Skapa en Gmail-signatur

En e-postsignatur är en kort text, t.ex. dina kontaktuppgifter eller ett favoritcitat, som läggs till automatiskt som en sidfot i slutet av meddelandena i Gmail.

Lägga till eller ändra en signatur

Du kan skriva upp till 10 000 tecken i signaturen.

  1. Öppna Gmail.
  2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger följt av Inställningar.
  3. Lägg till signaturen i rutan under avsnittet Signatur. Om du vill kan du formatera meddelandet genom att lägga till en bild eller ändra textformat.
  4. Klicka på Spara ändringar längst ned på sidan.

Lägga till en signatur om du använder funktionen Skicka e-post som.

Om du använder funktionen Skicka e-post som till att skicka från olika adresser i ditt konto går det att lägga till olika signaturer för varje adress.

Välj en adress i rullgardinsmenyn ovanför signaturens textruta på sidan Inställningar.

Om det inte finns en rullgardinsmeny:

  1. Öppna inställningssidan för Konton och import.
  2. Kontrollera att dina adresser visas i avsnittet Skicka e-post som.

Felsöka problem

Extratecken har lagts till i min signatur

Om du upptäcker extratecken i signaturen beror det på att vissa versioner av Gmail inte stöder formatering som fet och kursiv stil.

De extra tecknen försvinner om du tar bort all specialformatering i signaturen.

Det går inte att formatera signaturen

Ser du Oformaterad text ovanför signaturrutan måste du inaktivera läget Oformaterad text innan du redigerar signaturen.

  1. Öppna Gmail.
  2. Klicka på Skriv.
  3. Klicka på Fler alternativ Nedåtpil nere till höger.
  4. Avmarkera läget Oformaterad text.
Signaturen visas inte i mina skickade meddelanden

Signaturerna avgränsas från resten av meddelandet med två streck.

Om du vill visa signaturen klickar du på Visa förkortat innehåll Show trimmed content längst ned i meddelandet.

Det går inte att lägga till en bild