Vyskúšanie experimentálnych funkcií Gmailu

Experimentálne funkcie sú predbežne vydávanými funkciami, ktoré si môžete zapnúť, aby ste ich otestovali a poskytli k nim spätnú väzbu. Experimentálne funkcie môžete aktivovať v nastaveniach Gmailu.

Získanie prístupu k experimentálnym funkciám

Prístup k experimentálnym funkciám môžete zapnúť iba z počítača pomocou nového Gmailu.

Poznámka: Google neposkytuje pre tieto experimentálne funkcie žiadnu podporu. Google si vyhradzuje právo tieto služby zmeniť alebo ich dokonca kedykoľvek odstrániť. 

Ak si chcete zapnúť experimentálny prístup, urobiť tak môžete iba v počítači. 

  1. V pravom hornom rohu kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia. Ak ste ešte nezačali používať nový Gmail, kliknite na položku Vyskúšajte nový Gmail
  2. V časti Všeobecné sa posuňte nadol k možnosti Experimentálny prístup.
  3. Kliknite na políčko vedľa možnosti Povoliť experimentálny prístup.
  4. V dolnej časti stránky kliknite na položku Uložiť zmeny.

Teraz máte prístup k experimentálnym funkciám.

Zmena nastavení experimentálnych funkcií

Keď máte prístup k experimentálnym funkciám, budete mať možnosť upraviť nastavenia pre každé z nich v časti Nastavenia. Nastavenia experimentálnych funkcií zmeníte takto:

  1. V pravom hornom rohu kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia. Ak ste ešte nezačali používať nový Gmail, kliknite na položku Vyskúšajte nový Gmail
  2. V časti Všeobecné sa posuňte nadol a pohľadajte funkcie, ktoré sú označené ikonou experimentu Experiment.
  3. Vedľa každého experimentu vyberte kliknutím, či ho chcete zapnúť alebo vypnúť.

Dostupné experimenty 

Momentálne nemáme aktívne žiadne experimenty. Ak chcete mať možnosť vyskúšať nové funkcie hneď, ako budú dostupné, nechajte si experimentálny prístup zapnutý.