Kiểm tra chính tả thư Gmail

Bạn có thể kiểm tra chính tả của các email của mình trước khi gửi chúng.

  1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail.
  2. Ở phía trên bên trái, nhấp vào Soạn thư.
  3. Viết thư của bạn.
  4. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
  5. Nhấp vào Kiểm tra chính tả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?