Tạo chữ ký trong Gmail

Chữ ký trong email là văn bản (chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc câu trích dẫn bạn thích) được tự động thêm làm chân trang ở cuối thư trong Gmail.

Lưu ý: Để tìm hiểu cách tạo lại chữ ký Outlook trong Gmail, hãy truy cập vào phần 2.5 của Trung tâm kiến thức.

Thêm hoặc thay đổi chữ ký

Bạn có thể sử dụng tối đa 10.000 ký tự trong chữ ký của mình.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt và sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Chữ ký", hãy nhập nội dung chữ ký vào hộp. Nếu muốn, bạn có thể định dạng nội dung chữ ký bằng cách thêm hình ảnh hoặc thay đổi kiểu văn bản.
 4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Quản lý nhiều chữ ký

Bạn có thể sử dụng chữ ký khác nhau cho email của mình. Ví dụ: bạn có thể dùng chữ ký mặc định cho các email mới hoặc email mà bạn trả lời. Hoặc, bạn có thể chọn trong số nhiều chữ ký khi soạn email.

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi chữ ký trong khi viết email, thì ở cuối cửa sổ, hãy nhấp vào biểu tượng Chèn chữ ký bút.

Chỉnh sửa chữ ký

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt và sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Chung", hãy di chuyển đến mục "Chữ ký" rồi nhấp vào chữ ký bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Sử dụng hộp văn bản để thực hiện thay đổi.
  • Để thay đổi tên chữ ký, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Edit.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn chữ ký mặc định cho các email mới và email mà bạn trả lời.

Xóa chữ ký

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt và sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Chung", hãy di chuyển đến mục "Chữ ký".
 4. Nhấp vào chữ ký mà bạn muốn xóa và sau đó Thùng rác Xóa.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Thêm chữ ký nếu bạn đang dùng tính năng "Gửi thư bằng địa chỉ"

Nếu bạn sử dụng tính năng “Gửi thư bằng địa chỉ” để gửi thư từ các địa chỉ khác nhau trong tài khoản của mình, bạn có thể tạo chữ ký khác nhau cho mỗi địa chỉ.

Để chọn địa chỉ, hãy sử dụng trình đơn thả xuống bên trên hộp văn bản chữ ký trên trang Cài đặt.

Nếu bạn không thấy trình đơn thả xuống:

 1. Mở trang tùy chọn cài đặt Tài khoản và Nhập.
 2. Kiểm tra để đảm bảo địa chỉ của bạn được liệt kê trong mục "Gửi thư bằng địa chỉ".

Khắc phục sự cố

Ký tự dư đã được thêm vào chữ ký của tôi

Nếu bạn thấy ký tự dư trong chữ ký của mình, thì đó là vì một số phiên bản của Gmail không hỗ trợ các tính năng như chữ in đậm hoặc in nghiêng.

Để xóa các ký tự thừa, hãy xóa bất kỳ định dạng đặc biệt nào trong chữ ký của bạn.

Không thể định dạng chữ ký của tôi

Nếu thấy "Văn bản thuần túy" ở phía trên hộp chữ ký, thì bạn cần phải tắt chế độ Văn bản thuần túy trước khi chỉnh sửa chữ ký.

 1. Mở Gmail.
 2. Nhấp vào tùy chọn Soạn thư.
 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác More options.
 4. Bỏ chọn "Chế độ văn bản thuần".
Không thể thấy chữ ký trong thư đã gửi của tôi

Chữ ký được phân tách với phần còn lại của thư bởi hai dấu gạch ngang.

Để xem chữ ký của bạn, hãy chuyển đến cuối thư, sau đó nhấp vào biểu tượng Hiển thị nội dung được rút gọn Show trimmed content.

Không thể thêm hình ảnh
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?