Gmail ziņojumu drukāšana

Varat drukāt atsevišķus ziņojumus vai visus sarunā ietvertos ziņojumus

Piezīme. Noteikti pievienojiet printeri, izmantojot pakalpojumu Mākoņdruka vai AirPrint.

Piezīme. Ja nav redzama drukāšanas opcija, atjauniniet lietotni Gmail

Atsevišķa e-pasta ziņojuma drukāšana

Ja sarunā ir vairāki e-pasta ziņojumi, varat drukāt tikai vienu no tiem.

  1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Gmail .
  2. Atveriet e-pasta ziņojumu, ko vēlaties drukāt.
  3. E-pasta ziņojuma augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 un pēc tam Print (Drukāt).

E-pasta ziņojuma un tā atbilžu drukāšana

Ja sarunā ir vairāki e-pasta ziņojumi, varat drukāt uzreiz visus ziņojumus.

  1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Gmail .
  2. Atveriet sarunu, ko vēlaties drukāt.
  3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기 un pēc tam Print all (Drukāt visu).