Отпечатване на съобщения в Gmail

Можете да отпечатвате отделни или всички съобщения в кореспонденция.

Забележка: Уверете се, че сте свързали принтера си чрез Отпечатване в облак или AirPrint.

Забележка: Ако не виждате опцията за отпечатване, актуализирайте приложението Gmail

Отпечатване на един имейл

Ако в кореспонденция има няколко имейла, можете да отпечатате само един от тях.

  1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
  2. Отворете имейла, който искате да отпечатате.
  3. Горе вдясно на имейла докоснете „Още“ 더보기 и след това Печат.

Отпечатване на имейл заедно с отговорите

Ако в кореспонденция има няколко имейла, можете да отпечатате всички тях заедно.

  1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
  2. Отворете кореспонденцията, която искате да отпечатате.
  3. Горе вдясно на имейла докоснете „Още“ 더보기 и след това Печат на всички.