Kontroluj nowy sposób organizowania pokoju. Dowiedz się więcej o wątkach pobocznych

Zapobieganie blokowaniu i umieszczaniu w folderze Spam e-maili wysyłanych do użytkowników Gmaila

Dzięki wskazówkom zawartym w tym artykule dowiesz się, jak wysyłać e-maile osobom, które mają osobiste konta Gmail, i jak zadbać o ich prawidłowe dostarczanie. Poprzedni tytuł tego artykułu to Wskazówki dla nadawców wiadomości zbiorczych.

Ważne: od listopada 2022 roku nowi nadawcy, którzy wysyłają e-maile na osobiste konta Google Gmail, muszą wcześniej skonfigurować SPF lub DKIM. Więcej informacji

Stosując się do zaleceń podanych w tym artykule, zapewnisz skuteczne dostarczanie wiadomości na konta Gmail. Dzięki temu Gmail nie będzie ograniczać częstotliwości wysyłania wiadomości, blokować ich ani oznaczać jako spam.

Te wskazówki są przeznaczone dla każdego, kto wysyła e-maile na konta Google Gmail. Dotyczą one tych typów kont Gmail:

 • osobiste konto Gmail z adresem kończącym się na @gmail.com lub @googlemail.com,
 • służbowe lub szkolne konto Gmail z Google Workspace (adresy e-mail kont służbowych i szkolnych Google Workspace nie zawierają fragmentu @gmail.com).

Google Workspace: jeśli używasz konta Google Workspace do wysyłania dużej liczby e-maili, zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi spamu i nadużyć w Gmailu. Zasady te są częścią Zasad dopuszczalnego użytkowania Google Workspace.

Zagadnienia omówione w tym artykule:

Problemy, na które nie ma rozwiązań w tym artykule

Ten artykuł nie zawiera rozwiązań tych problemów:

 • Odrzucanie wiadomości wysyłanych do 1 użytkownika: jeśli Twoje wiadomości są odrzucane, gdy wysyłasz je na określone konto Gmail, dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.
 • Odrzucanie wiadomości przez Grupy dyskusyjne Google: jeśli wiadomości nie można dostarczyć do grupy służbowej lub szkolnej, przeczytaj wskazówki dla nadawców dotyczące kont służbowych i szkolnych.
 • Lista dozwolonych nadawców: Gmail nie akceptuje próśb zewnętrznych nadawców poczty e-mail o dodanie do listy dozwolonych. Nie możemy zagwarantować, że e-maile wysyłane z systemów dostawców zewnętrznych będą przechodzić przez filtry spamu Gmaila. Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy do wysyłania wiadomości z domeny:
  • Upewnij się, że usługodawca przestrzega wytycznych podanych w tym artykule. Duzi dostawcy poczty e-mail (np. Google, AOL i Yahoo) przeważnie przestrzegają tych wskazówek.
  • Upewnij się, że rekord SPF Twojej domeny obejmuje wszystkich nadawców e-maili w domenie. Jeśli rekord SPF nie zawiera informacji o zewnętrznych nadawcach, wiadomości od tych dostawców będą częściej oznaczane jako spam. Dowiedz się, jak skonfigurować rekord SPF, aby autoryzować wszystkich nadawców e-maili w domenie.

Stosowanie sprawdzonych metod wysyłania wiadomości na konta Gmail

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wiadomości z Twojej domeny zostaną umieszczone w folderze spamu lub zablokowane przez Gmaila, stosuj ogólne sprawdzone metody opisane w tej sekcji.

 • Skonfiguruj prawidłowe rekordy PTR dla adresów IP kierujących do Twojej domeny.
 • Skonfiguruj SPF i DKIM, aby były zgodne.
 • Używaj tej samej domeny do wysyłania e-maili i hostowania swojej witryny publicznej. Skonfiguruj dla tej domeny SPF i DKIM.
 • Najlepiej jest wysyłać wszystkie wiadomości z tego samego adresu IP. Jeśli musisz wysyłać pocztę z kilku adresów IP, do każdego typu wiadomości używaj innego adresu. Na przykład jednego adresu IP używaj do wysyłania powiadomień o kontach, a drugiego do wysyłania wiadomości promocyjnych.
 • Nie umieszczaj różnych typów treści w tej samej wiadomości. Na przykład nie umieszczaj treści dotyczących promocji w wiadomościach z potwierdzeniem zakupu.
 • Wiadomości z tej samej kategorii powinny mieć w polu Od ten sam adres e-mail. Na przykład wiadomości z domeny solarmora.com mogą mieć nagłówki Od podobne do tych:
  • wiadomości z potwierdzeniem zakupu – sprzedaz@solarmora.com,
  • wiadomości promocyjne – okazje@solarmora.com,
  • powiadomienia o kontach – alert@solarmora.com.
 • Regularnie sprawdzaj, czy Twoja domena nie jest wskazana jako niebezpieczna przez funkcję Bezpieczne przeglądanie Google. Aby sprawdzić stan swojej domeny, wpisz ją na tej stronie. Sprawdź też inne powiązane domeny.
 • Nie wysyłaj ze swojej domeny przykładowych wiadomości phishingowych ani kampanii testowych. Może to negatywnie wpłynąć na reputację Twojej domeny i spowodować dodanie jej do internetowych list zablokowanych.
 • Nie podszywaj się pod inne domeny ani innego nadawcę bez pozwolenia. Może to spowodować, że Gmail będzie oznaczać wiadomości jako spam.
 • Wiadomości wysyłane z adresów znajdujących się na liście kontaktów adresata rzadziej są oznaczane jako spam.

Czasami prawidłowe wiadomości mogą zostać oznaczone jako spam. Adresaci mogą oznaczyć prawidłowe wiadomości jako niebędące spamem – wtedy kolejne wiadomości od tego samego nadawcy powinny być dostarczane do skrzynki odbiorczej.

Zalecenia dla dostawców poczty e-mail

Google i Gmail nie akceptują próśb dostawców poczty e-mail o dodanie do listy dozwolonych. Nie możemy zagwarantować, że e-maile wysyłane z systemów dostawców będą przechodzić przez filtry spamu Gmaila.

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy poczty e-mail do wysyłania wiadomości z domeny:

 • Upewnij się, że usługodawca przestrzega wytycznych podanych w tym artykule. Duzi dostawcy (np. Google, AOL i Yahoo) przeważnie przestrzegają tych wskazówek.
 • Upewnij się, że rekord SPF Twojej domeny zawiera odwołania do wszystkich nadawców e-maili w domenie. Jeśli rekord SPF nie zawiera informacji o zewnętrznych nadawcach, wiadomości od tych dostawców będą częściej oznaczane jako spam. Dowiedz się, jak skonfigurować rekord SPF, aby uwzględnić wszystkich nadawców e-maili w domenie.

Jeśli korzystasz z usług dostawcy domeny, ale samodzielnie zarządzasz własną pocztą e-mail, mamy dla Ciebie te zalecenia:

 • Poznaj i stosuj opisane w tym artykule sprawdzone metody wysyłania e-maili na konta Gmaila.
 • Używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania informacji o wiadomościach, które są wysyłane z Twojej domeny na konta Gmaila.

Jeśli jesteś zewnętrznym dostawcą poczty e-mail: gdy klienci wysyłają wiadomości za pomocą Twojej usługi, ponosisz odpowiedzialność za stosowane przez nich metody. Zalecamy wykonanie tych czynności, aby pomóc klientom w zarządzaniu działaniami dotyczącymi wysyłania:

 • Udostępnij im adres e-mail do zgłaszania nadużyć związanych z pocztą (np. naduzycia@dostawca-uslugi-poczty.com).
 • Sprawdź, czy Twoje informacje kontaktowe w rekordzie WHOIS i w witrynie abuse.net są aktualne.
 • Natychmiast usuń wszystkich klientów, którzy używają Twojej usługi do wysyłania spamu.

Konfigurowanie uwierzytelniania poczty e-mail w domenie (wymagane)

Zalecamy, aby zawsze konfigurować uwierzytelnianie poczty e-mail w swojej domenie. Uwierzytelnione wiadomości:

 • pomagają chronić adresatów przed złośliwymi wiadomościami (np. podszywaniem się i wiadomościami phishingowymi),
 • są rzadziej odrzucane i oznaczane jako spam przez Gmaila.

Skonfiguruj uwierzytelnianie poczty e-mail dla każdej z domen wysyłających u dostawcy domeny. Postępuj według instrukcji konfigurowania uwierzytelniania przekazanych przez tego dostawcę. Szczegółowe informacje o uwierzytelnianiu i sposobach ochrony poczty e-mail w Twojej organizacji znajdziesz w artykule Stosowanie uwierzytelniania w Gmailu do ochrony przed spamem, podszywaniem się i wyłudzaniem informacji.

Ważne: od listopada 2022 roku nowi nadawcy, którzy wysyłają e-maile na osobiste konta Gmail, muszą skonfigurować SPF lub DKIM. Google losowo sprawdza wiadomości nowych nadawców wysyłane na osobiste konta Gmail, aby potwierdzić, że są uwierzytelnione. Wiadomości, które nie mają co najmniej jednej z tych metod uwierzytelniania, będą odrzucane lub oznaczane jako spam. Jeśli jesteś już nadawcą, to wymaganie Cię nie dotyczy. Zalecamy jednak, aby zawsze konfigurować SPF i DKIM w celu ochrony poczty organizacji i spełnienia przyszłych wymagań dotyczących uwierzytelniania.

SPF

SPF uniemożliwia spamerom wysyłanie nieautoryzowanych wiadomości, które wyglądają tak, jakby pochodziły z Twojej domeny. Skonfiguruj SPF, publikując rekord SPF w swojej domenie. Rekord SPF Twojej domeny powinien obejmować wszystkich nadawców e-maili w tej domenie. Jeśli rekord SPF nie zawiera informacji o zewnętrznych nadawcach, wiadomości od tych nadawców będą częściej oznaczane jako spam. Dowiedz się, jak skonfigurować rekord SPF, aby autoryzować wszystkich nadawców e-maili w domenie.

DKIM

Serwery odbierające używają DKIM do sprawdzania, czy wiadomość została rzeczywiście wysłana przez właściciela domeny. Włącz DKIM w domenie, która wysyła e-maile.

Ważne: aby można było wysłać wiadomości na osobiste konta Gmail, klucz DKIM musi mieć co najmniej 1024 bity.

DMARC

DMARC: przekazuje serwerom odbierającym pocztę instrukcje postępowania w sytuacjach, gdy wiadomości pochodzące z domeny nie przejdą weryfikacji SPF lub DKIM. Aby skonfigurować DMARC, opublikuj rekord DMARC dla swojej domeny. Aby przejść uwierzytelnianie DMARC, wiadomości muszą być uwierzytelnione za pomocą SPF lub DKIM. Domena uwierzytelniania musi być tą samą domeną, która widnieje w nagłówku „Od:” wiadomości.

Po skonfigurowaniu DMARC możesz opcjonalnie skonfigurować BIMI, aby dodać logo marki do wiadomości wysyłanych z Twojej domeny.

Stosowanie sprawdzonych metod dotyczących subskrypcji e-maili

Wysyłanie e-maili tylko do zaangażowanych użytkowników

Wysyłaj e-maile tylko do osób, które chcą je od Ciebie otrzymywać. Istnieje wtedy mniejsze prawdopodobieństwo, że zgłoszą wiadomości z Twojej domeny jako spam.

Jeśli wiadomości z Twojej domeny są często zgłaszane jako spam, istnieje większe prawdopodobieństwo, że e-maile, które wyślesz w przyszłości, także będą oznaczane jako spam. Wraz z upływem czasu zgłoszenia spamu mogą pogorszyć reputację domeny. Informacje o reputacji domeny możesz uzyskać przy użyciu narzędzi Postmaster Tools.

Ułatwianie subskrypcji

Aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców:

 • Zadbaj o to, aby wiadomości od Ciebie otrzymywali tylko ci odbiorcy, którzy wyrazili na to zgodę.
 • Zanim dodasz nowego subskrybenta do listy adresowej, potwierdź jego adres e-mail.
 • Okresowo wysyłaj wiadomości z prośbą o potwierdzenie, że odbiorcy chcą je nadal subskrybować.
 • Rozważ anulowanie subskrypcji w przypadku adresatów, którzy nie otwierają ani nie odczytują Twoich wiadomości.

Ułatwianie anulowania subskrypcji

Zapewnij odbiorcom możliwość anulowania subskrypcji Twoich wiadomości i zadbaj o to, aby było to łatwe. Umożliwienie użytkownikom rezygnacji z wiadomości od Ciebie może poprawić współczynnik otwierania wiadomości, współczynnik klikalności i efektywność wysyłania.

Oto kilka zalecanych metod anulowania subskrypcji:

 • Umieść w treści wiadomości widoczny link prowadzący do strony anulowania subskrypcji.
 • Pozwól odbiorcom sprawdzać poszczególne listy adresowe, na których figurują jako subskrybenci. Daj im możliwość anulowania subskrypcji w przypadku poszczególnych list lub wszystkich list jednocześnie.
 • Automatycznie anuluj subskrypcję w przypadku tych odbiorców, których adresy wielokrotnie odrzucały wiadomości.

Zaawansowane: konfigurowanie anulowania subskrypcji 1 kliknięciem

Jeśli zajmujesz się zarządzaniem pocztą e-mail i konfigurujesz niestandardowe nagłówki wiadomości, możesz skonfigurować anulowanie subskrypcji wiadomości w Gmailu 1 kliknięciem. Umieszczaj w swoich wiadomościach wychodzących oba te nagłówki lub jeden z nich:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/anulowanie-subskrypcji/przyklad>

Jeśli dołączysz oba nagłówki, Gmail będzie używać tego, który został podany jako pierwszy.

Gdy odbiorca anuluje subskrypcję 1 kliknięciem, otrzymasz to żądanie POST:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Dowiedz się więcej o nagłówkach List-Unsubscribe w dokumentach RFC 2369RFC 8058.

Działania, których należy unikać

 • Nie oznaczaj wiadomości wewnętrznych jako spam. Może to negatywnie wpłynąć na reputację domeny, a przyszłe wiadomości mogą być oznaczane jako spam.
 • Nie kupuj adresów e-mail od innych firm.
 • Nie wysyłaj wiadomości do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie. Ci odbiorcy mogą oznaczać Twoje wiadomości jako spam i kolejne wiadomości wysyłane do tych osób będą oznaczane jako spam.
 • Nie zalecamy korzystania z formularzy, które mają domyślnie zaznaczone pole zgody na otrzymywanie e-maili i automatycznie dodają użytkowników jako subskrybentów. W niektórych krajach i regionach użycie automatycznej zgody na otrzymywanie e-maili podlega ograniczeniom. Zanim skorzystasz z tej możliwości, zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twoim regionie.

Monitorowanie podmiotów stosujących marketing afiliacyjny

W ramach programów marketingu afiliacyjnego firmy lub osoby, które kierują użytkowników na Twoją stronę, otrzymują za to wynagrodzenie. Jednak programy te mogą zostać wykorzystane przez spamerów. Jeśli Twoja marka zostanie skojarzona z marketingowym spamem, wysyłane przez Ciebie wiadomości mogą być oznaczane jako spam.

Zalecamy regularne monitorowanie partnerów reklamowych i zerwanie współpracy z tymi, którzy wysyłają spam.

Formatowanie wiadomości w celu zapewnienia prawidłowego dostarczenia

Przestrzeganie tych wskazówek dotyczących formatowania wiadomości zwiększy prawdopodobieństwo, że Gmail dostarczy Twoje wiadomości do skrzynki odbiorczej, a nie do folderu spamu:

 • Formatuj wiadomości zgodnie z internetowym standardem formatowania (RFC 5322).
 • Jeśli wiadomości są w formacie HTML, formatuj je zgodnie ze standardami HTML.
 • Nie używaj kodu HTML ani CSS do ukrywania treści w wiadomościach. Ukrycie treści może spowodować oznaczenie wiadomości jako spam.
 • Nagłówki Od: wiadomości powinny zawierać tylko 1 adres e-mail, na przykład:
  Od: powiadomienia@solarmora.com
 • Upewnij się, że każda wiadomość zawiera prawidłowy identyfikator wiadomości (RFC 5322).
 • Linki internetowe w treści wiadomości powinny być widoczne i łatwe do zrozumienia. Odbiorcy powinni wiedzieć, czego się spodziewać po kliknięciu linku.
 • Informacje o nadawcy powinny być zrozumiałe i widoczne.
 • Tematy wiadomości powinny być adekwatne do ich treści i nie mogą wprowadzać w błąd.
 • Formatuj domeny międzynarodowe zgodnie z wytycznymi dla poziomu Highly Restrictive zawartymi w sekcji 5.2 raportu Unicode Technical Standard nr 39:
  • domenę uwierzytelniającą,
  • domenę Envelope-from,
  • domenę danych,
  • domenę Reply-to,
  • domenę nadawcy.

Stopniowe zwiększanie liczby wysyłanych wiadomości

Podczas zwiększania liczby wysyłanych wiadomości weź pod uwagę te kwestie:

 • Zbyt szybkie zwiększenie liczby wysyłanych wiadomości może spowodować problemy z dostarczaniem. Zwiększając stopniowo liczbę wysyłanych wiadomości, kontroluj wydajność poczty za pomocą narzędzi Postmaster Tools.
 • W przypadku kont służbowych i szkolnych limity wysyłania obowiązują nawet wtedy, gdy adresaci znajdują się w różnych domenach Google Workspace. Załóżmy, że wysyłasz wiadomości do użytkowników z adresami e-mail w domenach twoja-firma.net i solarmora.com. Mimo że są to różne domeny, to jeśli obie mają google.com jako rekord MX, wiadomości wysyłane do tych domen są wliczane do limitu.

 • Jeśli używasz Google Workspace lub Gmaila do wysyłania wiadomości: po osiągnięciu limitu wysyłania Google Workspace ogranicza częstotliwość wysyłania wiadomości w przypadku danego adresu IP.

Jeśli wysyłasz dużo e-maili, zalecamy te działania:

 • Wysyłaj e-maile ze stałą częstotliwością. Unikaj wysyłania e-maili dużymi falami.
 • Zacznij od małej liczby wiadomości, a następnie stopniowo wysyłaj ich coraz więcej.
 • W miarę zwiększania liczby wysyłanych e-maili regularnie sprawdzaj częstotliwość wysyłania i otrzymywane odpowiedzi. Dzięki temu możesz zmniejszyć liczbę wysyłanych wiadomości, gdy częstotliwość wysyłania będzie ograniczona lub gdy zaczną pojawiać się komunikaty o błędach.
 • Przestrzegaj limitów adresów IP podczas wysyłania:

  • Pamiętaj o limicie wysyłania, gdy wysyłasz e-maile z domen, które mają hosta MX Google.com.
  • Ogranicz wysyłanie poczty z 1 adresu IP na podstawie domeny rekordu MX, a nie domeny z adresu e-mail odbiorcy.
  • Sprawdzaj odpowiedzi, aby w razie potrzeby zmienić częstotliwość wysyłania i zapobiec przekroczeniu limitu.

To, jak szybko możesz zwiększać liczbę wysyłanych wiadomości, zależy od tych czynników:

 • Liczba wysyłanych e-maili: im więcej e-maili wysyłasz, tym wolniej należy zwiększać ich liczbę.
 • Częstotliwość wysyłania e-maili: liczbę wysyłanych wiadomości możesz zwiększać szybciej, gdy wysyłasz je codziennie, a nie co tydzień.
 • Opinie odbiorców o Twoich wiadomościach: wysyłaj e-maile tylko do tych użytkowników, którzy je subskrybują, i udostępnij im opcję anulowania subskrypcji.

Stosowanie zalecanych metod dotyczących serwera poczty e-mail

Postępuj zgodnie z tymi sprawdzonymi metodami zarządzania serwerami poczty, które wysyłają e-maile na konta Gmail.

Weryfikowanie rekordu PTR serwera wysyłającego

Ważne: adres IP nadawcy musi być zgodny z adresem IP nazwy hosta podanej w rekordzie PTR. Rekordy PTR są też nazywane rekordami Reverse DNS (tj. rekordami odwrotnej translacji adresów DNS).

Adres IP nadawcy musi mieć rekord PTR. Rekordy PTR służą do sprawdzania, czy nazwa hosta nadawcy jest powiązana z jego adresem IP. Każdy adres IP musi być zmapowany na nazwę hosta w rekordzie PTR. Nazwa hosta określona w rekordzie PTR musi mieć przekierowanie DNS odwołujące się do adresu IP nadawcy.

Rekord PTR możesz sprawdzić przy użyciu narzędzia intoDNS.

Monitorowanie reputacji współdzielonych adresów IP

Współdzielony adres IP jest adresem używanym przez więcej niż 1 nadawcę poczty. Działania każdego z nadawców używających współdzielonego adresu IP mają wpływ na reputację wszystkich nadawców, którzy korzystają z tego adresu.

Jeśli do wysyłania e-maili używasz współdzielonego adresu IP, negatywna reputacja innych nadawców źle wpływa na Twoją reputację. Negatywna reputacja może mieć wpływ na Twój współczynnik dostarczania.

Jeśli do wysyłania e-maili używasz współdzielonego adresu IP:

 • Sprawdź, czy współdzielonego adresu IP nie ma na żadnej internetowej liście zablokowanych. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wiadomości wysyłane z adresów IP z listy zablokowanych będą oznaczane jako spam.
 • Jeśli współdzielonym adresem IP zarządza dostawca usługi poczty e-mail, używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania reputacji tego adresu.

Monitorowanie poczty wychodzącej przy użyciu narzędzi Postmaster Tools

Używaj narzędzi Postmaster Tools, aby uzyskiwać informacje o e-mailach wysyłanych przez Ciebie do użytkowników Gmaila. Mogą to być na przykład informacje o tym:

 • kiedy odbiorcy oznaczają wiadomości jako spam,
 • dlaczego wiadomości nie są dostarczane,
 • czy wiadomości są uwierzytelniane,
 • jaką reputację ma domena lub adres IP i jaki jest jej wpływ na współczynnik dostarczania wiadomości.

Rozwiązywanie problemów z dostarczaniem poczty e-mail

Jeśli korzystasz z oferty dostawcy usługi poczty e-mail

Jeśli masz problemy z dostarczaniem e-maili wysyłanych przez dostawcę usług, sprawdź, czy stosuje on sprawdzone metody opisane w tym artykule.

Używanie Zestawu MX do sprawdzania ustawień domeny

Użyj Zestawu narzędzi Google Admin, aby sprawdzić i poprawić ustawienia swojej domeny.

Rozwiązywanie problemów powodujących odrzucanie e-maili

Jeśli Twoje wiadomości zostaną odrzucone, może pojawić się komunikat o błędzie. Dowiedz się więcej o tym błędzie, aby rozwiązać problem. Typowe komunikaty o błędach:

 • 421-4.7.0: wiadomości zostały odrzucone, ponieważ adresu IP serwera wysyłającego nie ma na liście dozwolonych domen adresata.
 • 550-5.7.1: wiadomości zostały odrzucone, ponieważ adres IP serwera wysyłającego jest na liście zawieszonych adresów IP. Ten błąd może pojawić się, jeśli wysyłasz e-maile przy użyciu współdzielonego adresu IP o złej reputacji.

Dowiedz się więcej o problemach z e-mailami i komunikatach o błędach SMTP:

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami autoryzacji IPv6

Wystąpienie błędu autoryzacji IPv6 może oznaczać, że rekord PTR serwera wysyłającego nie korzysta z protokołu IPv6. Jeśli korzystasz z oferty dostawcy usługi poczty e-mail, potwierdź, że używa on rekordu PTR IPv6.

Przykładowy błąd autoryzacji IPv6:
550-5.7.1: wiadomość nie jest zgodna z wytycznymi IPv6 związanymi z wysyłaniem, które dotyczą rekordów PTR i uwierzytelniania.

Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów

Jeśli po zastosowaniu się do wskazówek podanych w tym artykule nadal występują problemy z dostarczaniem poczty, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z dostarczaniem poczty e-mail od nadawców.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
17
false
false