יצירת חתימה ב-Gmail

חתימה באימייל היא טקסט, כגון פרטי הקשר שלך או ציטוט אהוב, שנוסף באופן אוטומטי בסופן של הודעות Gmail שאתה שולח.

הוספה או שינוי של חתימה

החתימה שלך יכולה להיות באורך של עד 10,000 תווים.

  1. פתח את Gmail.
  2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
  3. בקטע 'חתימה', הוסף את טקסט החתימה שלך בתיבה. אם תרצה, תוכל לעצב את ההודעה על ידי הוספת תמונה או שינוי סגנון הטקסט.
  4. בחלק התחתון של הדף, לחץ על שמור שינויים.

הוספת חתימה אם אתה משתמש בתכונה 'שלח אימייל בשם'

אם אתה משתמש בתכונה 'שלח אימייל בשם' כדי לשלוח מכתובות שונות בחשבונך, תוכל להוסיף חתימה שונה לכל כתובת.

כדי לבחור כתובת, השתמש בתפריט הנפתח שמעל לתיבת הטקסט של החתימה בדף 'הגדרות'.

אם אינך רואה את התפריט הנפתח:

  1. פתח את דף ההגדרות 'חשבונות וייבוא'.
  2. ודא שהכתובות שלך מפורטות בקטע 'שלח אימייל בשם'.

פתרון בעיות

תווים מיותרים נוספו לחתימה שלי

אם אתה מבחין בתווים מיותרים בחתימה שלך, הסיבה לכך היא שגרסאות מסוימות של Gmail לא תומכות בתכונות כגון גופן מודגש או נטוי.

כדי להסיר תווים מיותרים, הסר מהחתימה עיצוב מיוחד.

אני לא מצליח לעצב את החתימה שלי

אם מעל לתיבת החתימה מופיע הכיתוב 'טקסט פשוט', עליך לכבות את מצב טקסט רגיל לפני שתערוך את החתימה.

  1. פתח את Gmail.
  2. לחץ על כתוב.
  3. בפינה השמאלית התחתונה, לחץ על 'אפשרויות נוספות' חץ שפונה כלפי מטה.
  4. בטל את הסימון של האפשרות 'מצב טקסט פשוט'.
אני לא רואה את החתימה שלי בהודעות שנשלחו

החתימות מופרדות משאר ההודעה באמצעות שני קווים מפרידים.

כדי לראות את החתימה, עבור לחלק התחתון ההודעה ולחץ על 'הצג תוכן קטוע' Show trimmed content.

אני לא מצליח להוסיף תמונה