Skriv ut e-poster i Gmail

Du kan skrive ut enkeltstående e-poster eller alle e-postene i en samtale.

Merk: Sjekk at du har koblet til skriveren din via Cloud Print eller AirPrint.

Merk: Hvis du ikke ser alternativet for å skrive ut, må du oppdatere Gmail-appen

Skriv ut én e-post

Hvis det finnes flere e-poster i en samtale, kan du skrive ut bare én av disse e-postene.

  1. Åpne Gmail-appen på iPhone eller iPad.
  2. Åpne e-posten du vil skrive ut.
  3. Trykk på Mer 더보기 øverst til høyre i e-posten og så Skriv ut.

Skriv ut en e-post med svar

Hvis det finnes flere e-poster i en samtale, kan du skrive ut alle sammen.

  1. Åpne Gmail-appen på iPhone eller iPad.
  2. Åpne samtalen du vil skrive ut.
  3. Trykk på Mer 더보기 øverst til høyre og så Skriv ut alle.