Forhindre at e-post til Gmail-brukere blir blokkert eller sendt til søppelpost

Denne artikkelen het tidligere Retningslinjer for avsender.

Retningslinjene i denne artikkelen bidrar til å sikre at e-postene dine leveres til Gmail-innboksen. Bruk tipsene i denne artikkelen for å redusere sannsynligheten for at Gmail blokkerer e-postene dine eller merker dem som søppelpost

Disse retningslinjene er tiltenkt alle som sender e-post til Gmail-brukere. Gmail-brukere er alle som har en av disse Gmail-kontotypene:

 • En personlig Gmail-konto som slutter med @gmail.com.
 • En Gmail-konto via jobb eller skole fra G Suite. E-postadresser for jobb- eller skolekontoer fra G Suite slutter ikke med @gmail.com.

Hvis du følger retningslinjene i denne artikkelen, reduseres sjansen for at

 • Gmail begrenser sendefrekvensen din
 • Gmail blokkerer e-postene dine
 • Gmail merker e-postene dine som søppelpost

Merk: Gmail godtar ikke godkjenningsforespørsler fra avsendere av e-post. Vi kan ikke garantere at e-poster kommer gjennom søppelpostfiltrene i Gmail.

Bruker du en G Suite-konto til å sende e-post? Les gjennom retningslinjene for nettsøppel og misbruk av G Suite. Disse retningslinjene er en del av retningslinjene for akseptabel bruk av G Suite.

Denne artikkelen inneholder ikke løsninger på disse problemene:

Hvis du bruker en e-postleverandør for domenet ditt

Hvis du bruker en e-postleverandør for ditt eget domene, må du se til at leverandøren følger retningslinjene i denne artikkelen. Store e-postleverandører, for eksempel Gmail, AOL og Yahoo, følger vanligvis disse retningslinjene.

Hvis du bruker en domeneleverandør, men administrerer din egen e-posttjeneste, anbefaler vi at du

 • går gjennom og følger de anbefalte fremgangsmåtene i denne artikkelen om sending av e-post til Gmail-brukere
 • bruker Postmaster Tools til å holde øye med informasjon om e-poster som sendes fra domenet ditt til Gmail-brukere

Følg anbefalte fremgangsmåter for sending av e-post til Gmail

Hvis du vil redusere sjansene for at e-poster fra domenet ditt sendes til søppelpostmappen eller blokkeres av Gmail, bør du følge de generelle anbefalte fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Konfigurer gyldige omvendte DNS-oppføringer for IP-adressene dine som peker til domenet ditt.

Det er best om du sender alle e-poster fra samme IP-adresse. Hvis du må sende fra flere IP-adresser, bør du bruke ulike IP-adresser for ulike typer e-poster. Du kan for eksempel bruke én IP-adresse til å sende kontovarsler og en annen IP-adresse til å sende reklame-e-post.

Ikke bland ulike typer innhold i samme e-post. Du bør for eksempel ikke ta med innhold om kommende salg i e-poster med kvitteringer for kjøp.

E-poster i samme kategori bør ha samme e-postadresse i Fra:-meldingshodet. Meldinger fra et domene som heter bedriften-din.no, kan for eksempel ha Fra:-meldingshoder som dette:

 • Kvitteringer for kjøp: kvittering@bedriften-din.no
 • Markedsførings-e-post: tilbud@bedriften-din.no
 • Kontovarsel-e-poster: varsler@bedriften-din.no

Sjekk regelmessig for å sikre at domenet ditt ikke er oppført som usikkert i Google Safe Browsing. Du kan sjekke domenestatusen din ved å skrive inn domenet ditt på siden for nettstedsstatus i Safe Browsing. Du kan også sjekke eventuelle domener som er koblet til ditt.

Ikke send eksempler på nettfisking eller testkampanjer fra domenet ditt. Domenets omdømme kan påvirkes negativt, og domenet ditt kan bli lagt til i blokkeringslister på internett.

Ikke utgi deg for å være andre domener eller avsendere uten tillatelse. Denne fremgangsmåten kalles «spoofing» (forfalskning), og den kan føre til at Gmail kategoriserer e-postene som søppelpost.

Slik forhindrer du at gyldige e-poster merkes som søppelpost:

 • Det er mindre sannsynlig at e-poster med en Fra-adresse som står i mottakerens kontaktliste, blir merket som søppelpost
 • Av og til kan det skje at gyldige e-poster merkes som søppelpost. Mottakere kan merke gyldige e-poster som «ikke søppelpost», og da skal fremtidige e-poster fra den avsenderen bli levert til innboksen.

Sørg for at e-postene dine er autentisert

Det er mindre sannsynlig at autentiserte e-poster blir merket som søppelpost. Autentiserte e-poster

 • bidrar til å beskytte mottakere mot skadelig e-post, for eksempel nettfisking
 • har mindre sannsynlighet for å bli avvist eller merket som søppelpost i Gmail

Disse autentiseringsmetodene konfigureres hos domeneleverandøren din – ikke i Gmail. Hvis du bruker en domenevertstjeneste eller en e-postleverandør, bruker du leverandørens anvisninger for konfigurering av autentisering. Konfigurer autentisering for hvert av avsenderdomenene dine.

For å redusere sjansen for at e-postene dine merkes som søppelpost, bør du konfigurere disse autentiseringsmetodene:

 • Publiser en SPF-post for domenet ditt. SPF forhindrer at nettsøppelsendere sender uautoriserte e-poster som ser ut til å være fra domenet ditt.
 • Slå på DKIM-signering for e-postene dine. Mottakertjenere bruker DKIM til å bekrefte at domeneeieren faktisk har sendt e-postene. Viktig: Gmail krever en DKIM-nøkkel på 1024 biter eller mer.
 • Publiser en DMARC-post for domenet ditt. DMARC hjelper avsendere med å beskytte domenet sitt mot e-postforfalskning.

For at SPF og DKIM skal autentisere en e-post, må Fra:-meldingshodet samsvare med avsenderdomenet. E-poster må bestå enten SPF- eller DKIM-kontrollen for å bli autentisert.

Send e-post til deltakende brukere

Send kun e-post til brukere som velger å motta og lese e-postene dine. Det er mindre sannsynlig at de rapporterer e-post fra domenet ditt som søppelpost.

Hvis e-post fra domenet ditt ofte rapporteres som søppelpost, er det mer sannsynlig at fremtidige e-poster blir levert til søppelpostmappen. Over tid kan mange søppelpostrapporter ha negativ innvirkning på omdømmet til domenet ditt.

Få detaljert informasjon om omdømmet til IP-adressen din og domenet ditt med Postmaster Tools.

Se til at brukerne abonnerer

Bruk disse metodene for å sikre at du sender til deltakende brukere:

 • Se til at brukerne sier ja til å motta e-post fra deg.
 • Bekreft e-postadressen til hver mottaker før du registrerer vedkommende som abonnent.
 • Vurder å sende e-poster med jevne mellomrom for å bekrefte at brukerne vil fortsette å abonnere.
 • Vurder å avslutte abonnementet for brukere som ikke leser e-postene dine.

La brukerne avslutte abonnementet

Gi alltid brukerne muligheten til å avslutte abonnementet på e-postene dine, og gjør det enkelt å avslutte abonnementet. Hvis du lar brukerne velge å slutte å motta e-postene dine, kan det øke e-postenes åpningsfrekvens, klikkfrekvens og sendeeffektivitet.

Dette er noen anbefalte metoder for å avslutte abonnementet:

 • I hver e-post bør du ta med en godt synlig link som sender mottakerne til en side for avslutning av abonnementet.
 • La brukerne se gjennom de forskjellige e-postlistene de abonnerer på. La dem avslutte abonnementet på lister enkeltvis, eller på alle listene samtidig.
 • Avslutt abonnementet automatisk for brukere som du får flere meldinger om leveringsfeil fra.
 • Send en bekreftelses-e-post regelmessig til brukerne for å forsikre deg om at de fortsatt ønsker å motta e-postene dine.

Bruk funksjonen for å avslutte abonnementet med ett klikk

Hvis du vil la brukere avslutte abonnementet mens de er i Gmail, kan du konfigurere avslutning av abonnementet med ett klikk. Ta med én eller begge av disse meldingshodene i e-postene dine:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://bedriften-din.no/avsluttabonnement/eksempel>

Hvis du tar med begge meldingshodene, bruker Gmail det som står oppført først.

Når en bruker avslutter abonnementet sitt med ett klikk, mottar du denne POST-forespørselen:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: bedriften-din.no Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 26 List-Unsubscribe=One-Click"

Finn ut mer om List-Unsubscribe-meldingshoder:

Ikke gjør følgende:

 • Ikke kjøp e-postadresser fra andre bedrifter.
 • Ikke send e-post til brukere som ikke har registrert seg for å motta e-post fra deg. Disse mottakerne kan merke uønsket e-post som søppelpost. Fremtidige e-poster fra tjeneren din til disse brukerne merkes som søppelpost.
 • Unngå registreringsskjemaer som er merket av som standard, og som automatisk abonnerer for brukere. Enkelte land/regioner har begrensninger på automatiske abonnementer. Sjekk lovgivningen i landet/området ditt før du registrerer brukere automatisk.

Hold øye med avsendere som bruker e-posttjenesten din

Merk: Denne anbefalte fremgangsmåten er for e-postleverandører.

Når avsendere bruker e-posttjenesten din til å sende e-post, er du ansvarlig for avsenderens e-postaktiviteter. Du bør

 • oppgi en e-postadresse der e-postmottakere kan rapportere misbruk av e-post, for eksempel misbruk@bedriften-din.no
 • holde kontaktinformasjonen i WHOIS-posten din og på abuse.net oppdatert
 • umiddelbart fjerne alle brukere eller klienter som sender søppelpost via tjenesten din

Hold øye med partnermarkedsførere

Programmer for partnermarkedsføring belønner bedrifter eller enkeltpersoner som sender besøkende til nettstedet ditt. Men nettsøppelspredere kan utnytte disse programmene.

Hvis merkevaren din blir forbundet med markedsføringsnettsøppel, kan annen e-post du sender, bli merket som søppelpost. Du bør holde øye med samarbeidspartnerne dine og fjerne alle som sender nettsøppel.

Formatér e-postene dine for innbokslevering

Disse retningslinjene for formatering av e-post øker sannsynligheten for at Gmail leverer e-postene dine til innboksen, ikke til søppelpostmappen:

 • Formatér e-poster i henhold til standarden for internettformat (Internet Format Standard – RFC 5322).
 • Hvis e-postene dine er i HTML-format, formaterer du dem i henhold til HTML-standardene.
 • Ikke bruk HTML og CSS til å skjule innhold i e-postene dine. Hvis du skjuler innhold, kan det føre til at e-poster merkes som søppelpost.
 • Fra:-meldingshodene kan bare inneholde én e-postadresse, som vist i dette eksempelet:
  Fra: varsler@bedriften-din.no 
 • Legg til et gyldig Message-ID-meldingshodefelt i hver melding (RFC 5322).
 • Linker i selve teksten i e-posten må være synlige og enkle å forstå. Brukerne skal vite hvor de ender opp når de klikker på linker.
 • Avsenderinformasjonen bør være tydelig og synlig.
 • Emnet for e-posten skal være relevant og må ikke være villedende.
 • Formatér internasjonale domener i henhold til de svært restriktive retningslinjene (Highly Restrictive) i del 5.2 av Unicodes tekniske standard nr. 39:
  • autentiseringsdomene
  • envelope-fra-domene
  • payload-domene
  • svar-til-domene
  • avsenderdomene

Øk sendevolumet gradvis

Hvis du sender mange e-poster, anbefaler vi at du gjør dette:

 • Send e-post med jevn frekvens. Unngå å sende e-post i rykk og napp.
 • Begynn med et lavt sendevolum, og øk volumet langsomt over tid.
 • Etter hvert som du øker sendevolumet, må du holde øye med sendefrekvensen og eventuelle svar du får. Hvis du holder øye med dette, kan du redusere sendevolumet når sendefrekvensen er begrenset, eller når du begynner å oppdage feil.

Etter hvert som du gradvis øker sendevolumet for e-post, kan du bruke Postmaster Tools til å holde øye med e-postresultatene.

Viktig: Hvis du øker sendevolumet for raskt, kan det føre til leveringsproblemer.

Disse faktorene påvirker hvor raskt du kan øke sendevolumet:

 • Hvor mye e-post som sendes: Jo mer e-post du sender, desto saktere bør du øke sendevolumet.
 • Hvor hyppig e-poster sendes: Du kan øke sendevolumet raskere når du sender daglig i stedet for ukentlig.
 • Tilbakemelding fra mottakere om e-postene dine: Sørg for at du bare sender til brukere som abonnerer på e-postene dine, og gi brukerne muligheten til å avslutte abonnementet.

Følg anbefalte fremgangsmåter for IP-adresser

Følg disse anbefalte fremgangsmåtene for e-posttjenere som sender e-post til Gmail-brukere:

Bekreft PTR-posten for avsendertjeneren

Viktig: Avsender-IP-adressen må samsvare med IP-adressen til vertsnavnet som er angitt i PTR-posten. PTR-poster kalles også omvendte DNS-oppføringer.

Avsender-IP-adressen må ha en PTR-post. PTR-postene bekrefter at avsendervertsnavnet er tilknyttet avsender-IP-adressen. Hver IP-adresse må være tilordnet et vertsnavn i PTR-posten.

Bruk intoDNS-verktøyet til å se etter en PTR-post.

Hold øye med sendevolumet ditt

Viktig: For jobb- og skolekontoer gjelder grensene for sending selv hvis mottakerne er på forskjellige G Suite-domener. Du kan for eksempel sende e-post til brukere med e-postadresser som har domenene bedriften-din.no og annen-bedrift.no. Selv med forskjellige domener, hvis begge domenene har google.com som MX-post, teller e-poster som sendes til disse domenene, mot grensen din.

Hvis du bruker G Suite eller Gmail til å sende: Når du når sendegrensen, begrenser G Suite frekvensen for sending av e-poster for den aktuelle IP-adressen.

Følg disse anbefalingene for å holde deg innenfor grensene for sending for IP-adresser:

 • Vær oppmerksom på grenser for sending av e-post når du sender fra domener som har en MX-vert på Google.com.
 • Begrens sending av e-post fra samme IP-adresse basert på domenet i MX-posten – ikke domenet i mottakerens e-postadresse.
 • Hold øye med svarene, slik at du kan endre sendefrekvensen etter behov for å holde deg innenfor disse grensene.

Hold øye med omdømmet til delte IP-adresser

En delt IP-adresse (delt IP) er en IP-adresse som brukes av flere avsendere av e-post. Aktiviteten til alle avsenderne på den delte IP-adressen påvirker omdømmet til alle som bruker IP-adressen.

Hvis du bruker en delt IP-adresse til å sende e-post, og andre avsendere på den har negativt omdømme, påvirker det omdømmet ditt negativt. Negativt omdømme kan påvirke leveringsfrekvensen din.

Hvis du bruker en delt IP-adresse til å sende e-post, anbefaler vi følgende:

 • Sjekk at IP-adressen ikke står på noen internettblokkeringsliste. E-post fra avsender-IP-adresser på blokkeringslister kan merkes som søppelpost.
 • Hvis du bruker en e-postleverandør for den delte IP-adressen din, kan du bruke Postmaster Tools til å holde øye med omdømmet til den delte IP-adressen.

Bruk Postmaster Tools til å holde øye med sendt e-post

Bruk Postmaster Tools til å finne informasjon om e-postene du sender til Gmail-brukere, for eksempel

 • når brukere merker e-postene dine som søppelpost
 • mulige grunner til at e-postene dine ikke leveres
 • hvorvidt e-postene dine er autentisert
 • hvilket omdømme domenet ditt eller IP-adressen din har, og hvordan det virker inn på leveringsfrekvensen for e-post

Feilsøk problemer med e-postlevering

Hvis du bruker en e-postleverandør

Hvis du bruker en e-postleverandør og har leveringsproblemer, må du kontakte leverandøren. Finn ut om leverandøren bruker de anbefalte fremgangsmåtene i denne artikkelen.

Bruk MX Toolbox til å gå gjennom domeneinnstillingene

Bruk Verktøysett for G Suite til å sjekke og korrigere innstillingene for domenet ditt.

Korriger kilden til avvisning av e-post

Hvis e-postene dine blir avvist, kan det hende du får en feilmelding. Finn ut mer om feilen, slik at du kan løse problemet. Her er noen vanlige feilmeldinger:

 • 421, «4.7.0»:  E-poster avvises fordi avsendertjenerens IP-adresse ikke står på godkjenningslisten for mottakerens domene.
 • 550, «5.7.1»: E-poster blir avvist fordi avsenderens IP-adresse står på en liste over suspenderte IP-adresser. Det kan hende du ser denne feilmeldingen hvis du sender e-post via en delt IP-adresse med dårlig omdømme.

Finn ut mer om e-post- og SMTP-feilmeldinger:

Korriger IPv6-autorisasjonsfeil

En IPv6-godkjenningsfeil kan bety at PTR-posten for avsendertjeneren ikke bruker IPv6. Hvis du bruker en e-postleverandør, må du bekrefte at leverandøren bruker en IPv6-PTR-post.

Her er et eksempel på en IPv6-godkjenningsfeil:
550–5.7.1:  E-posten oppfyller ikke IPv6-retningslinjene for sending av PTR-poster og autentisering.

Bruk feilsøkingsverktøyet

Hvis du fortsatt har problemer med e-postlevering etter å ha fulgt retningslinjene i denne artikkelen, kan du prøve denne artikkelen om feilsøking for avsendere som har problemer med e-postlevering.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
17
false