Vytvorenie podpisu v Gmaile

Podpis e-mailu je text, napríklad vaše kontaktné informácie alebo obľúbený výrok, ktorý sa ako päta automaticky pridá na koniec správ v Gmaile.

Pridanie alebo zmena podpisu

V podpise môžete použiť až 10 000 znakov.

  1. Otvorte Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
  3. Do poľa v časti Podpis pridajte text svojho podpisu. Ak chcete, správu môžete naformátovať pridaním obrázka alebo zmenou štýlu textu.
  4. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Pridanie podpisu v prípade, že používate funkciu Odosielať poštu ako

Ak používate na odosielanie správ z iných adries vo svojom účte funkciu Odosielať poštu ako, pre každú adresu môžete pridať odlišný podpis.

Ak chcete vybrať adresu, použite rozbaľovaciu ponuku nad textovým poľom podpisu na stránke Nastavenia.

Ak sa vám rozbaľovacia ponuka nezobrazuje:

  1. Otvorte stránku nastavení Účty a import.
  2. Skontrolujte, či sú vaše adresy uvedené v časti Odosielať poštu ako.

Riešenie problémov

Do môjho podpisu sa pridali nadbytočné znaky

Ak si v podpise všimnete nadbytočné znaky, príčinou je, že niektoré verzie Gmailu nepodporujú funkcie, ako tučné písmo alebo kurzíva.

Ak chcete nadbytočné znaky odstrániť, odstráňte z podpisu všetko špeciálne formátovanie.

Podpis sa mi nedá naformátovať

Ak sa nad poľom s podpisom zobrazuje nápis Obyčajný text, pred úpravou podpisu treba vypnúť režim čistého textu.

  1. Otvorte Gmail.
  2. Kliknite na tlačidlo Napísať správu.
  3. Vpravo dole kliknite na položku Viac možností Šípka nadol.
  4. Zrušte začiarknutie položky Režim obyčajného textu.
V odoslaných správach sa mi nezobrazuje podpis

Podpisy sú oddelené od zvyšku vašej správy dvomi pomlčkami.

Ak si chcete podpis zobraziť, v dolnej časti správy kliknite na položku Zobraziť odseknutý obsah Show trimmed content.

Nedá sa pridať obrázok