با میانای جدید Gmail از هر آنچه برایتان مهم است آگاه باشید. درباره این طرح‌بندی جدید بیشتر بدانید.

خروج از سیستم Gmail

بسته به دستگاهی که در آن از Gmail استفاده می‌کنید، می‌توانید یا از سیستم Gmail خارج شوید، یا «حساب Google» خودتان را بردارید، یا بین حساب مختلف جابه‌جا شوید.

می‌خواهید در محل کار یا تحصیل از برنامه‌های Google بهره بیشتری ببرید؟  بدون پرداخت هزینه در دوره آزمایشی Google Workspace ثبت‌نام کنید.

خروج از سیستم در رایانه

  1. Gmail را باز کنید؛
  2. در بالا سمت چپ روی عکستان کلیک کنید؛
  3. روی Sign out (خروج از سیستم) کلیک کنید.

خروج از سیستم از رایانه‌ای دیگر

اگر فراموش کردید از ایمیل‌تان در رایانه‌ای دیگر خارج شوید، می‌توانید از راه دور از Gmail خارج شوید.

  1. Gmail را باز کنید؛
  2. در پایین گوشه سمت چپ، روی «جزئیات» و سپس «خروج از سیستم همه جلسه‌های وب دیگر» کلیک کنید.

نکته: اگر از رایانه‌ای عمومی یا مشترک استفاده می‌کنید، قبل‌از خروج از رایانه، از «حساب Google» خودتان خارج شوید. درباره ورود ایمن به سیستم Google بیشتر بدانید.

رفتن به حسابی دیگر بدون خروج از سیستم

بااستفاده از «ورود چندگانه به سیستم» می‌توانید از چند حساب در یک مرورگر استفاده کنید. سپس می‌توانید بدون خروج از هیچ‌کدام از حساب‌ها بین آن‌ها جابه‌جا شوید. درباره ورود به چند حساب بیشتر بدانید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
17
false