Zoeken in Spam en Prullenbak

Gmail zoekt niet naar berichten in Spam of Prullenbak tenzij je daartoe opdracht geeft. Als je ook in Spam en Prullenbak wilt zoeken, ga je als volgt te werk:

  1. Open Gmail.
  2. Klik op de kleine pijl in het zoekvak boven aan een Gmail-pagina.
    Gmail Search Box
  3. Klik op het vervolgkeuzemenu onder 'Zoeken' en selecteer E-mail & Spam & Prullenbak.
  4. Voer alle andere criteria voor je zoekopdracht in de desbetreffende velden in.
  5. Klik op de blauwe zoekknop.

Meer informatie over geavanceerd zoeken in Gmail.

Vivian is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?