Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Je gebruikersnaam wijzigen

Je kunt de naam wijzigen die aan je e-mailadres is gekoppeld, maar je kunt je e-mailadres niet wijzigen.

Je naam wijzigen

Je kunt de naam wijzigen die wordt weergegeven wanneer je een e-mail verstuurt. Zo kun je de naam 'Sportfan' die bij het e-mailadres sportfan@gmail.com hoort, wijzigen in 'Bob' voor het adres sportfan@gmail.com. 

  1. Open Gmail op je computer. Je kunt je gebruikersnaam niet wijzigen vanuit de Gmail-app.
  2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Instellingen.
  3. Klik op Instellingen.
  4. Klik op het tabblad Accounts en import of Accounts.
  5. Klik in het gedeelte 'Mail verzenden als' op gegevens bewerken.
  6. Voeg de naam toe die je als afzender wilt weergeven wanneer je berichten verstuurt.
  7. Klik onderaan op Wijzigingen opslaan.

Punten verwijderen uit mijn e-mailadres

Als je e-mailadres een punt bevat, hoef je niets te wijzigen. Je ontvangt alle e-mails die mensen naar je adres versturen, zelfs als ze de punt zijn vergeten.

Berichten die worden verstuurd naar sportfan@gmail.com en naar sport.fan@gmail.com, worden op dezelfde plek bezorgd. Meer informatie over het ontvangen van de e-mail van iemand anders.

Je e-mailadres wijzigen

Als je je e-mailadres wilt wijzigen, meld je je aan voor een nieuw adres. Nadat je je hebt aangemeld voor een nieuw adres, kun je je e-mails en contacten overzetten van je oude adres naar het nieuwe adres.

Tips:

Vivian is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?