Wylogowywanie się z Gmaila

W zależności od urządzenia, na którym korzystasz z Gmaila, możesz wylogować się z Gmaila, usunąć konto Google lub przełączyć się na inne konto.

Wylogowywanie się z Gmaila na swoim komputerze

  1. Otwórz Gmaila.
  2. Kliknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij Wyloguj.

Wylogowywanie się z Gmaila na innym komputerze

Jeśli Twoje konto pozostało aktywne na innym komputerze, możesz zdalnie wylogować się z Gmaila.

  1. Otwórz Gmaila.
  2. W prawym dolnym rogu kliknij Szczegóły a potem Wyloguj się ze wszystkich innych sesji internetowych.

Wskazówka: jeśli korzystasz z komputera publicznego lub współużytkowanego, przed odejściem od niego wyloguj się z konta Google. Więcej informacji o bezpiecznym logowaniu się na konto Google.

Przełączanie konta bez wylogowywania się

Dzięki funkcji wielokrotnego logowania możesz korzystać z wielu kont w jednej przeglądarce. Możesz przełączać się między kontami bez wylogowywania się z nich. Dowiedz się więcej o logowaniu się na wiele kont.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?