Unikanie i zgłaszanie e-maili z próbami wyłudzenia informacji

Próba wyłudzenia informacji (phishing) ma miejsce wtedy, gdy ktoś próbuje nakłonić Cię do podania danych osobowych przez internet.

Na czym polega wyłudzanie informacji

Wyłudzanie informacji zwykle odbywa się za pośrednictwem e-maili, reklam lub stron, które wyglądają podobnie do stron, z których już korzystasz. Ktoś, kto próbuje wyłudzić informacje, może na przykład wysłać Ci e-maila, który wygląda, jakby został wysłany przez Twój bank, i zawiera prośbę o podanie danych Twojego konta bankowego.

Za pomocą e-maili i stron ktoś może chcieć wyłudzić informacje takie jak:

 • nazwa użytkownika i hasło (np. nakłaniając do zmiany hasła),
 • numer PESEL,
 • numer konta bankowego,
 • kod PIN,
 • numery kart kredytowych,
 • nazwisko panieńskie matki,
 • data urodzenia.

Ważne: Google ani Gmail nigdy nie proszą o podanie tego typu informacji e-mailem.

Zgłaszanie prób wyłudzenia informacji

Gdy wykryjemy e-maila z próbą wyłudzenia informacji lub e-maila, który wydaje nam się podejrzany, możemy wyświetlić ostrzeżenie lub przenieść tę wiadomość do spamu. Jeśli e-mail został błędnie oznaczony, podejmij następujące działania, aby go odznaczyć lub zaznaczyć jako próbę wyłudzenia informacji.

Uwaga: gdy przeniesiesz e-maila do folderu Spam, Google otrzyma kopię tego e-maila i może go przeanalizować, by lepiej chronić swoich użytkowników przed spamem i nadużyciami.

Zgłaszanie e-maili z próbą wyłudzenia informacji

 1. Otwórz Gmaila na komputerze. 
 2. Otwórz wiadomość.
 3. Kliknij Więcej Więcej obok ikony Odpowiedz Odpowiedz.
 4. Kliknij Zgłoś próbę wyłudzenia informacji.

E-mail został błędnie oznaczony jako próba wyłudzenia informacji

 1. Otwórz Gmaila na komputerze. 
 2. Otwórz wiadomość.
 3. Kliknij Więcej Więcej obok ikony Odpowiedz Odpowiedz.
 4. Kliknij Zgłoś, że wiadomość pochodzi od wiarygodnego nadawcy.

Unikanie prób wyłudzenia informacji

Zachowaj ostrożność za każdym razem, gdy dostaniesz e-maila z pytaniem o dane osobowe. W takim przypadku:

 1. Nie klikaj żadnych linków ani nie podawaj danych osobowych, dopóki nie będziesz mieć pewności, że e-mail pochodzi z wiarygodnego źródła.
 2. Jeśli nadawca ma adres w Gmailu, zgłoś nadużycie do Google.

Pamiętaj: Gmail nigdy nie przesyła e-mailem prośby o podanie danych osobowych, takich jak hasło.

Gdy dostaniesz e-maila, który wygląda podejrzanie:

 • Sprawdź, czy adres nadawcy pasuje do jego nazwy.
 • Sprawdź, czy e-mail jest uwierzytelniony.
 • Zanim klikniesz jakikolwiek link, najedź na niego kursorem. Jeśli adres URL linku nie pasuje do opisu linku, może prowadzić do strony próbującej wyłudzić informacje.
 • Sprawdź nagłówki wiadomości, aby upewnić się, że nagłówek „Od” zawiera właściwą nazwę.

Ważne: jeśli uważasz, że Twój adres Gmail został przejęty, odzyskaj swoje konto, zanim zaczniesz wysyłać lub otwierać jakiekolwiek inne e-maile.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?