قالب‌بندی، قلم و رنگ

می‌توانید از گزینه‌های قالب‌بندی برای واگرد کردن یا انجام مجدد تغییرات، افزودن گلوله، تغییر قلم، برجسته کردن یا خط‌خورده کردن نوشتار و سایر کارها استفاده کنید.

قالب‌بندی ایمیل

  1. در رایانه، Gmail را باز کنید؛
  2. روی نوشتن کلیک کنید؛
  3. در پایین پیام، روی گزینه‌های قالب‌بندی Formatting options کلیک کنید.

تغییر سبک نوشتار پیش‌فرض

می‌توانید یک سبک نوشتار ایجاد کنید تا برای همه ایمیل‌های جدیدی که می‌نویسید اعمال شود.

  1. در رایانه، Gmail را باز کنید؛
  2. در بالا سمت چپ، روی «تنظیمات» تنظیمات و سپس دیدن همه تنظیمات کلیک کنید؛
  3. به پایین پیمایش کنید و به بخش «سبک نوشتار پیش‌فرض» بروید.
  4. نوشتار موجود در کادر را تغییر دهید تا با سبک مورد نظرتان برای ایمیل‌ها یکسان باشد.
  5. در پایین صفحه روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.