Създаване на подпис в Gmail

Подписът за имейлите е текст, като например информация за връзка с вас или любим цитат, който се добавя автоматично в края на изпращаните от вас съобщения в Gmail.

Забележка: За да научите как да създадете отново подписите си от Outlook в Gmail, посетете секция 2.5 от Учебния център.

Добавяне или промяна на подпис

Можете да поставите до 10 000 знака в подписа си.

 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. В секцията „Подпис“ въведете подписа си в полето. Можете да форматирате съобщението, като добавите изображение или като промените стила на текста, ако желаете.
 4. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.

Управление на няколко подписа

Можете да използвате различни подписи за имейлите си. Можете например да имате подпис по подразбиране за нови имейли или за такива, на които отговаряте. Или можете да изберете от различни подписи, когато пишете нов имейл.

Съвет: Ако искате да промените подписа си, докато пишете имейл, кликнете върху „Вмъкване на подпис“ писалка в долната част на прозореца.

Редактиране на подписи

 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. Под „Общи“ превъртете до „Подпис“ и кликнете върху подписа, който искате да редактирате.
 4. Използвайте текстовото поле, за да извършите промените си.
  • За да промените името на подписа, кликнете върху „Редактиране“ Edit.
 5. Кликнете върху Запазване на промените в долната част.

Съвет: Можете също да избирате подпис по подразбиране за нови имейли и такива, на които отговаряте.

Премахване на подписи

 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. Под „Общи“ превъртете до „Подпис“.
 4. Кликнете върху подписа, който искате да премахнете и след това КошчеИзтриване.
 5. Кликнете върху Запазване на промените в долната част.

Добавяне на подпис при използване на функцията „Имейлите ми да се изпращат от“

Ако в профила си изпращате от различни адреси с помощта на функцията „Имейлите ми да се изпращат от“, можете да добавите различен подпис за всеки от тях.

За да изберете адрес, ползвайте падащото меню над текстовото поле за подписа на страницата „Настройки“.

Ако не виждате падащото меню:

 1. Отворете страницата Настройки на профили и импортиране.
 2. Проверете дали адресите ви фигурират в секцията „Имейлите ми да се изпращат от“.

Отстраняване на проблеми

Добавени са излишни символи към подписа ми

Ако забележите в подписа си излишни символи, причината е, че някои версии на Gmail не поддържат например удебелен или курсивен текст.

За да отстраните излишните символи, премахнете специалното форматиране на подписа си.

Не мога да форматирам подписа си

Ако над полето за подписа виждате „Обикновен текст“, трябва да изключите режима на обикновен текст, преди да редактирате подписа си.

 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете върху Ново съобщение.
 3. Кликнете върху „Още опции“ More options долу вдясно.
 4. Премахнете отметката от „Режим на обикновен текст“.
Не виждам подписа си в изпратените съобщения

Подписите са отделени от остатъка от съобщението с две тирета.

За да видите подписа си, в долната част на съобщението кликнете върху „Показване на съкратеното съдържание“ Show trimmed content.

Не мога да добавя изображение