Dzięki nowemu interfejsowi Gmaila możesz być na bieżąco ze wszystkim, co ważne. Dowiedz się więcej o nowym układzie

Zapobieganie blokowaniu i umieszczaniu w folderze Spam e-maili wysyłanych do użytkowników Gmaila

Poprzedni tytuł tego artykułu to Wskazówki dla nadawców wiadomości zbiorczych.

Przestrzeganie wskazówek z tego artykułu pomoże zapewnić, że e-maile będą dostarczane do użytkowników Gmaila zgodnie z oczekiwaniami. Postępuj według zaleceń podanych w tym artykule, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że Gmail zablokuje wiadomości lub oznaczy je jako spam. Przestrzeganie tych wskazówek zmniejsza ryzyko, że Gmail:

 • ograniczy częstotliwość wysyłania poczty,
 • zablokuje wiadomości,
 • oznaczy wiadomości jako spam.

Te wskazówki są przeznaczone dla każdego, kto wysyła e-maile do użytkowników Gmaila. Użytkownikiem Gmaila jest osoba, która ma jedno z tych kont:

 • Osobiste konto Gmail z adresem kończącym się na @gmail.com.
 • Konto Gmail, z którego korzysta w pracy lub szkole w ramach Google Workspace. Adresy e-mail kont służbowych i szkolnych Google Workspace nie zawierają fragmentu @gmail.com.

Używasz konta Google Workspace do wysyłania poczty? Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi spamu i nadużyć w Gmailu. Są one częścią Zasad dopuszczalnego użytkowania Google Workspace.

Problemy, na które nie ma rozwiązań w tym artykule

W tym artykule nie znajdziesz rozwiązań tych problemów:

Zewnętrzni dostawcy usług poczty e-mail

Gmail nie akceptuje próśb zewnętrznych nadawców poczty e-mail o dodanie do listy dozwolonych. Nie możemy zagwarantować, że e-maile wysyłane przez zewnętrznych dostawców poczty e-mail nie będą wysyłane do folderu Spam w Gmailu.

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy poczty e-mail do wysyłania wiadomości z domeny:

 • Upewnij się, że usługodawca przestrzega wytycznych podanych w tym artykule. Duzi dostawcy poczty e-mail (np. Google, AOL i Yahoo) przeważnie przestrzegają tych wskazówek.
 • Upewnij się, że rekord SPF Twojej domeny obejmuje wszystkich nadawców e-maili w domenie. Jeśli rekord SPF nie zawiera informacji o zewnętrznych nadawcach, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wiadomości od tych dostawców będą oznaczane jako spam. Dowiedz się, jak skonfigurować rekord SPF, aby autoryzować wszystkich nadawców e-maili w domenie.

Jeśli korzystasz z usług dostawcy domeny, ale zarządzasz własną usługą poczty e-mail, mamy dla Ciebie te zalecenia:

 • Zapoznaj się z opisanymi w tym artykule sprawdzonymi metodami wysyłania e-maili do użytkowników Gmaila i stosuj je.
 • Używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania informacji o wiadomościach, które są wysyłane z Twojej domeny do użytkowników Gmaila.

Sprawdzone metody wysyłania wiadomości do użytkowników Gmaila

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wiadomości z Twojej domeny zostaną umieszczone w folderze Spam lub zablokowane przez Gmaila, stosuj ogólne sprawdzone metody opisane w tej sekcji.

 • Skonfiguruj prawidłowe rekordy PTR dla adresów IP kierujących do Twojej domeny.
 • Najlepiej jest wysyłać wszystkie wiadomości z tego samego adresu IP. Jeśli musisz wysyłać wiadomości z kilku adresów IP, używaj różnych adresów IP do różnych typów wiadomości. Na przykład jednego adresu IP używaj do wysyłania powiadomień o kontach, a drugiego do wysyłania wiadomości promocyjnych.
 • Nie umieszczaj różnych typów treści w tej samej wiadomości. Na przykład nie umieszczaj treści dotyczących promocji w wiadomościach z potwierdzeniem zakupu.
 • Wiadomości z tej samej kategorii powinny mieć w nagłówku Od: ten sam adres e-mail. Na przykład wiadomości z domeny solarmora.com mogą mieć nagłówki Od: podobne do tych:
  • wiadomości z potwierdzeniem zakupu: potwierdzenie-zakupu@solarmora.com,
  • wiadomości promocyjne: okazje@solarmora.com,
  • powiadomienia o kontach: alert@solarmora.com.
 • Regularnie sprawdzaj, czy Twoja domena nie jest wskazana jako niebezpieczna przez funkcję Bezpieczne przeglądanie Google. Aby sprawdzić stan swojej domeny, wpisz ją na tej stronie. Sprawdź też inne powiązane z nią domeny.
 • Nie wysyłaj ze swojej domeny przykładowych wiadomości phishingowych ani kampanii testowych. Może to negatywnie wpłynąć na reputację Twojej domeny i spowodować jej dodanie do internetowych list zablokowanych domen.
 • Nie podszywaj się pod inne domeny ani innego nadawcę bez pozwolenia. Mogłoby to spowodować, że Gmail oznaczałby wiadomości jako spam.
 • Aby zapobiec oznaczaniu prawidłowych wiadomości jako spamu:
  • Wiadomości, w przypadku których adres Od jest na liście kontaktów adresata, rzadziej są oznaczane jako spam.
  • Czasami prawidłowe wiadomości mogą zostać oznaczone jako spam. Adresaci mogą oznaczyć prawidłowe wiadomości jako niebędące spamem – wtedy kolejne wiadomości od tego samego nadawcy powinny być dostarczane do skrzynki odbiorczej.

Uwierzytelnianie wiadomości

Uwierzytelnione wiadomości:

 • Pomagają chronić adresatów przed złośliwymi e-mailami (np. wiadomościami phishingowymi).
 • Są rzadziej odrzucane i oznaczane jako spam przez Gmaila.

Metody uwierzytelniania konfiguruje się u dostawcy domeny. Jeśli korzystasz z usługi dostawcy hostingu domeny lub dostawcy poczty e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania uwierzytelniania przekazanymi przez tego dostawcę. Skonfiguruj uwierzytelnianie dla każdej z domen wysyłających.

Aby zminimalizować ryzyko oznaczenia Twoich wiadomości jako spamu, skonfiguruj te metody uwierzytelniania:

 • Opublikuj rekord SPF dla swojej domeny. SPF uniemożliwia spamerom wysyłanie nieautoryzowanych wiadomości, które wyglądają tak, jakby pochodziły z Twojej domeny. Rekord SPF Twojej domeny powinien obejmować wszystkich nadawców e-maili w Twojej domenie. Jeśli rekord SPF nie zawiera informacji o zewnętrznych nadawcach, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wiadomości od tych dostawców będą oznaczane jako spam. Dowiedz się, jak skonfigurować rekord SPF, aby autoryzować wszystkich nadawców e-maili w domenie.
 • Włącz podpisywanie DKIM swoich wiadomości. Serwery odbierające używają DKIM do sprawdzania, czy właściciel domeny rzeczywiście wysłał wiadomość. Ważne: Gmail wymaga 1024-bitowego lub dłuższego klucza DKIM.
 • Opublikuj rekord DMARC dla swojej domeny. DMARC pomaga nadawcom chronić domenę przed podszywaniem się pod nich w e-mailach.

Aby wiadomość została uwierzytelniona, musi przejść weryfikację SPF lub DKIM. Aby wiadomości przeszły weryfikację DMARC, muszą zostać najpierw uwierzytelnione za pomocą SPF lub DKIM, a domena uwierzytelniająca musi być tą samą domeną, która widnieje w nagłówku Od:.

Szczegółowe informacje o tych metodach uwierzytelniania i sposobach ochrony poczty e-mail w Twojej organizacji znajdziesz w artykule Stosowanie uwierzytelniania w Gmailu do ochrony przed spamem, podszywaniem się i wyłudzaniem informacji.

Wysyłanie e-maili do zainteresowanych użytkowników

Wysyłaj e-maile tylko do osób, które chcą otrzymywać od Ciebie wiadomości. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zgłoszą e-maile z Twojej domeny jako spam.

Jeśli wiadomości z Twojej domeny są często zgłaszane jako spam, istnieje większe prawdopodobieństwo, że e-maile, które wyślesz w przyszłości, także będą w ten sposób oznaczane. Wraz z upływem czasu coraz większa liczba zgłoszeń spamu może pogorszyć reputację Twojej domeny. Informacje o reputacji domeny możesz uzyskać przy użyciu narzędzi Postmaster Tools.

Zadbaj o to, aby odbiorcy mogli w łatwy sposób zasubskrybować Twoje wiadomości

Skorzystaj z tych metod, aby mieć pewność, że wysyłasz wiadomości do zainteresowanych nimi użytkowników:

 • Zadbaj o to, aby e-maile od Ciebie otrzymywali tylko ci odbiorcy, którzy wyrazili na to zgodę.
 • Zanim dodasz nowego subskrybenta do listy adresowej, potwierdź jego adres e-mail.
 • Warto okresowo wysyłać wiadomości, aby potwierdzić, że odbiorcy chcą pozostać subskrybentami.
 • Rozważ anulowanie subskrypcji w przypadku adresatów, którzy nie czytają Twoich wiadomości.

Umożliw odbiorcom łatwe anulowanie subskrypcji

Daj odbiorcom możliwość anulowania subskrypcji Twoich wiadomości i zadbaj o to, aby było to łatwe. Umożliwienie użytkownikom rezygnacji z otrzymywania e-maili od Ciebie może poprawić współczynnik otwarć wiadomości, współczynnik klikalności i efektywność wysyłania.

Oto kilka zalecanych metod umożliwiających anulowanie subskrypcji:

 • Umieść w treści wiadomości widoczny link prowadzący do strony anulowania subskrypcji.
 • Pozwól odbiorcom sprawdzać poszczególne listy adresowe, do których są dodani jako subskrybenci. Daj im możliwość anulowania subskrypcji w przypadku poszczególnych list lub wszystkich list jednocześnie.
 • Automatycznie anuluj subskrypcję w przypadku tych odbiorców, których adresy wielokrotnie odrzucały wiadomości.
 • Okresowo wysyłaj do odbiorców wiadomość z prośbą o potwierdzenie, że nadal chcą otrzymywać e-maile od Ciebie.

Anulowanie jednym kliknięciem

Aby umożliwić odbiorcom anulowanie subskrypcji bezpośrednio w Gmailu, skonfiguruj opcję anulowania subskrypcji jednym kliknięciem. Umieszczaj w swoich wiadomościach oba te nagłówki lub jeden z nich:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/anulowanie-subskrypcji/przyklad>

Jeśli dołączysz oba nagłówki, Gmail użyje tego, który został wymieniony jako pierwszy.

Gdy odbiorca anuluje subskrypcję jednym kliknięciem, otrzymasz to żądanie POST:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Więcej informacji o nagłówkach List-Unsubscribe:

Działania, których należy unikać

 • Nie oznaczaj wiadomości wewnętrznych jako spamu. Może to wpłynąć negatywnie na reputację domeny, co poskutkuje umieszczaniem przyszłych wiadomości w folderze spamu.
 • Nie kupuj adresów e-mail od innych firm.
 • Nie wysyłaj wiadomości do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie. Mogą oni oznaczyć niechciane wiadomości jako spam. Przyszłe wiadomości wysyłane do tych odbiorców będą oznaczane jako spam.
 • Unikaj stosowania formularzy, które mają domyślnie zaznaczone pole zgody na otrzymywanie e-maili i automatycznie dodają użytkowników jako subskrybentów. W niektórych krajach i regionach obowiązują ograniczenia dotyczące automatycznej zgody na subskrypcję wiadomości. Zanim skorzystasz z tej możliwości, zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie.

Sprawdzanie nadawców, którzy korzystają z Twojej usługi poczty e-mail (dla dostawców poczty)

Uwaga: wskazówki w tej sekcji są przeznaczone dla dostawców usługi poczty e-mail.

Jeśli klienci wysyłają wiadomości za pomocą Twojej usługi poczty e-mail, odpowiadasz za to, jak wysyłają pocztę. Aby pomóc Ci kontrolować działania klientów wysyłających wiadomości, zalecamy wykonanie tych czynności:

 • Udostępnij adres e-mail do zgłaszania nadużyć związanych z pocztą (np. naduzycia@dostawca-uslugi-poczty.com).
 • Udostępnij aktualne informacje kontaktowe w swoim rekordzie WHOIS i w witrynie abuse.net.
 • Natychmiast usuń wszystkich klientów, którzy wysyłają spam przy użyciu Twojej usługi.

Monitorowanie programów marketingu afiliacyjnego

Programy marketingu afiliacyjnego polegają na wynagradzaniu firm lub osób, które kierują użytkowników do Twojej witryny. Jednak programy te mogą zostać wykorzystane przez spamerów. Jeśli Twoja marka zostanie skojarzona z marketingowym spamem, wysyłane przez Ciebie wiadomości mogą być oznaczane jako spam. Zalecamy monitorowanie podmiotów stowarzyszonych i zerwanie współpracy z tymi, które wysyłają spam.

Formatowanie wiadomości pod kątem ich dostarczania do skrzynki odbiorczej

Przestrzeganie tych wskazówek dotyczących formatowania wiadomości zwiększy prawdopodobieństwo, że Gmail dostarczy Twoje wiadomości do skrzynki odbiorczej, a nie do folderu Spam:

 • Formatuj wiadomości zgodnie z internetowym standardem formatowania (RFC 5322).
 • Jeśli wiadomości są w formacie HTML, sformatuj je zgodnie ze standardami HTML.
 • Nie używaj kodu HTML ani CSS do ukrywania treści w wiadomościach. Ukrycie treści może spowodować oznaczenie wiadomości jako spamu.
 • Nagłówki Od: wiadomości powinny zawierać tylko jeden adres e-mail, tak jak w tym przykładzie:
  Od: powiadomienia@solarmora.net
 • Do każdej wiadomości dołączaj prawidłowe pole nagłówka Message-ID (RFC 5322).
 • Linki w treści wiadomości powinny być widoczne i łatwe do zrozumienia. Odbiorcy powinni wiedzieć, dokąd trafią po kliknięciu linku.
 • Informacje o nadawcy powinny być zrozumiałe i widoczne.
 • Tematy wiadomości powinny być adekwatne do ich treści i nie mogą wprowadzać w błąd.
 • Sformatuj zgodnie z bardzo restrykcyjnymi wytycznymi zawartymi w sekcji 5.2 specyfikacji Unicode Technical Standard nr 39 swoje domeny międzynarodowe:
  • domenę uwierzytelniającą,
  • domenę Envelope-from,
  • domenę danych,
  • domenę Reply-to,
  • domenę nadawcy.

Stopniowe zwiększanie liczby wysyłanych wiadomości

Ważne: zbyt szybkie zwiększenie liczby wysyłanych wiadomości może spowodować problemy z dostarczaniem. Gdy stopniowo zwiększasz liczbę wysyłanych wiadomości, używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania wydajności poczty.

Jeśli wysyłasz dużo e-maili, zalecamy te działania:

 • Wysyłaj wiadomości ze stałą częstotliwością. Unikaj seryjnego wysyłania e-maili.
 • Zacznij od małej liczby wiadomości, a następnie stopniowo wysyłaj ich coraz więcej.
 • W miarę zwiększania liczby wysyłanych e-maili regularnie sprawdzaj częstotliwość wysyłania i otrzymywane odpowiedzi. Dzięki temu możesz zmniejszyć liczbę wysyłanych wiadomości, gdy częstotliwość wysyłania zostanie ograniczona lub gdy zaczną pojawiać się komunikaty o błędach.

Te czynniki wpływają na to, jak szybko możesz zwiększać liczbę wysyłanych wiadomości:

 • Liczba wysłanych e-maili: im więcej wysłanych e-maili, tym wolniej należy zwiększać liczbę wysyłanych wiadomości.
 • Częstotliwość wysyłania e-maili: liczbę wysyłanych wiadomości możesz zwiększać szybciej, gdy wysyłasz je codziennie zamiast co tydzień.
 • Opinie odbiorców o Twoich wiadomościach: wysyłaj e-maile tylko do tych użytkowników, którzy je subskrybują, i udostępnij im opcję anulowania subskrypcji.

Zalecane metody dotyczące adresów IP

Używaj tych sprawdzonych metod dotyczących serwerów poczty, które wysyłają e-maile do użytkowników Gmaila:

Weryfikowanie rekordu PTR serwera wysyłającego

Ważne: adres IP nadawcy musi być zgodny z adresem IP nazwy hosta podanej w rekordzie PTR. Rekordy PTR są też nazywane rekordami Reverse DNS (tj. rekordami odwrotnej translacji adresów DNS).

Adres IP nadawcy musi mieć rekord PTR. Rekordy PTR służą do sprawdzania, czy nazwa hosta nadawcy jest powiązana z adresem IP nadawcy. Każdy adres IP musi być zmapowany na nazwę hosta w rekordzie PTR.

Przy użyciu narzędzia intoDNS sprawdź, czy istnieje rekord PTR.

Monitorowanie liczby wysyłanych wiadomości

Ważne: w przypadku kont służbowych i szkolnych limity wysyłania obowiązują nawet wtedy, gdy adresaci znajdują się w różnych domenach Google Workspace. Załóżmy, że wysyłasz wiadomości do użytkowników z adresami e-mail w domenach twoja-firma.net i solarmora.com. Mimo że są to różne domeny, to jeśli obie mają google.com jako rekord MX, wiadomości wysyłane do tych domen są wliczane do limitu.

Jeśli używasz Google Workspace lub Gmaila do wysyłania wiadomości: po osiągnięciu limitu wysyłania Google Workspace ogranicza częstotliwość wysyłania wiadomości w przypadku tego adresu IP.

Postępuj zgodnie z tymi zaleceniami, aby nie przekroczyć limitu adresu IP nadawcy:

 • Pamiętaj o limitach wysyłania, gdy wysyłasz e-maile z domen, których hostem MX jest Google.com.
 • Ogranicz wysyłanie poczty z jednego adresu IP na podstawie domeny rekordu MX, a nie domeny z adresu e-mail odbiorcy.
 • Sprawdzaj odpowiedzi, aby w razie potrzeby zmienić częstotliwość wysyłania i zapobiec przekroczeniu limitu.

Monitorowanie reputacji współdzielonego adresu IP

Współdzielony adres IP jest adresem używanym przez więcej niż jednego nadawcę poczty. Działania nadawców używających współdzielonego adresu IP mają wpływ na reputację wszystkich użytkowników, którzy też z niego korzystają.

Jeśli do wysyłania poczty używasz współdzielonego adresu IP, negatywna reputacja innych nadawców źle wpływa na Twoją reputację. Negatywna reputacja może mieć wpływ na Twój współczynnik dostarczania poczty.

Jeśli do wysyłania poczty używasz współdzielonego adresu IP, zalecamy wykonanie tych czynności:

 • Sprawdź, czy tego adresu IP nie ma na żadnej internetowej liście zablokowanych adresów. Wiadomości z adresów IP, które są na liście zablokowanych, mogą być oznaczane jako spam.
 • Jeśli współdzielonym adresem IP zarządza dostawca usługi poczty e-mail, używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania reputacji tego adresu.

Używanie narzędzi Postmaster Tools do monitorowania wysłanej poczty

Używaj narzędzi Postmaster Tools, aby uzyskiwać informacje o e-mailach wysyłanych przez Ciebie do użytkowników Gmaila. Mogą to być na przykład informacje o tym:

 • kiedy odbiorcy oznaczają wiadomości jako spam,
 • dlaczego wiadomości nie są dostarczane,
 • czy wiadomości są uwierzytelniane,
 • jaką reputację ma domena lub adres IP i jaki jest wpływ reputacji na współczynnik dostarczania wiadomości.

Rozwiązywanie problemów z dostarczaniem poczty

Jeśli korzystasz z oferty dostawcy usługi poczty e-mail

Jeśli korzystasz z oferty dostawcy usługi poczty e-mail i masz problemy z dostarczaniem poczty, skontaktuj się z nim. Dowiedz się, czy stosuje sprawdzone metody opisane w tym artykule.

Używanie Zestawu narzędzi Google Admin do sprawdzania ustawień domeny

Użyj Zestawu narzędzi Google Admin, aby sprawdzić i poprawić ustawienia swojej domeny.

Rozwiązywanie problemów powodujących odrzucanie e-maili

Jeśli Twoje wiadomości zostaną odrzucone, może się pojawić komunikat o błędzie. Dowiedz się więcej o tym błędzie, aby rozwiązać problem. Typowe komunikaty o błędach:

 • 421-4.7.0: wiadomości zostały odrzucone, ponieważ adresu IP serwera wysyłającego nie ma na liście dozwolonych domen adresata.
 • 550-5.7.1: wiadomości zostały odrzucone, ponieważ adres IP serwera wysyłającego jest na liście zawieszonych adresów IP. Ten błąd może się pojawić, jeśli wysyłasz e-maile przy użyciu współdzielonego adresu IP o złej reputacji.

Więcej informacji o problemach z e-mailami i komunikatach o błędach SMTP:

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami autoryzacji IPv6

Wystąpienie błędu autoryzacji IPv6 może oznaczać, że rekord PTR serwera wysyłającego nie korzysta z protokołu IPv6. Jeśli korzystasz z oferty dostawcy usługi poczty e-mail, potwierdź, że używa on rekordu PTR IPv6.

Przykładowy błąd autoryzacji IPv6:
550-5.7.1: wiadomość nie jest zgodna z wytycznymi IPv6 związanymi z wysyłaniem, które dotyczą rekordów PTR i uwierzytelniania.

Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów

Jeśli po zastosowaniu się do wskazówek podanych w tym artykule nadal występują problemy z dostarczaniem poczty, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z dostarczaniem poczty e-mail od nadawców.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
17
false
false