สร้างลายเซ็น Gmail

ลายเซ็นคือข้อความสั้น (เช่น ข้อมูลติดต่อหรือคำคมที่คุณชื่นชอบ) ที่เพิ่มในส่วนท้ายข้อความ Gmail โดยอัตโนมัติ

เพิ่มหรือเปลี่ยนลายเซ็น

คุณสามารถป้อนอักขระในลายเซ็นได้สูงสุด 10,000 ตัว

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. เพิ่มข้อความลายเซ็นลงในช่องในส่วน "ลายเซ็น" จัดรูปแบบข้อความโดยเพิ่มรูปภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบข้อความได้ตามต้องการ
  • เคล็ดลับ: รูปภาพจะนับรวมในจํานวนอักขระสูงสุดด้วย หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ลองปรับขนาดรูปภาพ
 4. ที่ด้านล่างสุดของหน้า คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

จัดการหลายลายเซ็น

คุณใช้ลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับอีเมลต่างๆ ได้ เช่น คุณจะกําหนดค่าเริ่มต้นลายเซ็นสําหรับอีเมลใหม่ที่คุณเขียนหรือตอบกลับ และยังเลือกลายเซ็นที่แตกต่างกันกับอีเมลแต่ละฉบับที่ส่งได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนลายเซ็นขณะเขียนอีเมล ให้คลิกแทรกลายเซ็น ปากกา ที่ด้านล่างของหน้าต่าง
แก้ไขลายเซ็น
 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในส่วน "ทั่วไป" ให้เลื่อนไปที่ "ลายเซ็น" แล้วคลิกลายเซ็นที่ต้องการแก้ไข
 4. ใช้ช่องข้อความเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
  • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลายเซ็น ให้คลิกแก้ไข แก้ไข
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

เคล็ดลับ: คุณยังเลือกค่าเริ่มต้นลายเซ็นสำหรับอีเมลใหม่และอีเมลที่คุณตอบกลับได้อีกด้วย

นำลายเซ็นออก
 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในส่วน "ทั่วไป" ให้เลื่อนไปที่ "ลายเซ็น"
 4. คลิกลายเซ็นที่ต้องการนำออก
 5. คลิกลบ จากนั้น ลบ
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

เพิ่มลายเซ็นหากกำลังใช้ฟีเจอร์ "ส่งอีเมลในชื่อ"

หากใช้ฟีเจอร์ "ส่งอีเมลในชื่อ" เพื่อส่งข้อความจากที่อยู่อื่นในบัญชีของคุณ คุณจะสร้างลายเซ็นแยกสำหรับแต่ละที่อยู่ได้

หากต้องการเลือกที่อยู่ ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเหนือช่องข้อความลายเซ็นในหน้าการตั้งค่า

หากไม่เห็นเมนูแบบเลื่อนลงให้ทำดังนี้

 1. เปิดหน้าการตั้งค่าบัญชีและการนำเข้า
 2. ตรวจสอบว่าระบุที่อยู่ของคุณในส่วน "ส่งอีเมลในชื่อ" แล้ว

แก้ปัญหา

หากพบปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพในลายเซ็นของ Gmail โปรดดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับลายเซ็นของ Gmail 

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก