Wskazówki dla nadawców

Jeśli wiadomości, które wysyłasz, są blokowane lub nie są dostarczane do użytkowników Gmaila, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, by ułatwić ich prawidłowe klasyfikowanie. 

Jak Gmail klasyfikuje przychodzącą pocztę

 • Spam: spam jest umieszczany w folderze Spam. Wszystkie pozostałe wiadomości trafiają do Odebranych.
 • Kategorie w Odebranych: w domyślnym układzie Odebranych w Gmailu wiadomości są podzielone na następujące kategorie:
  • Główne
  • Społeczności
  • Oferty
  • Powiadomienia
  • Fora

Podział poczty na kategorie jest automatycznie dostosowywany do preferencji użytkowników i wykonywanych przez nich czynności. Użytkownicy mogą na przykład odznaczać spam, przenosić wiadomości do innej kategorii czy odsłaniać lub ukrywać poszczególne kategorie. Z czasem Gmail automatycznie dostosowuje klasyfikację do tych zmian. Dowiedz się więcej o kategoriach w folderze Odebrane

Krok 1. Użyj narzędzi Postmaster Tools

Narzędzia Postmaster Tools dostarczają informacji o takich parametrach jak reputacja nadawcy, wskaźnik spamu czy pętla informacji zwrotnych. Mogą pomóc Ci rozpoznać problemy z filtrem antyspamowym i znaleźć ich rozwiązanie.

Krok 2. Sprawdź, czy e-maile są prawidłowo klasyfikowane

 • Pocztę należącą do tej jednej kategorii zawsze wysyłaj z tego samego adresu. Na przykład wiadomości promocyjne wysyłaj z jednego adresu, a wiadomości biznesowe z innego.
 • Unikaj łączenia kilku kategorii w jednej wiadomości. Jeśli na przykład umieścisz w wiadomości biznesowej informację o promocji, Gmail może zaklasyfikować ją do kategorii Oferty.

Krok 3. Upewnij się, że e-maile nie są oznaczane jako spam

Uwierzytelnianie Twojej poczty

E-maile bez uwierzytelnienia są często blokowane lub oznaczane jako spam, co ma chronić odbiorców przed próbami wyłudzenia od nich informacji. Nieuwierzytelnione e-maile z załącznikami mogą zostać kategorycznie odrzucone ze względów bezpieczeństwa.

Aby zadbać o możliwość uwierzytelnienia przez Gmaila:

 • Zawsze wysyłaj wiadomości z tego samego adresu IP.
 • Pamiętaj o zastosowaniu prawidłowych rekordów PTR dla adresów IP kierujących do Twojej domeny.
 • W nagłówku „From:” każdej wiadomości umieszczaj ten sam adres.

Inne zalecenia

 • Podpisuj wiadomości sygnaturą DKIM. Nie uwierzytelniamy wiadomości podpisanych kluczami, które mają mniej niż 1024 bity.
 • Opublikuj rekord SPF.
 • Opublikuj zasady DMARC.

Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu poczty e-mail.

Wskazówki dotyczące adresów IP

 • Adres IP nadawcy musi mieć rekord PTR (czyli odwrotną translację adresów DNS IP nadawcy) i powinien zgadzać się z adresem IP uzyskanym przez rozwiązanie przez DNS nazwy hosta podanej w rekordzie PTR.
 • Domena nadawcy powinna przejść test SPF lub DKIM.

Wstawianie opcji subskrybowania

 1. Każdemu odbiorcy na liście adresowej zapewnij możliwość skorzystania z jednej z tych opcji:
  • wiadomość e-mail z prośbą o wpisanie się na listę adresową;
  • pole wyboru w formularzu internetowym, które użytkownik powinien zaznaczyć ręcznie.
 2. Zanim umieścisz nowego subskrybenta na liście adresowej, sprawdź poprawność jego adresu.
 3. Unikaj:
  • kupowania adresów e-mail od osób trzecich;
  • używania w formularzu internetowym lub w oprogramowaniu takiego pola wyboru, które jest zaznaczane automatycznie i dodaje użytkowników do listy adresowej w sposób domyślny.

Wstawianie opcji anulowania subskrypcji

Jeśli użytkownik otrzymuje liczne wiadomości, których nie otwiera, Gmail wyświetli mu kartę z opcją anulowania subskrypcji. 
Pozwalając użytkownikom na anulowanie subskrypcji, można poprawić współczynniki otwarcia, klikalności oraz efektywności kosztowej. Dowiedz się, jak użytkownicy mogą anulować subskrypcję e-maili.

Użytkownik musi mieć możliwość anulowania subskrypcji listy adresowej na jeden z podanych niżej sposobów.

 1. Zapewnij odbiorcom możliwość anulowania subskrypcji przez:
  • widoczny link w treści e-maila prowadzący do strony z potwierdzeniem anulowania subskrypcji (od użytkownika nie powinno się wymagać wprowadzania jakichkolwiek danych poza samym potwierdzeniem);
  • odpowiedzenie na Twojego e-maila w sprawie anulowania subskrypcji.
 2. Aby sprawdzić, czy adresaci mogą anulować subskrypcję bez wychodzenia z Gmaila, zdecydowanie zalecamy dodać nagłówek List-Unsubscribe na jeden z tych sposobów:
  • Dodaj następujące nagłówki, aby anulować subskrypcję jednym kliknięciem, zgodnie z opisem w dokumencie RFC 8058:

     List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
     
List-Unsubscribe: <https://example.com/unsubscribe/opaquepart>

            Po anulowaniu subskrypcji przez adresata otrzymasz to żądanie POST:

     "POST /unsubscribe/opaquepart HTTP/1.1
     Host: example.com
     Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
     Content-Length: 26

     List-Unsubscribe=One-Click"

 • Podaj adres e-mail, używając elementu mailto: 
   

Uwaga: jeśli obie opcje zostały dodane do nagłówka List-Unsubscribe, Gmail użyje metody podanej jako pierwsza.

Inne zalecenia

 • Automatycznie anuluj subskrypcje tych użytkowników, których adresy wielokrotnie odrzucały wiadomości.
 • Od czasu do czasu wysyłaj do użytkowników wiadomości z prośbą o potwierdzenie.
 • Umieszczaj w tych wiadomościach wszystkie listy adresowe, na które konkretny użytkownik jest zapisany, i daj mu możliwość anulowania tych subskrypcji, które go już nie interesują.

Poczta przekierowywana

Jeśli chcesz zadbać o właściwy przepływ poczty przekierowywanej przez Twoich odbiorców, zalecamy:

 • Wyraźnie wskazuj adres e-mail subskrybujący listę.
 • Udostępnij metodę anulowania subskrypcji listy adresowej za pośrednictwem adresu URL. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy menedżer listy adresowej nie potrafi wskazać użytkownika anulującego subskrypcję na podstawie adresu zwrotnego „Reply-to:”.

Formatowanie e-maila

Twoje wiadomości powinny zawierać:

 • Formatowanie zgodne ze standardem RFC 5322, a w przypadku używania HTML – ze standardami HTML.
 • Prawidłowe pole nagłówka „Message-ID:”.
 • Informację, że wysyłasz e-maile, w polu nagłówka „Precedence: bulk”.
 • Widoczną informację o prawdziwym nadawcy i prawdziwej stronie docelowej linków internetowych.
 • Temat adekwatny do treści wiadomości i niewprowadzający w błąd.
 • Formatowanie domeny zgodne z bardzo restrykcyjnymi wytycznymi Profilu zabezpieczeń Unicode dla międzynarodowych nazw domen, w tym:
  • domenę uwierzytelniającą,
  • domenę Envelope-from,
  • domenę danych,
  • domenę Reply-to,
  • domenę nadawcy.

Wskazówki dotyczące dostarczania poczty

Co wpływa na dostarczanie poczty

Mimo że Gmail robi wszystko, aby dostarczać użytkownikom wiarygodne wiadomości, może się zdarzyć, że część takich wiadomości zostanie oznaczona jako spam.

Oto czynniki, które zwykle pomagają dostarczyć wiadomości do odbiorców Gmaila:

 • Adres „From” (Od) nadawcy znajduje się na liście kontaktów odbiorcy.
 • Jeśli Twoja wiadomość jest mile widziana, ale przypadkiem trafiła do folderu Spam, odbiorca może kliknąć opcję To nie jest spam.

Uwaga: Gmail nie akceptuje żądań umieszczenia na „białych listach” pochodzących od nadawców poczty i nie gwarantuje, że wszystkie Twoje wiadomości przejdą pomyślnie przez nasze filtry spamu.

Poczta o charakterze promocyjnym i biznesowym

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że odbiorca otrzyma ważne wiadomości o charakterze promocyjnym lub biznesowym, zalecamy w jak największym stopniu tworzyć wiadomości o konkretnym charakterze. W przypadku każdego typu wiadomości (np. promocyjnych lub biznesowych) możesz:

 • skorzystać z osobnego adresu e-mail;
 • wysyłać pocztę z osobnej domeny lub adresu IP.

Monitorowanie zachowania innych osób

Jeśli inne osoby korzystają z Twojej usługi do wysyłania poczty (na przykład jesteś dostawcą usług internetowych), ponosisz odpowiedzialność za monitorowanie zachowania swoich użytkowników lub klientów. Oto Twoje zadania:

 • Udostępnij swoim użytkownikom lub klientom adres e-mail do zgłaszania nadużyć (np. naduzycia@twojadomena.com).
 • Udostępnij swoje aktualne informacje kontaktowe w swoim rekordzie WHOIS i w witrynie abuse.net.
 • Szybko pozbawiaj dostępu do swojej usługi wszystkich tych użytkowników lub klientów, którzy używają jej do rozsyłania spamu.

Monitorowanie podmiotów stowarzyszonych

Programy marketingowe podmiotów stowarzyszonych polegają na wynagradzaniu innych firm za skierowanie odwiedzających do Twojej witryny. Niestety programy te mogą zostać wykorzystane przez spamerów.

Jeśli Twoja marka zostanie skojarzona z marketingowym spamem innej firmy, będzie to mogło mieć wpływ na pocztę wysyłaną przez Ciebie i inne Twoje podmioty stowarzyszone. Twoim obowiązkiem jest monitorowanie podmiotów stowarzyszonych i zerwanie współpracy z tymi, które wysyłają spam.

 

Jeśli wciąż nie możesz dostarczyć wiadomości, wejdź na stronę rozwiązywania problemów z dostarczaniem wiadomości od nadawców.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?