Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập vào Gmail

Để mở Gmail, bạn có thể đăng nhập từ một máy tính hoặc thêm tài khoản của bạn vào ứng dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Khi bạn đã đăng nhập, hãy kiểm tra email bằng cách mở hộp thư đến của bạn.

Đăng nhập

  1. Truy cập gmail.com.
  2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của Tài khoản Google của bạn.
    • Nếu tên người dùng đã được điền trước và bạn cần đăng nhập vào một tài khoản khác, hãy nhấp vào Đăng nhập bằng tài khoản khác.
    • Nếu bạn thấy một trang mô tả Gmail thay vì trang đăng nhập thì hãy nhấp vào Đăng nhập ở góc trên bên phải của trang.

ĐĂNG NHẬP VÀO GMAIL

Mẹo: Nếu bạn đang đăng nhập vào một máy tính công cộng thì hãy đảm bảo là bạn đăng xuất trước khi rời khỏi máy tính. Tìm hiểu thêm về đăng nhập an toàn.

Khắc phục sự cố

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.