Sửa lỗi chính tả và ngữ pháp khi bạn nhập văn bản trong Gmail

Gmail có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp của email khi bạn viết.
  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
  3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Chung.
  4. Bật hoặc tắt các công cụ sau:
  • Ngữ pháp
  • Chính tả 
  • Tự động sửa
Lưu ý: Một đường đứt nét sẽ tạm thời xuất hiện. Đường này sẽ có màu xanh lam nhằm gợi ý rằng có lỗi ngữ pháp hoặc màu đỏ nhằm gợi ý rằng có lỗi chính tả. Để hủy một thay đổi, hãy nhấp vào từ được gạch chân sau đó Hủy
Quan trọng: Công cụ này hiện chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ.

Sử dụng công cụ Tự động sửa với trình đọc màn hình

Bạn vẫn có thể sử dụng công cụ Tự động sửa với trình đọc màn hình. Để hủy một thay đổi, hãy dùng các phím mũi tên để tìm từ được gạch chân, sau đó nhấn phím Tab sau đó Enter.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?