Siuntėjo gairės

Jei siunčiate blokuojamus el. laiškus ar kyla problemų dėl „Gmail“ pristatymo, vadovaukitės šiomis gairėmis, kad el. laiškai būtų tinkamai klasifikuojami. 

Kaip „Gmail“ klasifikuoja gautus laiškus

 • Šlamštas: jis patenka į aplanką „Šlamštas“; visa kita patenka į gautuosius.
 • Gautųjų kategorijos: naudojant numatytąjį „Gmail“ gautųjų išdėstymą pranešimai suskirstomi į toliau nurodytas kategorijas.
  • Pagrindiniai
  • Socialiniai tinklai
  • Reklamos
  • Naujiniai
  • Forumai

Laiškai klasifikuojami automatiškai atsižvelgiant į naudotojų nuostatas ir veiksmus. Pavyzdžiui, naudotojai gali atžymėti šlamštą, perkelti pranešimus į kitą kategoriją arba išjungti ar įjungti kategorijas. Laikui bėgant „Gmail“ automatiškai koreguoja klasifikavimą pagal tuos pataisymus. Sužinokite daugiau apie gautųjų kategorijas

1 veiksmas: naudokite „Postmaster Tools“

Naudojant „Postmaster Tools“ teikiamos reputacijos, šlamšto rodiklio, atsiliepimų ciklo ir kitų parametrų metrikos, kad galėtumėte identifikuoti ir išspręsti pristatymo ar šlamšto filtro problemas.

2 veiksmas: įsitikinkite, kad el. laiškai tinkamai klasifikuojami

 • Kiekvienos kategorijos laiškus nuosekliai siųskite naudodami tą patį adresą. Pavyzdžiui, reklaminį el. laišką visada siųskite naudodami vieną adresą, o finansines operacijas atlikite naudodami kitą.
 • Nemaišykite skirtingų kategorijų viename pranešime. Pavyzdžiui, jei į el. laišką su finansine operacija įtraukiate reklaminio teksto, „Gmail“ gali klasifikuoti jį kaip reklaminį.

3 veiksmas: įsitikinkite, kad el. laiškai nėra pažymimi kaip šlamštas

Autentifikuokite paštą

Neautentifikuoti el. laiškai dažnai užblokuojami ar pažymimi kaip šlamštas siekiant apsaugoti gavėjus nuo sukčiavimo aferų. Neautentifikuoti el. laiškai su priedais gali būti visiškai atmesti saugos sumetimais.

Norėdami užtikrinti, kad „Gmail“ gali jus autentifikuoti:

 • siųskite iš to paties IP adreso;
 • išsaugokite IP adreso, nukreipiančio į jūsų domeną, galiojančio atgalinio DNS įrašus;
 • pasirinkite tą patį adresą kiekvieno pranešimo antraštėje „Nuo:“.

Kitos rekomendacijos

 • Pasirašykite pranešimus naudodami DKIM. Neautentifikuojame pranešimų, pasirašytų naudojant raktus, kuriuos sudaro mažiau nei 1 024 bitai.
 • Paskelbkite SPF įrašą.
 • Paskelbkite DMARC politiką.

Sužinokite daugiau apie el. laiškų autentifikavimą.

IP gairės

 • Siuntimo IP adrese turi būti pateiktas PTR įrašas (t. y. siuntimo IP atgalinis DNS) ir jis turi atitikti IP, gauto per persiuntimo DNS, PTR įraše nurodyto prieglobos serverio pavadinimo skyrą.
 • Siuntimo domenas turi atitikti SPF arba DKIM patikros reikalavimus.

Įtraukite prenumeravimo parinktį

 1. Kiekvienam platinimo sąraše esančiam gavėjui pateikite vieną iš toliau pateiktų pasirinkimo parinkčių:
  • el. laišką, kuriame prašoma prenumeruoti;
  • žymimąjį laukelį žiniatinklio formoje arba programinėje įrangoje, kurį jiems reikia patiems pažymėti.
 2. Patvirtinkite, kad kiekvieno gavėjo el. pašto adresas yra tinkamas, prieš įtraukdami gavėjus į prenumeratorių sąrašą.
 3. Nebandykite:
  • įsigyti el. pašto adreso iš trečiosios šalies;
  • įtraukti žymimojo laukelio į žiniatinklio formą ar programinę įrangą, kuris pažymimas automatiškai, o naudotojai pagal numatytuosius nustatymus įtraukiami į prenumeratorių sąrašą.

Įtraukite prenumeratos atšaukimo parinktį

Kai naudotojai gauna daugybę el. laiškų, kurių neatidaro, „Gmail“ rodo kortelę su prenumeratos atšaukimo parinktimi. 
Leidus naudotojams atšaukti prenumeratą galima pagerinti laiškų atidarymo rodiklius, paspaudimų rodiklius ir išlaidų efektyvumą. Sužinokite, kaip naudotojai gali atšaukti el. laiškų prenumeratą.

Naudotojui turi būti suteikta galimybė atsisakyti įtraukimo į adresatų sąrašą naudojant vieną iš toliau nurodytų priemonių.

 1. Užtikrinkite, kad gavėjai gali atšaukti prenumeratą vienu iš toliau nurodytų būdų.
  • Aiškiai matoma ir į patvirtinimo puslapį nukreipianti nuoroda el. laiško turinyje, kai gavėjams nereikia pateikti papildomos informacijos.
  • Galimybė atsakyti į el. laišką norint atšaukti prenumeratą.
 2. Norėdami užtikrinti, kad gavėjai galėtų atsisakyti prenumeratos neišeidami iš „Gmail“, primygtinai rekomenduojame pridėti antraštę „List-Unsubscribe“ vienu iš toliau nurodytų būdų.
  • Pridėkite toliau pateiktas antraštes, kad prenumeratos būtų galima atsisakyti vienu paspaudimu, kaip aprašyta RFC 8058:

     List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
     
List-Unsubscribe: <https://example.com/unsubscribe/opaquepart>

            Gavėjui atsisakius prenumeratos gausite šią POST užklausą:

     "POST /unsubscribe/opaquepart HTTP/1.1
     Host: example.com
     Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
     Content-Length: 26

     List-Unsubscribe=One-Click"

 • Nukreipkite reikiamu el. pašto adresu naudodami „mailto:“. 
   

Pastaba: jei prie antraštės „List-Unsubscribe“ pridėtos abi parinktys, „Gmail“ naudos tą metodą, kuris nurodytas pirmiau.

Kitos rekomendacijos

 • Automatiškai atšaukite naudotojų, kurių adresai peradresuoja kelis kartus, prenumeratą.
 • Retkarčiais siųskite patvirtinimo pranešimus naudotojams.
 • Įtraukite visus adresatų sąrašus, kuriuos gavėjai yra užsiregistravę gauti, ir pateikite jiems parinktį atšaukti prenumeratą tų laiškų, kurie jiems nebeįdomūs.

Persiųstas paštas

Kad galėtumėte pasirūpinti kiekvienu laišku, kurį gavėjas persiunčia, rekomenduojame:

 • aiškiai nurodyti el. pašto adresą, kurį naudojant prenumeruojamas sąrašas;
 • palaikyti adresatų sąrašo prenumeratos atšaukimą naudojant URL. Tai labai naudinga, jei adresatų sąrašo valdytojas pagal adresą „Atsakyti:“ negali nurodyti, kas atšaukia prenumeratą.

Pašto formatavimas

Įsitikinkite, kad pranešimuose yra:

 • taikomas formatavimas pagal RFC 5322 ir HTML, HTML standartus;
 • tinkamas antraštės laukas „Message-ID:“;
 • nurodymas, kad siunčiate el. laiškus, naudojant antraštės lauką „Precedence: bulk“;
 • matoma informacija apie tikrąjį siuntėją ir tikrąjį nuorodų nukreipimo puslapį;
 • pranešimų turinį atitinkančios ir neklaidinančios temų eilutės;
 • taikomas domeno formatavimas pagal itin griežtas tarptautinių domenų pavadinimų unikodo saugos profilio gaires, įskaitant:
  • autentifikavimo domeną;
  • voko siuntėjo domeną;
  • apkrovos siuntėjo domeną;
  • atsakymo domeną;
  • siuntėjo domeną.

Vadovaukitės pristatymo patarimais

Svarbūs pristatymo veiksniai

Nors „Gmail“ labai stengiasi, kad visi teisėti laiškai būtų pristatyti, gali būti, kad tam tikri teisėti pranešimai bus pažymėti kaip šlamštas.

Toliau nurodyti veiksniai, kurie paprastai gali būti naudingi pristatant pranešimus „Gmail“ gavėjams.

 • Lauke „Nuo:“ nurodytas adresas atitinka gavėjo Kontaktuose esantį asmens adresą.
 • Jei pranešimas yra laukiamas, bet netyčia pateko į šlamšto aplanką, gavėjas gali spustelėti Ne šlamštas.

Pastaba: „Gmail“ nepriima įtraukimo į baltąjį sąrašą užklausų iš siuntėjų ir negali garantuoti, kad visi jūsų pranešimai apeis mūsų šlamšto filtrus.

Reklaminiai laiškai arba finansinės operacijos

Kad padidėtų tikimybė, jog gavėjai gaus svarbius reklaminius ar operacijų laiškus, rekomenduojame atskirti laiškus pagal paskirtį, kiek tai įmanoma. Siųsdami kiekvieno tipo (reklaminius ar operacijų) laiškus galite:

 • naudoti atskirus el. pašto adresus;
 • siųsti laiškus iš skirtingų domenų ir (arba) IP adresų.

Stebėkite trečiųjų šalių siuntėjus

Jei kiti asmenys naudojasi jūsų paslaugomis laiškams siųsti (pvz., IPT), jūs atsakote už naudotojų ir klientų elgsenos stebėjimą. Įsitikinkite, kad:

 • pateikiate el. pašto adresą, kuriuo naudotojai ir (arba) klientai gali pranešti apie piktnaudžiavimą (pvz., piktnaudžiavimas@jūsųdomenas.lt);
 • pateikiate atnaujintą kontaktinę informaciją įraše WHOIS ir tinkle abuse.net;
 • greitai nutraukiate visų naudotojų ir klientų, naudojančių jūsų paslaugas šlamštui siųsti, veiklą.

Stebėkite filialų rinkodaros laiškų siuntėjus

Dalyvaujant filialų rinkodaros programose atlyginama trečiosioms šalims už lankytojų pritraukimą į svetainę. Deja, šlamšto siuntėjai gali pasinaudoti šiomis programomis.

Jei jūsų prekės ženklas yra susijęs su filialų rinkodaros šlamštu, tai gali turėti įtakos jūsų ir kitų jūsų filialų siunčiamiems laiškams. Jūs turite stebėti filialus ir pašalinti juos, jei jie siunčia šlamštą.

 

Jei vis tiek nepavyksta pristatyti pranešimų, eikite į siuntėjų el. laiškų pristatymo problemų sprendimo puslapį.