti

„Gmail“ suderinama su toliau nurodytomis naršyklėmis ir ekrano skaitytuvais.

 • „Chrome“ su „VoiceOver“ sistemoje „Mac“
 • „Chrome“ su „ChromeVox“ „Chromebook“ įrenginiuose
 • „Firefox“ NVDA ar JAWS sistemoje „Windows“

„Gmail“ naujienos

Sistemoje „Gmail“ yra naujų būdų tvarkyti gautuosius, peržiūrėti būsimus įvykius ir atlikti veiksmus su el. laiškais.

Greitai atlikite veiksmus su pranešimais

Tvarkykite el. laiškus iš gautųjų

Galite greitai atlikti veiksmus su pranešimais neatidarydami jų.

 1. Paspauskite g, tada i, kad suaktyvintumėte gautuosius.
 2. Paspauskite j, kad pažymėtumėte pirmą pranešimą, tada paspauskite rodyklę dešinėn, kad galėtumėte naršyti el. laiškų tinklelio rodinio sąrašą.
 3. Paspauskite rodyklę žemyn arba aukštyn, kad pereitumėte prie kitų pranešimų.
 4. Paspauskite rodyklę dešinėn, kad pereitumėte prie skirtingų siuntėjų, temų / fragmentų ir datos.
 5. Paspauskite x, kad pasirinktumėte pranešimą, tada tarpo klavišą, kad atliktumėte veiksmą.
 6. Paspauskite antrojo lygio klavišą + tabuliavimo klavišą, kol pasieksite veiksmų su pranešimu parinktis, pvz., „Snausti“, „Pažymėti kaip neskaitytą“, „Ištrinti“ arba „Archyvuoti“.

El. laiškų snaudimo iki vėlesnio laiko nustatymas

Atidėkite el. laiškus iki jums patogesnės būsimos datos ar laiko. Sužinokite daugiau, kaip nustatyti el. laiškų snaudimą.

Atsakymų ir stebėjimo pasiūlymų naudojimas

Greitai atsakykite į el. laiškus naudodami frazes, kurios bus rodomos pagal gautus pranešimus. Siūlomi atsakymai pateikiami pokalbio puslapio gale. Sužinokite daugiau, kaip naudoti išmaniojo atsakymo funkciją.

Gautųjų viršuje galite rasti senus el. laiškus su pasiūlymu atsakyti arba stebėti. Sužinokite daugiau, kaip rodyti arba slėpti šiuos priminimus stebėti el. laiškus.

Gautųjų rodinio tinkinimas

Rodymo tankio pakeitimas

Pakeiskite, ar gautųjų rodinys bus talpus, ar kompaktiškas. Eikite į skiltį „Nustatymai“ ir tada Rodymo tankis.

Patarimas: jei pasirinksite Numatytasis, bus pateikiama gautuosiuose esančių priedų peržiūra.

Meniu rodymas arba slėpimas

Gautųjų rodinį galite išskleisti arba sutraukti pagrindiniame meniu Meniu.

Kalendoriaus, „Tasks“, „Keep“ ir priedų peržiūra

Dabar galite naudoti „Google“ kalendorių, „Keep“, „Tasks“ ir priedus šoniniame skydelyje naudodami „Gmail“. Šoniniame skydelyje esantys įrankiai sutraukti pagal numatytuosius nustatymus. Kad pereitumėte prie šoninio skydelio ir išskleistumėte vieną iš įrankių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kad pereitumėte prie šoninio skydelio, naudokite toliau nurodytus sparčiuosius klavišus.
  • „Windows“: „Ctrl“ + „Alt“ + . (taškas) arba „Ctrl“ + „Alt“ + , (kablelis)
  • „Chromebook“: „Alt“ + antrojo lygio klavišas + . (taškas) arba „Alt“ + antrojo lygio klavišas + , (kablelis)
  • „Mac“: ⌘ + „Option“ + . (taškas) arba ⌘ + „Option“ + , (kablelis).
 2. Šoniniame skydelyje paspauskite rodyklę aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte įrankį iš sąrašo: Kalendorius, „Keep“, „Tasks“ ir priedai.
 3. Paspauskite Enter, kad išskleistumėte įrankį, kurį norite naudoti.
 4. Šoniniame skydelyje dabar galite atlikti toliau nurodytus veiksmus neišeidami iš „Gmail“.
  • Kalendorius: peržiūrėkite dienos tvarkaraštį, spustelėkite įvykius ir juos redaguokite, sukurkite naujų įvykių ir pereikite prie būsimų.
  • „Keep“: kurkite kontrolinius sąrašus ir užrašus.
  • „Tasks“: pridėkite užduočių ir terminų.
  • Priedai: gaukite papildomų „Gmail“ įrankių, kuriais galėtumėte tvarkyti paštą.
 5. Kad grįžtumėte į „Gmail“, kai atidarytas šoninis skydelis, naudokite toliau nurodytus sparčiuosius klavišus.
  • „Windows“: „Ctrl“ + „Alt“ + . (taškas) arba „Ctrl“ + „Alt“ + , (kablelis)
  • „Chromebook“: „Alt“ + antrojo lygio klavišas + . (taškas) arba „Alt“ + antrojo lygio klavišas + , (kablelis)
  • „Mac“: ⌘ + „Option“ + . (taškas) arba ⌘ + „Option“ + , (kablelis).
 6. Kad uždarytumėte šoninį skydelį, paspauskite antrojo lygio klavišą + tabuliavimo klavišą, kol pasieksite Uždaryti, tada paspauskite Enter.

Sužinokite daugiau, kaip naudoti Kalendorių, „Keep“, „Tasks“ ir priedus sistemoje „Gmail“.

Konfidencialus el. laiškų ir priedų siuntimas

Įjunkite konfidencialumo režimą, kad apsaugotumėte delikačius pranešimus ir dokumentus. 

Jei norite naudoti konfidencialumo režimą, atlikite nurodytus veiksmus. 

 1. Sukurkite naują arba atsakykite į gautą el. laišką.
 2. Kūrimo lange naudodami tabuliacijos klavišą ar kitus naršymo klavišus raskite Įjungti ar išjungti konfidencialumo režimą ir paspauskite Enter.
 3. Konfidencialumo režimo dialogo lange galite atlikti nurodytus veiksmus.
 • Nustatyti galiojimo pabaigos datą
 • Prašyti slaptažodžio
 • Neleisti persiųsti, atsisiųsti, kopijuoti ir įklijuoti

Sužinokite daugiau apie konfidencialų el. laiškų ir priedų siuntimą.
 

Susipažinimas su „Gmail“ išdėstymu

Pagrindinė skiltis

Naršykite ir skaitykite el. laiškus. Šios skilties orientyras yra „Pagrindiniai“.

Jei peržiūrite pokalbių sąrašą, matysite antraštę „Pokalbiai“. Jei peržiūrite atskirą pokalbį, antraštė bus tema.

Pokalbių sąrašas

Kai kas nors atsako į jūsų siųstą pranešimą, pranešimai sugrupuojami į tos pačios temos pokalbį. Pokalbių temos pateikiamos lentelėje. Jei norite skaityti pokalbį, atidarykite temą.

 • Kategorijų perjungimas: pranešimai taip pat bus suskirstyti į kategorijas, pvz., Socialiniai tinklai, Reklamos ir Forumai. Jei norite perjungti į kitą kategoriją, paspauskite tabuliavimo klavišą, tada pasirinkite kategoriją.
 • Pranešimų pasirinkimas: paspauskite x, kad pasirinktumėte pokalbį. Pasirinkę pokalbį galėsite naudoti mygtukus Archyvuoti, Pranešti apie šlamštą ar Ištrinti.

Pokalbio puslapis

 • Bus išskleistas paskutinis pranešimas ir visi neperskaityti pranešimai.
 • Kad pereitumėte prie kitų ir ankstesnių pranešimų, naudokite sparčiuosius klavišus j ir k.
 • Kad pereitumėte prie kitų ir ankstesnių pokalbio pranešimų, naudokite sparčiuosius klavišus n ir p.

Naršymo sąrašas

Ši skiltis apima toliau nurodytus elementus.

 1. Mygtukas Kurti: siųskite naują pranešimą. Jei įjungėte sparčiuosius klavišus, paspauskite c.
 2. Aplankai ir etiketės: eikite į gautuosius, išsiųstus laiškus, juodraščius, šiukšliadėžę ar sukurtas etiketes. Kad sukurtumėte naują etiketę, pasirinkite Daugiau, tada pasirinkite Sukurti naują etiketę.

Jei pasirinkote kitą „Naršymo“ skiltį, pvz., gautuosius, juodraščius ar kitas „Gmail“ etiketes, tų etikečių pranešimai bus rodomi skiltyje „Pagrindinėje“ skiltyje.

Patarimas: jei norite perjungti iš „Naršymo“ į „Pagrindinius“ ir atvirkščiai, paspauskite rodyklių į dešinę ir į kairę klavišus.

Pokalbis

Šios skilties orientyras yra „Papildomi“. Pradėkite pokalbius, telefono ar vaizdo skambučius.

Jei jūsų antraštė yra „Pokalbis“, naudojate seną pokalbio versiją. Jei norite išnaudoti visus ekrano skaitytuvo pranašumus, naujovinkite į naują „Google Hangout“ atlikę toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Po antrašte „Pokalbis“ pasirinkite Parinktys.
 3. Spustelėkite Išbandyti naują „Hangout“.

„Google“ paskyros parinktys

Šios skilties orientyras yra „Reklamjuostė“. Raskite su jūsų „Google“ paskyra susijusias nuorodas ir meniu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Programos: eikite į kitas „Google“ programas, pvz., Diską, Kalendorių ar Žemėlapius.
 • Neperskaityti pranešimai: peržiūrėkite pranešimus (pvz., jei kažkas prideda nuotraukų prie bendrinamo „Google“ nuotraukų albumo).
 • Paskyra: atsijunkite, pridėkite paskyrą, peržiūrėkite išsamią paskyros informaciją arba skaitykite „Google“ privatumo politiką.

Paieška

Šios skilties orientyras yra „Paieška“. Jei norite pereiti prie paieškos laukelio, paspauskite /.

Pranešimo siuntimas

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Naują pranešimą galite sukurti dviem toliau nurodytais būdais.
  • Jei įjungėte sparčiuosius klavišus, paspauskite c.
  • Naršymo sąraše eikite į Sukurti, tada paspauskite Enter.
 3. Lauke „Kam“ pridėkite gavėjų.
 4. Pridėkite temą.
 5. Parašykite pranešimą.
 6. Puslapio apačioje pasirinkite Siųsti.

Rašybos tikrinimas

Prieš išsiųsdami pranešimą patikrinkite, ar nėra rašybos klaidų.

 1. Baigę vesti pranešimą spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite „Daugiau parinkčių“, tada paspauskite Enter.
 2. Pasirinkite Tikrinti rašybą.
 3. Kad rastumėte rašybos klaidą, paspauskite Ctrl arba ⌘ + '.
 4. Jei norite atidaryti siūlomų rašybos klaidų taisymų sąrašą, paspauskite Ctrl arba ⌘ + m.
 5. Pasirinkite tinkamą variantą.

Pranešimų paieška

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Kad pereitumėte prie paieškos laukelio, paspauskite /.
 3. Paieškos laukelyje įrašykite tai, ko ieškote.
 4. Paspauskite Enter.

Jei nepavyksta rasti ieškomų pranešimų, paieškos laukelyje pasirinkite Rodyti paieškos parinktis. Bus atidarytas puslapis su daugiau paieškos rezultatų filtravimo būdų.

Patarimas: taip pat galite naudoti paieškos operacijos ženklus ir taip filtruoti paieškos rezultatus.

Neskaitytų pranešimų radimas

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Kad pereitumėte prie paieškos laukelio, paspauskite /.
 3. Paieškos laukelyje įveskite is:unread.
 4. Paspauskite Enter.

Konkretaus siuntėjo pranešimų radimas

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Kad pereitumėte prie paieškos laukelio, paspauskite /.
 3. Paieškos laukelyje įveskite sender: ir siuntėjo vardą.
 4. Paspauskite Enter.

Pranešimų radimas aplanke ar etiketės skiltyje

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Skiltyje „Naršymas“ pasirinkite aplanką ar etiketę, pvz., Išsiųsti laiškai.
 3. Eikite į pagrindinę pokalbių sąrašo skiltį tame aplanke ar etiketėje.

Pranešimų tvarkymas naudojant etiketes

Galite tvarkyti el. laiškus nustatydami etiketes. Etiketės atlieka panašią funkciją kaip ir aplankai, bet prie pranešimo galima pridėti daugiau nei vieną etiketę.

Etiketės kūrimas

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Skiltyje „Naršymas“ pasirinkite Daugiau.
 3. Pasirinkite Kurti naują etiketę.
 4. Įveskite naują etiketės pavadinimą.
 5. Pasirinkite Kurti.

Etiketės pridėjimas prie pranešimų

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Pasirinkite pranešimus, kuriuos norite pažymėti etiketėmis.
 3. Pasirinkite mygtuką Etiketės, tada pasirinkite etiketę.