Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Ngăn tình trạng thư gửi đến người dùng Gmail bị chặn hoặc chuyển vào thư mục Thư rác

Bài viết này trước đây có tên là Nguyên tắc dành cho người gửi hàng loạt.

Hãy tuân theo các nguyên tắc trong bài viết này để đảm bảo email được gửi đến người dùng Gmail đúng như dự kiến. Nội dung đề xuất trong bài viết này giúp giảm thiểu xác suất Gmail chặn thư hoặc đánh dấu thư là thư rác. Việc làm theo các đề xuất này sẽ giúp giảm thiểu xác suất:

 • Gmail giới hạn tỷ lệ gửi thư
 • Gmail chặn thư
 • Gmail đánh dấu thư là thư rác

Các nguyên tắc này là dành cho bất cứ ai gửi email đến người dùng Gmail. Người dùng Gmail là bất kỳ ai có một trong các loại tài khoản Gmail sau đây:

 • Tài khoản Gmail cá nhân, có đuôi là @gmail.com.
 • Tài khoản Gmail công việc hoặc của trường học trong Google Workspace. Địa chỉ email của tài khoản Google Workspace cho công việc hoặc trường học không có đuôi @gmail.com.

Bạn đang sử dụng tài khoản Google Workspace để gửi thư? Nhớ xem lại Chính sách về thư rác và hành vi sai trái trong Gmail. Chính sách này là một phần của Chính sách sử dụng của Google Workspace .

Những vấn đề không được giải quyết trong bài viết này

Bài viết này không cung cấp giải pháp cho các vấn đề sau:

Nhà cung cấp dịch vụ email của bên thứ ba

Gmail không chấp nhận các yêu cầu đưa người gửi email bên thứ ba vào danh sách cho phép. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thư do nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba gửi sẽ vượt qua được bộ lọc thư rác của Gmail.

Nếu sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba để gửi email cho miền của mình, bạn cần:

 • Đảm bảo nhà cung cấp đó tuân thủ các nguyên tắc trong bài viết này. Các nhà cung cấp dịch vụ email lớn như Google, AOL và Yahoo, thường tuân theo các nguyên tắc này.
 • Đảm bảo rằng bản ghi SPF cho miền của bạn có ghi nhận tất cả người gửi email cho miền của bạn. Nếu người gửi bên thứ ba không có trong bản ghi SPF, thì thư do các nhà cung cấp này gửi có nhiều khả năng sẽ bị đánh dấu là thư rác. Tìm hiểu cách thiết lập bản ghi SPF để cho phép tất cả người gửi email cho miền của bạn.

Nếu sử dụng một nhà cung cấp miền nhưng lại tự quản lý dịch vụ email, bạn nên:

 • Xem lại và làm theo các phương pháp hay nhất trong bài viết này để gửi email cho người dùng Gmail.
 • Sử dụng Công cụ Postmaster để giám sát thông tin về các thư gửi từ miền của bạn đến người dùng Gmail.

Làm theo các phương pháp hay nhất khi gửi thư cho người dùng Gmail

Để giảm khả năng các thư gửi từ miền của bạn bị chuyển vào thư mục Thư rác hoặc bị Gmail chặn, hãy làm theo các phương pháp hay nhất nêu trong phần này.

 • Thiết lập bản ghi DNS ngược hợp lệ cho địa chỉ IP trỏ đến miền của bạn.
 • Tốt nhất là nên gửi tất cả các thư từ cùng một địa chỉ IP. Nếu bạn phải gửi từ nhiều địa chỉ IP, hãy dùng các địa chỉ IP khác nhau cho từng loại thư. Ví dụ: dùng một địa chỉ IP để gửi thông báo về tài khoản và một địa chỉ IP khác để gửi thư quảng cáo.
 • Không kết hợp nhiều loại nội dung trong cùng một thư. Ví dụ: không đưa nội dung về chương trình khuyến mãi vào thư biên nhận mua hàng.
 • Thư thuộc cùng một loại nên có cùng địa chỉ email trong tiêu đề Từ:. Ví dụ: thư được gửi từ miền solarmora.com có thể có tiêu đề Từ: như sau:
  • Thư biên nhận mua hàng: biennhan@solarmora.com
  • Thư khuyến mãi: khuyenmai@solarmora.com
  • Thư thông báo về tài khoản: canhbao@solarmora.com
 • Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo miền của bạn không bị tính năng Duyệt web an toàn của Google đưa vào danh sách không an toàn. Để kiểm tra trạng thái của miền, hãy nhập miền đó vào trang kiểm tra trạng thái trang web của tính năng Duyệt web an toàn. Ngoài ra, hãy kiểm tra những miền có liên kết với miền của bạn.
 • Không gửi các chiến dịch thử nghiệm hoặc thư mẫu minh hoạ cho thư lừa đảo từ miền của bạn. Việc này có thể khiến miền của bạn bị mang tiếng xấu và có nguy cơ bị đưa vào danh sách chặn trên Internet.
 • Không được mạo danh các miền hoặc người gửi khác khi chưa được phép. Phương thức này có tên là giả mạo và có thể khiến Gmail phân loại thư là thư rác.
 • Để tránh việc thư hợp lệ bị đánh dấu là thư rác:
  • Thư có địa chỉ Từ thuộc Danh bạ của người nhận ít có khả năng bị đánh dấu là thư rác hơn.
  • Đôi khi, thư hợp lệ có thể bị đánh dấu là thư rác. Trong trường hợp đó, người nhận có thể đánh dấu thư hợp lệ không phải là thư rác. Nhờ vậy, trong tương lai, các thư của người gửi này sẽ được gửi tới hộp thư đến.

Đảm bảo thư được xác thực

Thư được xác thực:

 • Giúp bảo vệ người nhận khỏi email độc hại, chẳng hạn như thư lừa đảo.
 • Ít có khả năng bị Gmail từ chối hoặc đánh dấu là thư rác.

Các phương thức xác thực này được thiết lập tại nhà cung cấp miền của bạn. Nếu bạn sử dụng một dịch vụ lưu trữ miền hoặc một nhà cung cấp dịch vụ email, hãy làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp đó để thiết lập phương thức xác thực. Tiếp đến, thiết lập phương thức xác thực cho từng miền mà bạn dùng để gửi thư.

Để giảm thiểu khả năng thư của bạn bị đánh dấu là thư rác, hãy thiết lập các phương thức xác thực sau đây:

 • Phát hành bản ghi SPF cho miền của bạn. SPF giúp ngăn chặn những kẻ gửi thư rác gửi thư trái phép có vẻ như đến từ miền của bạn. Bản ghi SPF cho miền của bạn phải ghi nhận tất cả người gửi email cho miền của bạn. Nếu người gửi bên thứ ba không có trong bản ghi SPF, thì thư do các nhà cung cấp này gửi có nhiều khả năng sẽ bị đánh dấu là thư rác. Tìm hiểu cách thiết lập bản ghi SPF để cho phép tất cả người gửi email cho miền của bạn.
 • Bật tính năng ký DKIM (Thư nhận dạng khoá miền) cho thư của bạn. Các máy chủ nhận dùng DKIM để xác minh rằng chủ sở hữu miền thực sự đã gửi thư. Quan trọng: Gmail yêu cầu khoá DKIM có kích thước 1024 bit trở lên.
 • Phát hành bản ghi DMARC (Báo cáo và hợp chuẩn, xác thực thông tin dựa trên tên miền) cho miền của bạn. DMARC giúp người gửi bảo vệ miền của họ khỏi bị giả mạo email.

Để được xác thực, thư phải vượt qua được quy trình kiểm tra SPF hoặc DKIM. Để vượt qua quy trình kiểm tra DMARC, trước tiên, thư phải được xác thực bằng SPF hoặc DKIM và miền xác thực phải giống với miền có trong tiêu đề Từ: của thư.

Để biết thông tin chi tiết về các phương thức xác thực này và cách những phương thức đó bảo vệ email của tổ chức, hãy xem bài viết Ngăn chặn thư rác, giả mạo và lừa đảo bằng quy trình xác thực Gmail.

Gửi email đến người dùng đã tương tác

Chỉ gửi email đến những người muốn nhận thư của bạn. Những người này ít có khả năng sẽ báo cáo thư từ miền của bạn là thư rác.

Nếu thư từ miền của bạn thường xuyên bị báo cáo là thư rác, thì thư trong tương lai sẽ càng có nhiều khả năng bị đánh dấu là thư rác. Theo thời gian, nhiều báo cáo thư rác dồn lại có thể hạ thấp danh tiếng của miền. Tìm hiểu về danh tiếng của miền bằng Công cụ Postmaster.

Đảm bảo rằng người nhận có thể dễ dàng đăng ký nhận thư

Hãy áp dụng các phương thức sau để chắc chắn là bạn đang gửi thư cho người dùng đã tương tác:

 • Đảm bảo người nhận chọn nhận thư của bạn.
 • Xác nhận địa chỉ email của từng người nhận trước khi đăng ký cho họ.
 • Hãy cân nhắc việc gửi thư định kỳ để xác nhận rằng người nhận vẫn muốn tiếp tục nhận thư.
 • Cân nhắc huỷ đăng ký cho những người nhận không đọc thư của bạn.

Cho phép người nhận huỷ đăng ký một cách dễ dàng

Luôn cho người nhận biết cách huỷ đăng ký nhận thư của bạn. Tạo điều kiện để họ có thể huỷ đăng ký dễ dàng. Việc cho phép người nhận từ chối nhận thư của bạn có thể cải thiện tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp và hiệu quả gửi thư.

Dưới đây là một số cách huỷ đăng ký nên áp dụng:

 • Thêm một đường liên kết nổi bật vào thư để đưa người nhận đến trang huỷ đăng ký.
 • Cho phép người nhận xem lại danh sách gửi thư riêng lẻ mà họ đã đăng ký. Cho phép họ huỷ đăng ký khỏi từng danh sách riêng lẻ hoặc tất cả danh sách cùng lúc.
 • Tự động huỷ đăng ký những người nhận có nhiều thư bị trả lại.
 • Định kỳ gửi thư xác nhận cho người nhận để đảm bảo họ vẫn muốn nhận thư của bạn.

Sử dụng tính năng huỷ đăng ký bằng một cú nhấp chuột

Để cho phép người nhận huỷ đăng ký trong khi dùng Gmail, hãy thiết lập tính năng huỷ đăng ký bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể thêm một hoặc cả hai tiêu đề sau vào thư của mình:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/unsubscribe/example>

Nếu bạn thêm cả hai tiêu đề, Gmail sẽ sử dụng tiêu đề được ghi trước.

Khi người nhận huỷ đăng ký bằng tính năng một cú nhấp chuột, bạn sẽ nhận được yêu cầu POST sau:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Tìm hiểu thêm về tiêu đề List-Unsubscribe:

 • List-Unsubscribe, RFC 2369.
 • Huỷ đăng ký bằng một cú nhấp chuột, RFC 8058.

Tránh các phương pháp sau

 • Không đánh dấu thư nội bộ là thư rác. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của miền, dẫn đến việc thư sau này sẽ bị gửi vào thư mục thư rác trong tương lai.
 • Không mua địa chỉ email từ các công ty khác.
 • Không gửi thư cho những người chưa đăng ký nhận thư của bạn. Những người nhận này có thể đánh dấu thư không mong muốn là thư rác. Thư sau này gửi tới những người nhận này sẽ bị đánh dấu là thư rác.
 • Tránh dùng những biểu mẫu đăng ký đã đánh dấu sẵn nhằm tự động đăng ký nhận thư cho người dùng. Một số quốc gia/khu vực có quy định hạn chế đối với tuỳ chọn tự động chọn nhận thư. Hãy kiểm tra luật pháp tại quốc gia/khu vực của bạn trước khi tự động giúp người dùng chọn nhận thư.

Giám sát người gửi bằng dịch vụ email của bạn (nhà cung cấp dịch vụ email)

Lưu ý: Nguyên tắc trong phần này dành cho nhà cung cấp dịch vụ email.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của bạn để gửi email, bạn chịu trách nhiệm cho những phương thức gửi thư của họ. Bạn nên thực hiện các bước sau đây để giúp quản lý hoạt động gửi thư của khách hàng:

 • Cung cấp một địa chỉ email dành cho việc báo cáo hành vi sử dụng email sai mục đích. Ví dụ: vipham@nhacungcapdichvuemail.com.
 • Luôn cập nhật thông tin liên hệ trong hồ sơ của bạn trên WHOIS và trên abuse.net.
 • Xoá ngay bất kỳ khách hàng nào gửi thư rác bằng dịch vụ của bạn.

Giám sát các nhà tiếp thị liên kết

Các chương trình tiếp thị liên kết sẽ thưởng cho các công ty hoặc cá nhân đưa khách truy cập đến trang web của bạn. Tuy nhiên, những kẻ gửi thư rác có thể lợi dụng các chương trình này. Nếu thương hiệu của bạn có liên quan đến thư rác tiếp thị, thì những thư khác mà bạn gửi có thể bị đánh dấu là thư rác. Bạn nên giám sát các đơn vị liên kết và xoá mọi đơn vị liên kết gửi thư rác.

Định dạng thư để gửi vào hộp thư đến

Các nguyên tắc định dạng thư sau đây giúp tăng khả năng Gmail gửi thư của bạn vào hộp thư đến, chứ không phải thư mục Thư rác:

 • Định dạng thư theo Tiêu chuẩn định dạng trên Internet (RFC 5322).
 • Nếu thư của bạn ở dạng HTML, hãy định dạng thư theo tiêu chuẩn HTML.
 • Không dùng HTML và CSS để ẩn nội dung trong thư của bạn. Việc ẩn nội dung có thể khiến thư bị đánh dấu là thư rác.
 • Tiêu đề Từ: của thư chỉ nên bao gồm một địa chỉ email, như được minh hoạ như sau:
  Từ: thongbao@solarmora.com 
 • Thêm trường tiêu đề Message-ID hợp lệ vào mỗi thư (RFC 5322).
 • Các đường liên kết trong nội dung thư phải rõ ràng và dễ hiểu. Người nhận phải được biết nơi họ sẽ chuyển đến khi nhấp vào các đường liên kết.
 • Thông tin người gửi phải rõ ràng và dễ thấy.
 • Tiêu đề thư phải có liên quan và không gây hiểu lầm.
 • Định dạng các miền quốc tế theo Nguyên tắc hạn chế cao trong mục 5.2 của Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode #39:
  • Miền xác thực
  • Miền phong bì từ
  • Miền tải trọng
  • Miền trả lời
  • Miền của người gửi

Tăng dần khối lượng gửi

Quan trọng: Bạn có thể gặp phải sự cố gửi thư khi tăng khối lượng gửi quá nhanh. Khi bạn tăng dần khối lượng gửi thư, hãy sử dụng Công cụ Postmaster để giám sát hiệu suất gửi thư.

Nếu gửi một số lượng lớn email, bạn nên:

 • Gửi thư theo một tốc độ cố định. Tránh gửi thư tràn ngập.
 • Bắt đầu gửi với khối lượng thấp, sau đó tăng dần khối lượng theo thời gian.
 • Khi bạn tăng khối lượng gửi, hãy thường xuyên giám sát tốc độ gửi và mọi phản hồi nhận được. Việc giám sát thường xuyên sẽ cho phép bạn giảm khối lượng gửi khi tốc độ gửi bị giới hạn hoặc khi bắt đầu gặp lỗi.

Các yếu tố sau có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng khối lượng gửi của bạn:

 • Số lượng email gửi đi: Bạn gửi càng nhiều email thì tốc độ tăng khối lượng gửi càng chậm.
 • Tần suất gửi email: Bạn có thể tăng khối lượng gửi nhanh hơn khi gửi hằng ngày thay vì hằng tuần.
 • Phản hồi của người nhận về thư của bạn: Đảm bảo bạn chỉ gửi cho những người đăng ký nhận email của bạn và cung cấp cho người nhận tuỳ chọn huỷ đăng ký.

Làm theo các phương pháp được đề xuất về địa chỉ IP

Hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau đây đối với máy chủ thư gửi email đến người dùng Gmail:

Xác minh bản ghi PTR của máy chủ gửi

Quan trọng: Địa chỉ IP gửi phải khớp với địa chỉ IP của tên máy chủ được chỉ định trong bản ghi Pointer (PTR). Bản ghi PTR còn gọi là bản ghi DNS ngược.

Địa chỉ IP gửi của bạn phải có bản ghi PTR. Bản ghi PTR xác minh rằng tên máy chủ gửi được liên kết với địa chỉ IP gửi. Mỗi địa chỉ IP phải ánh xạ tới tên máy chủ trong bản ghi PTR.

Bạn có thể kiểm tra bản ghi PTR bằng công cụ intoDNS.

Giám sát khối lượng gửi

Quan trọng: Đối với tài khoản công việc và tài khoản trường học, hạn mức gửi thư sẽ áp dụng ngay cả khi người nhận thuộc các miền Google Workspace khác nhau. Ví dụ: bạn có thể gửi thư cho người dùng có địa chỉ email thuộc miền congtycuaban.netsolarmora.com. Mặc dù miền khác nhau, nhưng nếu cả hai miền đều có bản ghi MX là google.com, thì các thư gửi đến những miền này sẽ được tính vào hạn mức của bạn.

Nếu bạn sử dụng Google Workspace hoặc Gmail để gửi: Khi bạn đạt đến hạn mức gửi thư, Google Workspace sẽ giới hạn tỷ lệ gửi thư của địa chỉ IP đó.

Hãy làm theo các đề xuất sau để luôn duy trì trong hạn mức gửi thư của địa chỉ IP:

 • Nắm rõ các giới hạn gửi email khi gửi từ các miền có máy chủ lưu trữ MX là Google.com.
 • Hạn chế gửi thư từ một địa chỉ IP duy nhất dựa trên miền bản ghi MX, chứ không phải miền trong địa chỉ email của người nhận.
 • Giám sát các phản hồi để bạn có thể thay đổi tốc độ gửi nếu cần để luôn nằm trong những giới hạn này.

Giám sát danh tiếng của địa chỉ IP dùng chung

Địa chỉ IP dùng chung (IP dùng chung) là địa chỉ IP được nhiều người gửi thư sử dụng. Hoạt động của mọi người gửi trên IP dùng chung sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tất cả những người dùng IP đó.

Nếu bạn sử dụng một IP dùng chung để gửi thư, thì tiếng xấu của bất kỳ người gửi nào khác đều ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của bạn. Tiếng xấu có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ gửi thư của bạn.

Nếu sử dụng một IP dùng chung để gửi thư, bạn nên thực hiện các bước sau:

 • Đảm bảo địa chỉ IP đó không thuộc bất kỳ danh sách chặn nào trên Internet. Các thư từ IP gửi thuộc danh sách chặn có thể bị đánh dấu là thư rác.
 • Nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email cho IP dùng chung của mình, hãy sử dụng Công cụ Postmaster để giám sát danh tiếng của IP dùng chung.

Sử dụng Công cụ Postmaster để giám sát thư đã gửi

Sử dụng Công cụ Postmaster để lấy thông tin về thư bạn gửi cho người dùng Gmail. Ví dụ:

 • Khi người nhận đánh dấu thư của bạn là thư rác
 • Lý do có thể khiến thư của bạn không gửi được
 • Liệu thư của bạn có được xác thực không
 • Danh tiếng của IP hoặc miền của bạn và tác động đến tỷ lệ gửi thư

Khắc phục các sự cố gửi thư

Nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email

Nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email và gặp phải các sự cố gửi thư, hãy liên hệ với nhà cung cấp đó. Bạn có thể tìm hiểu xem họ có sử dụng các phương pháp hay nhất trong bài viết này không.

Sử dụng Hộp công cụ MX để xem lại các tuỳ chọn thiết lập miền

Sử dụng Google Admin Toolbox để kiểm tra và khắc phục vấn đề cho chế độ cài đặt miền của bạn.

Giải quyết nguyên nhân khiến email bị từ chối

Nếu thư của bạn bị từ chối, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Hãy tìm hiểu thêm về lỗi để bạn có thể khắc phục sự cố. Sau đây là các thông báo lỗi thường gặp:

 • 421, "4.7.0": Thư bị từ chối vì địa chỉ IP của máy chủ gửi không nằm trong danh sách được phép đối với miền của người nhận.
 • 550, "5.7.1": Thư bị từ chối vì địa chỉ IP của máy chủ gửi nằm trong danh sách IP bị tạm ngưng. Bạn có thể gặp phải lỗi này nếu đang gửi thư thông qua một IP dùng chung mang tiếng xấu.

Tìm hiểu thêm về email và thông báo lỗi SMTP:

Khắc phục lỗi uỷ quyền IPv6

Lỗi uỷ quyền IPv6 có thể đồng nghĩa với việc bản ghi PTR cho máy chủ gửi không sử dụng IPv6. Nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email, hãy xác nhận rằng họ đang sử dụng bản ghi PTR IPv6.

Dưới đây là ví dụ về lỗi uỷ quyền IPv6:
550-5.7.1: Thư không đáp ứng các nguyên tắc gửi qua IPv6 liên quan đến bản ghi PTR và phương thức xác thực.

Sử dụng công cụ khắc phục sự cố

Nếu bạn vẫn gặp phải các sự cố gửi thư sau khi tuân theo các nguyên tắc trong bài viết này, hãy thử Khắc phục sự cố gửi email dành cho người gửi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
17
false
false