Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Tạo chữ ký trong Gmail

Chữ ký trong email là văn bản, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc câu châm ngôn bạn thích, và được tự động thêm làm phần chân trang ở cuối thư trong Gmail.

Thêm hoặc thay đổi chữ ký

Chữ ký có thể có tối đa 10.000 ký tự.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Trong phần "Chữ ký", hãy nhập nội dung chữ ký vào hộp. Nếu muốn, bạn có thể định dạng nội dung chữ ký bằng cách thêm hình ảnh hoặc thay đổi kiểu văn bản.
 4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Quản lý nhiều chữ ký

Bạn có thể sử dụng chữ ký khác nhau cho email của mình. Ví dụ: bạn có thể dùng chữ ký mặc định cho các email mới hoặc email mà bạn trả lời. Hoặc, bạn có thể chọn trong số nhiều chữ ký khi soạn email.

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi chữ ký trong khi viết email, thì ở cuối cửa sổ, hãy nhấp vào biểu tượng Chèn chữ ký bút.

Chỉnh sửa chữ ký
 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Chung", hãy di chuyển đến mục "Chữ ký" rồi nhấp vào chữ ký bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Sử dụng hộp văn bản để thực hiện thay đổi.
  • Để thay đổi tên chữ ký, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn chữ ký mặc định cho các email mới và email mà bạn trả lời.

Xóa chữ ký
 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Chung", hãy di chuyển đến mục "Chữ ký".
 4. Nhấp vào chữ ký mà bạn muốn xóa sau đó Thùng rác Xoá.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Thêm chữ ký nếu bạn đang dùng tính năng "Gửi thư bằng địa chỉ"

Nếu bạn sử dụng tính năng “Gửi thư bằng địa chỉ” để gửi thư từ các địa chỉ khác nhau trong tài khoản của mình, bạn có thể tạo chữ ký khác nhau cho mỗi địa chỉ.

Để chọn địa chỉ, hãy sử dụng trình đơn thả xuống bên trên hộp văn bản chữ ký trên trang Cài đặt.

Nếu bạn không thấy trình đơn thả xuống:

 1. Mở trang chế độ cài đặt Tài khoản và Nhập.
 2. Kiểm tra để đảm bảo địa chỉ của bạn được liệt kê trong mục "Gửi thư bằng địa chỉ".

Khắc phục sự cố

Chữ ký không hiển thị chính xác

Nếu chữ ký của bạn quá rộng hoặc quá cao, có thể đã xảy ra sự cố với CSS cùng dòng. Để khắc phục vấn đề này, hãy làm theo các bước dưới đây để xóa định dạng: 

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Trong phần "Chữ ký", hãy đánh dấu chữ ký của bạn.
 4. Nhấp vào biểu tượng Xóa định dạng Remove formatting.
Chữ ký của tôi có ký tự thừa

Nếu bạn thấy ký tự thừa trong chữ ký của mình, thì đó là vì một số phiên bản của Gmail không hỗ trợ các tính năng như chữ in đậm hoặc in nghiêng.

Để xóa ký tự thừa, hãy xóa các kiểu định dạng đặc biệt trong chữ ký của bạn.

Không thể định dạng chữ ký của tôi

Nếu thấy "Văn bản thuần túy" ở trên hộp chữ ký, bạn cần tắt chế độ Văn bản thuần túy trước khi chỉnh sửa chữ ký.

 1. Mở Gmail.
 2. Nhấp vào Soạn thư.
 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác More options.
 4. Bỏ chọn "Chế độ văn bản thuần túy".
Không thấy chữ ký trong thư tôi đã gửi

Chữ ký được phân tách với phần còn lại của thư bởi hai dấu gạch ngang.

Để xem chữ ký của bạn, hãy chuyển đến cuối thư, sau đó nhấp vào biểu tượng Hiển thị nội dung rút gọn Show trimmed content.

Không thể thêm hình ảnh
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
17
false