قالب‌بندی، قلم و رنگ

می‌توانید از گزینه‌های قالب‌بندی برای واگرد کردن یا انجام مجدد تغییرات، افزودن گلوله، تغییر قلم، برجسته کردن یا خط‌خورده کردن نوشتار و سایر کارها استفاده کنید.

قالب‌بندی رایانامه

  1. Gmail را در رایانه باز کنید؛
  2. روی نوشتن کلیک کنید؛
  3. در پایین پیام روی گزینه‌های قالب‌بندی Formatting options کلیک کنید.

تغییر سبک نوشتار پیش‌فرض

می‌توانید یک سبک نوشتار ایجاد کنید تا برای همه رایانامه‌های جدیدی که می‌نویسید اعمال شود.

  1. Gmail را در رایانه باز کنید.
  2. در بالا چپ، روی «تنظیمات» تنظیمات کلیک کنید.
  3. روی تنظیمات کلیک کنید.
  4. به پایین پیمایش کنید و به بخش «سبک نوشتار پیش‌فرض» بروید.
  5. نوشتار موجود در کادر را تغییر دهید تا با سبک مورد نظرتان برای رایانامه‌ها یکسان باشد.
  6. در پایین صفحه روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.