Εκτυπώστε μηνύματα του Gmail

Μπορείτε να εκτυπώσετε μεμονωμένα μηνύματα ή όλα τα μηνύματα σε μια συνομιλία.

Εκτύπωση μεμονωμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν υπάρχουν πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας συνομιλίας, μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο ένα από αυτά.

  1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
  2. Ανοίξτε το μήνυμα που θέλετε να εκτυπώσετε.
  3. Επάνω δεξιά στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Περισσότερα 더보기 και μετά Εκτύπωση.

Εκτύπωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απαντήσεις

Εάν υπάρχουν πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας συνομιλίας, μπορείτε να εκτυπώσετε όλα αυτά τα μηνύματα μαζί.

  1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
  2. Ανοίξτε τη συνομιλία που θέλετε να εκτυπώσετε.
  3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα 더보기 και μετά Εκτύπωση όλων.

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνημμένων

Ο αποστολέας ενδέχεται να έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία εμπιστευτικότητας για την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οπότε εμποδίζεται η εκτύπωση κειμένου μηνυμάτων και συνημμένων.

Μάθετε σχετικά με τα μηνύματα που αποστέλλονται σε λειτουργία εμπιστευτικότητας.

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού