Създаване на подпис в Gmail

Подписът за имейлите е текст, като например информация за връзка с вас или любим цитат, който се добавя автоматично в края на изпращаните от вас съобщения в Gmail.

Добавяне или промяна на подпис

Можете да поставите до 10 000 знака в подписа си.

 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
 3. В секцията „Подпис“ въведете подписа си в полето. Можете да форматирате съобщението, като добавите изображение или като промените стила на текста, ако желаете.
  • Съвет: Изображението ви се отчита в ограничението за броя знаци. Ако получите съобщение за грешка, опитайте да преоразмерите изображението.
 4. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.

Управление на няколко подписа

Можете да използвате различни подписи за имейлите си. Можете например да зададете стандартен подпис за нови имейли или такива, на които отговаряте. Можете също да изберете различен подпис за всеки изпратен от вас имейл.

Съвет: Ако искате да промените подписа си, докато пишете имейл, кликнете върху „Вмъкване на подпис“ писалка в долната част на прозореца.
Редактиране на подписи
 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след товаПреглед на всички настройки.
 3. Под „Общи“ превъртете до „Подпис“ и кликнете върху подписа, който искате да редактирате.
 4. Използвайте текстовото поле, за да извършите промените си.
  • За да промените името на подписа, кликнете върху „Редактиране“ Редактиране.
 5. Кликнете върху Запазване на промените в долната част.

Съвет: Можете също да избирате подпис по подразбиране за нови имейли и такива, на които отговаряте.

Премахване на подписи
 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след товаПреглед на всички настройки.
 3. Под „Общи“ превъртете до „Подпис“.
 4. Кликнете върху подписа, който искате да премахнете.
 5. Кликнете върху „Изтриване“ Изтриванеи след това Изтриване.
 6. Кликнете върху Запазване на промените в долната част.

Добавяне на подпис при използване на функцията „Имейлите ми да се изпращат от“

Ако в профила си изпращате от различни адреси с помощта на функцията „Имейлите ми да се изпращат от“, можете да добавите различен подпис за всеки от тях.

За да изберете адрес, ползвайте падащото меню над текстовото поле за подписа на страницата „Настройки“.

Ако не виждате падащото меню:

 1. Отворете страницата Настройки на профили и импортиране.
 2. Проверете дали адресите ви фигурират в секцията „Имейлите ми да се изпращат от“.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми с изображения в подпис в Gmail, научете как да ги отстраните

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
14675451578802049976
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
17