Zablokovanie e-mailov od odosielateľa

Ak do doručenej pošty v Gmaile dostávate správy, ktoré nechcete, ich odosielateľa môžete zablokovať alebo môžete zrušiť odber správ od neho. Správu tiež môžete nahlásiť Gmailu. 

Poznámka: Ak vás niekto prostredníctvom Gmailu obťažuje, zastrašuje alebo ohrozuje, porušuje tým pravidlá programu služby Gmail. Ak sa domnievate, že ste v nebezpečenstve, okamžite sa obráťte na miestne úrady a zistite, aké možnosti vo svojej situácii máte na základe zákonov o kyberšikane.

Zablokovanie e-mailovej adresy

Po zablokovaní odosielateľa budú všetky správy od neho prichádzať do spamu.

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Otvorte správu.
 3. Vpravo hore kliknite na položku Viac Viac.
 4. Kliknite na položku Zablokovať odosielateľa [meno odosielateľa].
 5. Ak niekoho zablokujete nechtiac, odblokovať ho môžete pomocou tých istých krokov.

Zrušenie odberu hromadných e-mailov

Ak ste sa zaregistrovali na webe, ktorý odosiela veľa e-mailov, napríklad reklamy alebo bulletiny, prijímanie týchto správ môžete zastaviť pomocou odkazu na zrušenie odberu.

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Otvorte správu od odosielateľa, v prípade ktorého chcete zrušiť odber.
 3. Vedľa mena odosielateľa kliknite na položku Zrušiť odber alebo Zmeniť predvoľby. Ak sa vám tieto možnosti nezobrazujú, pomocou krokov uvedených vyššie môžete odosielateľa zablokovať alebo správu môžete označiť ako spam.

Poznámka: Po zrušení odberu môže prejsť niekoľko dní, kým prestanete dostávať správy od zoznamu adresátov.

Odstránenie spamu alebo podozrivých e-mailov

Odstránenie spamu z doručenej pošty a jeho zablokovanie

Gmail sa pokúša chrániť vašu doručenú poštu pred spamom, občas sa však nežiaducim správam môže podariť prekĺznuť. Ak vo svojej doručenej pošte vidíte správu, ktorá je spam:

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Začiarknite políčko naľavo od správy alebo správu otvorte.
 3. V hornej časti stránky kliknite na položku Nahlásiť spam Nahlásiť spam.
Tip: Keď kliknete na Nahlásiť spam Nahlásiť spam alebo manuálne presuniete nejakú správu do priečinka Spam, Google dostane jej kópiu a môže ju analyzovať, aby pomohol chrániť používateľov pred spamom a zneužitím.
Podozrivá správa so žiadosťou o poskytnutie osobných informácií

Ak vidíte podozrivú správu, v ktorej sa od vás požaduje poskytnutie osobných informácií, môžete ju nahlásiť ako phishing.

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Otvorte správu od odosielateľa, v prípade ktorého chcete zrušiť odber.
 3. Vpravo hore kliknite na položku Viac Viac.
 4. Kliknite na položku Nahlásiť phishing.