Vytvorenie podpisu v Gmaile

E‑mailový podpis je text, napríklad vaše kontaktné údaje alebo obľúbený citát, ktorý sa automaticky pridáva na koniec správ v Gmaile ako päta.

Poznámka: Ak sa chcete dozvedieť, ako si podpis zo služby Outlook vytvoriť v Gmaile, pozrite si sekciu 2.5 vo vzdelávacom centre.

Pridanie alebo zmena podpisu

V podpise môžete použiť až 10 000 znakov.

 1. Otvorte Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Do poľa v sekcii Podpis pridajte text svojho podpisu. Ak chcete, správu môžete naformátovať pridaním obrázka alebo zmenou štýlu textu.
 4. V dolnej časti stránky kliknite na Uložiť zmeny.

Správa viacerých podpisov

V správach môžete použiť rôzne podpisy. Môžete mať napríklad predvolený podpis pre nové správy alebo tie, na ktoré odpovedáte. Pri písaní správy si môžete vybrať z rôznych podpisov.

Tip: Ak chcete zmeniť podpis počas písania správy, kliknite v dolnej časti okna na Vložiť podpis pero.

Úprava podpisov

 1. Otvorte Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. V sekcii Všeobecné posuňte zobrazenie na Podpis a kliknite na ten, ktorý chcete upraviť.
 4. Zmeny vykonajte pomocou textového poľa.
  • Ak chcete zmeniť názov podpisu, kliknite na Upraviť Upraviť.
 5. V dolnej časti kliknite na Uložiť zmeny.

Tip: Môžete si tiež zvoliť predvolený podpis pre nové správy a tie, na ktoré odpovedáte.

Odstránenie podpisov

 1. Otvorte Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. V sekcii Všeobecné posuňte zobrazenie na Podpis.
 4. Kliknite na podpis, ktorý chcete odstrániť a potom Kôš Odstrániť.
 5. V dolnej časti kliknite na Uložiť zmeny.

Pridanie podpisu, keď používate funkciu Odosielať poštu ako

Ak používate na odosielanie správ z iných adries vo svojom účte funkciu Odosielať poštu ako, pre každú adresu môžete pridať odlišný podpis.

Ak chcete vybrať adresu, použite rozbaľovaciu ponuku nad textovým poľom podpisu na stránke Nastavenia.

Ak sa vám rozbaľovacia ponuka nezobrazuje:

 1. Otvorte stránku nastavení Účty a import.
 2. Skontrolujte, či sú vaše adresy uvedené v časti Odosielať poštu ako.

Riešenie problémov

Podpis sa nezobrazuje správne

Ak je váš podpis príliš široký alebo vysoký, možno došlo k problému s vloženou šablónou CSS. Vyriešite ho tak, že odstránite formátovanie podľa týchto krokov: 

 1. Otvorte Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. V sekcii Podpis zvýraznite svoj podpis.
 4. Kliknite na Odstrániť formátovanie Remove formatting.
Do môjho podpisu boli pridané nadbytočné znaky

Ak si v podpise všimnete nadbytočné znaky, príčinou je, že niektoré verzie Gmailu nepodporujú funkcie, ako tučné písmo alebo kurzíva.

Ak chcete nadbytočné znaky odstrániť, odstráňte z podpisu všetko špeciálne formátovanie.

Podpis sa nedá naformátovať

Ak sa nad poľom s podpisom zobrazuje nápis Čistý text, pred úpravou podpisu treba vypnúť režim čistého textu.

 1. Otvorte Gmail.
 2. Kliknite na tlačidlo Napísať správu.
 3. Vpravo dole kliknite na Ďalšie možnosti More options.
 4. Zrušte začiarknutie položky Režim obyčajného textu.
Môj podpis sa nezobrazuje v odoslaných správach

Podpisy sú oddelené od zvyšku vašej správy dvomi pomlčkami.

Ak si chcete podpis zobraziť, kliknite v dolnej časti správy na Zobraziť zostrihnutý obsah Show trimmed content.

Nedá sa pridať obrázok
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
17
false