„Gmail“ parašo kūrimas

El. pašto parašas yra tekstas, pvz., kontaktinė jūsų informacija arba mėgstamiausia citata, kuri automatiškai pridedama „Gmail“ pranešimų poraštėje.

Parašo pridėjimas arba pakeitimas

Paraše galite naudoti iki 10 000 simbolių.

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ Nustatymai ir tada Nustatymai.
 3. Skiltyje „Parašas“ esančiame laukelyje pridėkite parašo tekstą. Jei norite, galite formatuoti pranešimą pridėję vaizdą arba pakeitę teksto stilių.
 4. Puslapio apačioje spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Kelių parašų tvarkymas

Galite naudoti skirtingus parašus el. laiškuose. Pvz., galite nustatyti numatytąjį parašą naujiems el. laiškams ar el. laiškams, į kuriuos atsakote. Arba galite rinktis iš skirtingų parašų kurdami el. laišką.

Patarimas: jei norite keisti parašą rašydami el. laišką, lango apačioje spustelėkite „Įterpti parašą“ rašiklis.

Parašų redagavimas

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ Nustatymai ir tada Nustatymai.
 3. Skiltyje „Bendrieji“ slinkite į skiltį „Parašas“ ir spustelėkite norimą redaguoti parašą.
 4. Atlikite pakeitimus teksto laukelyje.
  • Jei norite pakeisti parašo pavadinimą, spustelėkite „Redaguoti“ Edit.
 5. Apačioje spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Patarimas: taip pat galite pasirinkti numatytąjį parašą naujiems el. laiškams ir tiems, į kuriuos atsakote.

Parašų pašalinimas

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ Nustatymai ir tada Nustatymai.
 3. Skiltyje „Bendrieji“ slinkite į skiltį „Parašas“.
 4. Spustelėkite norimą pašalinti parašą ir tada „Šiukšliadėžė“ Ištrinti.
 5. Apačioje spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Pridėkite parašą, jei naudojate funkciją „Siųsti laiškus kaip“

Jei siųsdami el. laiškus iš skirtingų adresų naudojate funkciją „Siųsti laiškus kaip“, galite pridėti skirtingą kiekvieno adreso parašą.

Kad pasirinktumėte adresą, naudokite „Nustatymų“ puslapyje virš parašo teksto laukelio esantį išskleidžiamąjį meniu.

Jei išskleidžiamasis meniu nerodomas, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite paskyrų ir importavimo nustatymų puslapį.
 2. Patikrinkite, ar adresai pateikti skilties „Siųsti laiškus kaip“ sąraše.

Problemų šalinimas

Prie parašo pridėta papildomų simbolių

Jei paraše pastebėjote papildomų simbolių, tai yra dėl to, kad kai kurių versijų „Gmail“ nepalaikomos tokios funkcijos kaip rašymas pusjuodžiu šriftu ar kursyvu.

Kad pašalintumėte papildomus simbolius, pašalinkite specialų formatavimą iš parašo.

Negaliu formatuoti savo parašo

Jei virš parašo laukelio rodomas „Grynasis tekstas“, reikia išjungti grynojo teksto režimą prieš redaguojant parašą.

 1. Atidarykite „Gmail“.
 2. Spustelėkite Sukurti.
 3. Apačioje dešinėje spustelėkite „Daugiau parinkčių“ More options.
 4. Atžymėkite parinktį „Grynojo teksto režimas“.
Negaliu matyti savo parašo išsiųstuose pranešimuose

Parašai dviem brūkšniais atskiriami nuo pranešimo turinio.

Kad būtų rodomas parašas, eikite į pranešimo apačią, tada spustelėkite „Rodyti apkirptą turinį“ Show trimmed content.

Negaliu pridėti vaizdo