Vytvorenie podpisu v Gmaile

E‑mailový podpis je text, napríklad vaše kontaktné údaje alebo obľúbený citát, ktorý sa automaticky pridáva na koniec správ v Gmaile ako päta.

Poznámka: Ak sa chcete dozvedieť, ako si podpis zo služby Outlook vytvoriť v Gmaile, pozrite si sekciu 2.5 vo vzdelávacom centre.

Pridanie alebo zmena podpisu

Nastavte si podpis, ktorý sa zobrazí iba v správach odoslaných z aplikácie Gmail.

  1. Otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
  3. Posuňte sa nadol a klepnite na položku Nastavenia.
  4. Vyberte účet Google, v ktorom chcete pridať podpis.
  5. Klepnite na položku Podpis.
  6. Zadajte text podpisu.
  7. Klepnite na tlačidlo OK.