خروج از سیستم Gmail

بسته به دستگاهی که در آن از Gmail استفاده می‌کنید، می‌توانید یا از سیستم Gmail خارج شوید، یا «حساب Google» خودتان را بردارید، یا بین حساب مختلف جابه‌جا شوید.

می‌خواهید در محل کار یا تحصیل از برنامه‌های Google بهره بیشتری ببرید؟  بدون هزینه برای دوره آزمایشی Google Workspace ثبت‌نام کنید.

خروج از سیستم در رایانه

  1. Gmail را باز کنید؛
  2. در بالا سمت چپ روی عکستان کلیک کنید؛
  3. روی Sign out (خروج از سیستم) کلیک کنید.

خروج از سیستم از دستگاهی دیگر

اگر فراموش کردید از ایمیل خود در رایانه دیگری خارج شوید، می‌توانید ازراه‌دور از Gmail خارج شوید:

  1. Gmail را باز کنید؛
  2. در بالا سمت چپ روی عکستان کلیک کنید؛
  3. روی مدیریت حساب Google کلیک کنید؛
  4. روی امنیت کلیک کنید؛
  5. در بخش «دستگاه‌های شما»، روی مدیریت همه دستگاه‌ها کلیک کنید؛
  6. دستگاهی را انتخاب کنید؛
  7. روی خروج از سیستم کلیک کنید.

رفتن به حسابی دیگر بدون خروج از سیستم

بااستفاده از «ورود چندگانه به سیستم» می‌توانید از چند حساب در یک مرورگر استفاده کنید. سپس می‌توانید بدون خروج از هیچ‌کدام از حساب‌ها بین آن‌ها جابه‌جا شوید. درباره ورود به چند حساب بیشتر بدانید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
5241409961288658464
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
17