Odhlásenie sa z Gmailu

V závislosti od toho, v akom zariadení Gmail používate, máte k dispozícii možnosť odhlásiť sa z Gmailu, odstrániť svoj účet Google alebo prepínať rôzne účty.

Odhlásenie sa v počítači

  1. Otvorte Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na svoju fotku.
  3. Kliknite na tlačidlo Odhlásiť sa.

Odhlásenie sa z iného počítača

Ak ste za zabudli odhlásiť z e-mailu v inom počítači, môžete sa z Gmailu odhlásiť na diaľku.

  1. Otvorte Gmail.
  2. V pravom dolnom rohu kliknite na položku Podrobnosti a potom Odhlásiť sa zo všetkých ostatných webových relácií.

Tip: Ak používate verejný alebo zdieľaný počítač, skôr ako od neho odídete, odhláste sa zo svojho účtu Google. Pozrite si ďalšie informácie o bezpečnom prihlásení sa do služieb Google.

Prepínanie účtov bez odhlásenia sa

Vďaka viacnásobnému prihláseniu môžete používať viac účtov v rovnakom prehliadači. Potom môžete účty prepínať bez toho, aby ste sa z nich odhlásili. Prečítajte si ďalšie informácie o prihlásení sa do viacerých účtov.