Vytvoření podpisu v Gmailu

Podpis je text (může obsahovat kontaktní údaje nebo třeba oblíbený citát), který je automaticky přidáván jako zápatí na konec zpráv z Gmailu.

Přidání nebo změna podpisu

V podpisu můžete použít až 10 000 znaků.

 1. Otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a pak Nastavení.
 3. V sekci Podpis zadejte do příslušného pole text podpisu. Pokud chcete, můžete si podpis přizpůsobit přidáním obrázku nebo změnou stylu textu.
 4. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.

Správa více podpisů

U e-mailů můžete používat různé podpisy. Můžete například nastavit výchozí podpis pro nové e-maily nebo e-maily, na které odpovídáte. Také si můžete vybírat z různých podpisů, když píšete-mail.

Tip: Pokud chcete podpis změnit, když píšete e-mail, klikněte v dolní části okna na Vložit podpis pero.

Upravení podpisů

 1. Otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a pak Nastavení.
 3. Na kartě Obecné přejděte k sekci Podpis a klikněte na podpis, který chcete upravit.
 4. Změny proveďte v textovém poli.
  • Pokud chcete změnit název podpisu, klikněte na ikonu tužky Edit.
 5. Dole klikněte na Uložit změny.

Tip: Můžete také nastavit výchozí podpis pro nové e-maily nebo e-maily, na které odpovídáte.

Odebrání podpisů

 1. Otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a pak Nastavení.
 3. Na kartě Obecné přejděte k sekci Podpis.
 4. Klikněte na podpis, který chcete odebrat a pak na ikonu koše Smazat.
 5. Dole klikněte na Uložit změny.

Přidání podpisu v případě, že používáte funkci „Odesílat poštu jako“

Pokud používáte funkci „Odesílat poštu jako“ k odesílání e-mailů z více různých adres, můžete ke každé adrese přidat zvláštní podpis.

Vyberte si adresu z rozbalovací nabídky nad textovým polem pro zadání podpisu v Nastavení.

Pokud rozbalovací nabídku nevidíte:

 1. Otevřete stránku nastavení Účty a import.
 2. Zkontrolujte, zda jsou v sekci „Odesílat poštu jako“ uvedeny všechny vaše adresy.

Odstraňování problémů

V podpisu se zobrazují znaky navíc

Pokud si v podpisu všimnete znaků navíc, je to tím, že některé verze Gmailu nepodporují prvky jako tučné písmo nebo kurzívu.

Nadbytečné znaky odstraníte tak, že z podpisu odeberete veškeré zvláštní formátování.

Nedaří se mi podpis formátovat

Pokud nad polem podpisu vidíte poznámku „Prostý text“, musíte před úpravou podpisu vypnout režim prostého textu.

 1. Otevřete Gmail.
 2. Klikněte na Nová zpráva.
 3. Vpravo dole klikněte na šipku dolů More options.
 4. Zrušte zaškrtnutí u možnosti Prostý text.
Podpis se nezobrazuje v odeslaných zprávách

Podpis je od zbytku zprávy oddělen dvěma spojovníky.

Pokud ho chcete zobrazit, přejděte do dolní části zprávy a klikněte na Zobrazit zkrácený obsah Show trimmed content.

Nedaří se mi přidat obrázek