„Gmail“ pranešimų spausdinimas

Galite spausdinti atskirus arba visus pokalbio pranešimus.

Pastaba: įsitikinkite, kad prisijungėte prie spausdintuvo naudodami Spausdinimą iš debesies arba „AirPrint“.

Pastaba: jei nematote spausdinimo parinkties, atnaujinkite „Gmail“ programą

Vieno el. laiško spausdinimas

Jei yra keli to paties pokalbio el. laiškai, galite spausdinti tik vieną iš šių el. laiškų.

  1. „iPhone“ arba „iPad“ įrenginyje atidarykite „Gmail“ programą .
  2. Atidarykite norimą spausdinti el. laišką.
  3. El. laiško viršuje dešinėje palieskite „Daugiau“ 더보기 ir tada Spausdinti.

El. laiško su atsakymais spausdinimas

Jei yra keli to paties pokalbio el. laiškai, galite spausdinti kartu visus šiuos el. laiškus.

  1. „iPhone“ arba „iPad“ įrenginyje atidarykite „Gmail“ programą .
  2. Atidarykite norimą spausdinti pokalbį.
  3. Viršuje dešinėje palieskite „Daugiau“ 더보기 ir tada Spausdinti viską.