Zmiana nazwy użytkownika

Nazwę przypisaną do adresu e-mail można zmienić w przeciwieństwie do samego adresu e-mail.

Stara nazwa:

Nowa nazwa:

  1. Otwórz Gmaila na komputerze.
  2. Kliknij koło zębate Ustawienia w prawym górnym rogu.
  3. Wybierz Ustawienia.
  4. Kliknij kartę Konta.
  5. W sekcji „Wyślij pocztę jako” znajdź adres e-mail, który chcesz edytować.
  6. Kliknij link edytuj informacje obok adresu.
  7. W sekcji „Nazwa:” wpisz nową nazwę i kliknij Zapisz zmiany.

Więcej lub mniej kropek w nazwie użytkownika

Jeśli chcesz dodać lub usunąć kropki ze swojej nazwy użytkownika, nie musisz wprowadzać żadnych zmian. Załóżmy, że Twoja nazwa użytkownika to „mój.adres@gmail.com”. Do Twojej skrzynki odbiorczej będą dostarczane wiadomości wysyłane zarówno na adres „mojadres@gmail.com”, jak i na adres „m.o.j.a.d.r.e.s@gmail.com”. Więcej informacji na temat kropek.

Zmiana adresu e-mail

Jeśli chcesz zmienić swój adres e-mail, musisz zarejestrować nowy adres.

Następnie możesz przenieść e-maile i kontakty ze starego adresu na nowy.

Przenoszenie wiadomości
Przenoszenie kontaktów
Możesz wyeksportować kontakty ze starego adresu, a następnie zaimportować je do nowego.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?