จัดรูปแบบข้อความ

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อความ Gmail ให้ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดรูปแบบข้อความ

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียนที่ด้านบนซ้าย
 3. ไปที่ด้านล่างข้อความแล้วคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบ

เปิดหรือปิดโหมดข้อความธรรมดา

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียนที่ด้านบนซ้าย
 3. ที่ด้านล่างของข้อความ ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้น โหมดข้อความธรรมดา

เปลี่ยนรูปแบบข้อความเริ่มต้น

คุณสามารถเลือกรูปแบบข้อความที่ใช้กับอีเมลใหม่ทั้งหมดที่เขียนได้

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. เลื่อนลงไปที่ส่วน "รูปแบบข้อความเริ่มต้น"
 4. เปลี่ยนข้อความในกล่องเป็นรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในอีเมล
 5. ที่ด้านล่างสุดของหน้า คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก