Formátovanie, písma a farby

Pomocou možností formátovania môžete zopakovať alebo zrušiť zmeny, pridať odrážky, zmeniť písmo, zvýrazniť alebo prečiarknuť text a oveľa viac.

Formátovanie správy

  1. V počítači otvorte Gmail.
  2. Kliknite na položku Napísať správu.
  3. V dolnej časti správy kliknite na položku Možnosti formátovania Formatting options.

Zmena predvoleného štýlu textu

Môžete si vytvoriť štýl textu, ktorý bude použitý na všetky nové správy, ktoré napíšete.

  1. V počítači otvorte Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
  3. Kliknite na položku Nastavenia.
  4. Posuňte sa nadol na časť Predvolený štýl textu.
  5. Štýl textu v poli zmeňte na štýl, ktorý chcete používať v správach.
  6. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.