Đăng xuất khỏi Gmail

Tùy thuộc vào bạn đang sử dụng Gmail trên thiết bị nào, bạn có thể đăng xuất khỏi Gmail, xóa Tài khoản Google của bạn hoặc chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau.  

Đăng xuất trên máy tính của bạn

  1. Mở Gmail.
  2. Ở phía bên phải, nhấp vào ảnh của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng xuất.

Đăng xuất khỏi máy tính khác

Nếu bạn quên đăng xuất khỏi email của mình trên máy tính khác thì bạn có thể đăng xuất khỏi Gmail từ xa.

  1. Mở Gmail.
  2. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Chi tiết tiếp đến Đăng xuất khỏi tất cả các phiên web khác.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng hoặc dùng chung thì hãy đăng xuất khỏi tài khoản Google của bạn trước khi rời khỏi máy tính. Tìm hiểu thêm về đăng nhập an toàn vào Google.

Chuyển đổi tài khoản mà không cần đăng xuất

Bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt bằng cách đăng nhập nhiều tài khoản. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản của mình mà không cần đăng xuất khỏi tài khoản nào. Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào nhiều tài khoản.

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?