Οδηγίες αποστολέα

Αν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αποκλειστεί ή έχουν προβλήματα με την παράδοση στο Gmail, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να συμβάλετε στη σωστή τους ταξινόμηση. 

Πώς ταξινομεί το Gmail την εισερχόμενη αλληλογραφία

 • Ανεπιθύμητα μηνύματα: Τα ανεπιθύμητα μηνύματα τοποθετούνται στον φάκελο "Ανεπιθύμητα", ενώ όλα τα υπόλοιπα στα Εισερχόμενα.
 • Κατηγορίες Εισερχομένων: Στην προεπιλεγμένη διάταξη Εισερχομένων του Gmail, τα μηνύματα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
  • Κύρια
  • Κοινωνικά
  • Προσφορές
  • Ενημερώσεις
  • Φόρουμ

Οι ταξινομήσεις αλληλογραφίας προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και τις ενέργειες των χρηστών. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να καταργήσουν την επισήμανση ενός μηνύματος ως ανεπιθύμητου, να μεταφέρουν μηνύματα σε διαφορετική κατηγορία ή να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τις κατηγορίες. Με την πάροδο του χρόνου, το Gmail προσαρμόζει αυτόματα τις ταξινομήσεις σύμφωνα με αυτές τις διορθώσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κατηγορίες Εισερχομένων

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Postmaster Tools

Τα εργαλεία Postmaster Tools παρέχουν μετρήσεις σχετικά με την αναγνώριση, τον ρυθμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων, τον βρόχο ανάδρασης και άλλες παραμέτρους που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε ζητήματα παράδοσης ή φίλτρων ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι τα μηνύματα ταξινομούνται σωστά

 • Στέλνετε με συνέπεια από την ίδια διεύθυνση για κάθε κατηγορία αλληλογραφίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να στέλνετε πάντα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια διεύθυνση και οικονομικές συναλλαγές από άλλη διεύθυνση.
 • Αποφύγετε να αναμιγνύετε διαφορετικές κατηγορίες σε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, εάν συμπεριλάβετε διαφημιστικό περιεχόμενο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια οικονομική συναλλαγή, το Gmail θα μπορούσε να ταξινομήσει αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως διαφημιστικό.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι τα μηνύματα δεν επισημαίνονται ως ανεπιθύμητα

Εκτελέστε έλεγχο ταυτότητα για την αλληλογραφία σας

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς έλεγχο ταυτότητας συχνά αποκλείονται ή επισημαίνονται ως ανεπιθύμητα, για την προστασία των παραληπτών από απάτες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing). Τα μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα ενδέχεται να απορριφθούν πλήρως για λόγους ασφαλείας.

Για να διασφαλίσετε ότι το Gmail μπορεί να ελέγξει την ταυτότητά σας:

 • Στέλνετε μηνύματα από την ίδια διεύθυνση IP.
 • Διατηρείτε έγκυρες καταχωρίσεις εγγραφών αντίστροφου DNS για τη διεύθυνση IP που υποδεικνύουν τον τομέα σας.
 • Επιλέξτε την ίδια διεύθυνση στην κεφαλίδα "From:" (Από:) για κάθε μήνυμα.

Άλλες προτάσεις

 • Υπογράφετε τα μηνύματά σας βάσει του προτύπου DKIM. Δεν πραγματοποιούμε έλεγχο ταυτότητας για μηνύματα που έχουν υπογραφεί με κλειδιά μικρότερα των 1024 bit.
 • Δημοσιεύστε μια εγγραφή SPF.
 • Δημοσιεύστε μια πολιτική DMARC.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον έλεγχο ταυτότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οδηγίες όσον αφορά τις διευθύνσεις IP

 • Η διεύθυνση IP από την οποία γίνεται η αποστολή θα πρέπει να διαθέτει εγγραφή PTR (δηλαδή αντίστροφο DNS για τη διεύθυνση αποστολής) και θα πρέπει να αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP που λαμβάνεται κατά την επίλυση του προωθημένου DNS για το όνομα κεντρικού υπολογιστή που καθορίζεται στην εγγραφή PTR.
 • Ο τομέας αποστολής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τον έλεγχο είτε μέσω SPF είτε μέσω DKIM.

Συμπερίληψη επιλογής για εγγραφή

 1. Παρέχετε σε κάθε παραλήπτη στη λίστα διανομής σας την επιλογή "συμμετοχής" με τους παρακάτω τρόπους:
  • Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους ζητάει να εγγραφούν
  • Ένα πλαίσιο ελέγχου σε μια φόρμα ιστού ή σε λογισμικό που θα πρέπει να ελέγξουν με μη αυτόματο τρόπο
 2. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε παραλήπτη είναι σωστή πριν από την εγγραφή του.
 3. Αποφύγετε:
  • Την αγορά διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτα μέρη
  • Τη συμπερίληψη ενός πλαισίου ελέγχου σε μια φόρμα ιστού ή σε λογισμικό που ελέγχεται αυτόματα και εγγράφει τους χρήστες από προεπιλογή

Συμπερίληψη επιλογής για κατάργησης εγγραφής

Όταν οι χρήστες λαμβάνουν πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανοίγουν, το Gmail θα εμφανίσει μια κάρτα με την επιλογή να καταργήσουν την εγγραφή τους. 
Η παροχή της δυνατότητες κατάργησης της εγγραφής στους χρήστες, μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά ανοίγματος, την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και την αποδοτικότητα δαπανών. Μάθετε πώς οι χρήστες μπορούν να καταργήσουν την εγγραφή τους από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάθε χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταργεί την εγγραφή του από τη λίστα αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας κάποιο από τα ακόλουθα μέσα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι παραλήπτες μπορούν να καταργήσουν την εγγραφή μέσω:
  • Ενός ορατού συνδέσμου στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οδηγεί σε μια σελίδα επιβεβαίωσης, χωρίς να απαιτείται από τους παραλήπτες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες
  • Μιας επιλογής απάντησης στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για κατάργηση εγγραφής
 2. Για να βεβαιωθείτε ότι οι παραλήπτες μπορούν να καταργήσουν την εγγραφή τους χωρίς να εγκαταλείψουν το Gmail, συνιστούμε να προσθέσετε μια κεφαλίδα "List-Unsubscribe" με έναν από τους εξής τρόπους:
  • Προσθέστε τις παρακάτω κεφαλίδες για κατάργηση εγγραφής με ένα κλικ, όπως περιγράφεται στο RFC 8058:

     List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
     
List-Unsubscribe: <https://example.com/unsubscribe/opaquepart>

            Αν ο παραλήπτης καταργήσει την εγγραφή σας, θα λάβετε αυτό το αίτημα POST:

     "POST /unsubscribe/opaquepart HTTP/1.1
     Host: example.com
     Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
     Content-Length: 26

     List-Unsubscribe=One-Click"

 • Υποδείξτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το 'mailto:
   

Σημείωση: Εάν προστεθούν και οι δύο επιλογές στην κεφαλίδα List-Unsubscribe, το Gmail θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο που καθορίσατε πρώτη.

Άλλες προτάσεις

 • Καταργείτε αυτόματα την εγγραφή χρηστών στις διευθύνσεις των οποίων γίνεται επανειλημμένα ανεπιτυχής αποστολή.
 • Στέλνετε κατά περιόδους μηνύματα επιβεβαίωσης στους χρήστες.
 • Περιλαμβάνετε την κάθε λίστα αλληλογραφίας στην οποία έχουν εγγραφεί οι χρήστες και δίνετέ τους τη δυνατότητα να καταργήσουν την εγγραφή τους από εκείνες για τις οποίες δεν ενδιαφέρονται πλέον.

Προωθημένη αλληλογραφία

Για να παρακολουθήσετε την αλληλογραφία που προωθούν οι παραλήπτες σας, σας συνιστούμε να:

 • Να αναφέρετε ρητώς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι εγγεγραμμένη στη λίστα σας.
 • Υποστηρίζετε μια μέθοδο κατάργησης της εγγραφής από τη λίστα αλληλογραφίας σας με χρήση URL. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν ο διαχειριστής της λίστας αλληλογραφίας σας δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιος καταργεί την εγγραφή με βάση τη διεύθυνση "Reply-to:" (Απάντηση προς:).

Διαμόρφωση της αλληλογραφίας σας

Βεβαιωθείτε ότι τα μηνύματά σας έχουν:

 • Μορφοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο RFC 5322 και, εάν χρησιμοποιείται HTML, τα πρότυπα HTML
 • Ένα έγκυρο πεδίο κεφαλίδας "Message ID" (Αναγνωριστικό μηνύματος)
 • Μια ένδειξη ότι πρόκειται για αποστολή μηνυμάτων στο πεδίο κεφαλίδας "Precedence: bulk" (Προτεραιότητα: μαζική)
 • Ορατές πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό αποστολέα και πραγματική σελίδα προορισμού για τους συνδέσμους
 • Γραμμές θέματος που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μηνύματος και δεν είναι παραπλανητικές
 • Μορφοποίηση τομέα σύμφωνα με τις ιδιαίτερα περιοριστικές οδηγίες Unicode Security Profile (Προφίλ Ασφαλείας Unicode) για τα διεθνή ονόματα τομέων, μεταξύ άλλων τα εξής:
  • Έλεγχος ταυτότητας τομέα
  • Τομέας προέλευσης φακέλου (envelope From)
  • Τομέας φόρτου μεταφοράς δεδομένων (payload)
  • Τομέας απάντησης (reply-to)
  • Τομέας αποστολέα

Ακολουθήστε τις συμβουλές παράδοσης

Σημαντικοί παράγοντες για την παράδοση

Ενώ το Gmail καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παραδίδει όλη τη νόμιμη αλληλογραφία στα εισερχόμενα του κάθε χρήστη, ενδεχομένως ορισμένα νόμιμα μηνύματα να επισημανθούν ως ανεπιθύμητα.

Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που συνήθως βοηθούν στην παράδοση μηνυμάτων στους παραλήπτες του Gmail:

 • Η διεύθυνση "From:" (Από:) αντιστοιχεί σε κάποιο άτομο στη λίστα Επαφών του χρήστη.
 • Εάν το μήνυμά σας δεν είναι ανεπιθύμητο αλλά έχει τοποθετηθεί κατά λάθος στα ανεπιθύμητα, ο παραλήπτης μπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή Μη ανεπιθύμητο.

Σημείωση: Το Gmail δεν αποδέχεται αιτήματα συμπερίληψης στη λίστα επιτρεπομένων από αποστολείς hl. αλληλογραφίας και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα μηνύματά σας θα περάσουν από τα φίλτρα ανεπιθύμητων μηνυμάτων της υπηρεσίας μας.

Προωθητική αλληλογραφία ή οικονομικές συναλλαγές

Για να βελτιώσετε τις πιθανότητες παράδοσης σημαντικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων συναλλαγών στον παραλήπτη σας, σας συνιστούμε να διαχωρίζετε όσο το δυνατόν περισσότερο την αλληλογραφία σας, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για κάθε είδος αλληλογραφίας (προωθητικά μηνύματα ή μηνύματα συναλλαγών), μπορείτε να:

 • Χρησιμοποιείτε ξεχωριστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Στέλνετε μηνύματα από διαφορετικούς τομείς ή/και διευθύνσεις IP

Παρακολούθηση τρίτων αποστολέων

Εάν η υπηρεσία σας χρησιμοποιείται από άλλους για την αποστολή μηνυμάτων (π.χ. ISP), είστε υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών και πελατών σας. Βεβαιωθείτε ότι:

 • Παρέχετε στους χρήστες ή/και τους πελάτες σας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας θα μπορούν να αναφέρουν περιπτώσεις κατάχρησης (abuse@yourdomain.com)
 • Διατηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας στην αντίστοιχη εγγραφή για το αρχείο WHOIS, αλλά και στο abuse.net
 • Τερματίζετε άμεσα την παροχή υπηρεσιών προς κάθε χρήστη ή/και πελάτη σας που χρησιμοποιεί την υπηρεσία σας για αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Παρακολούθηση προώθησης συνδεδεμένης εταιρείας

Τα προγράμματα προώθησης συνδεδεμένων εταιρειών ανταμείβουν τρίτους για την προσέλκυση επισκεπτών στον ιστότοπό σας. Δυστυχώς, οι χρήστες ανεπιθύμητου περιεχομένου μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα.

Εάν το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία σας συσχετιστεί με αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος προώθησης συνδεδεμένων εταιρειών, αυτό θα μπορούσε να έχει [αρνητικό] αντίκτυπο στην αλληλογραφία που αποστέλλεται από εσάς και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες ή συνεργάτες σας. Είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες εταιρείες και να τις καταργήσετε, σε περίπτωση που αποστέλλουν ανεπιθύμητα μηνύματα.

 

Αν η παράδοση των μηνυμάτων εξακολουθεί να μην είναι εφικτή, μεταβείτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την παράδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.