แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ขณะพิมพ์ใน Gmail

คุณให้ Gmail ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของอีเมลในขณะที่เขียนได้
  1. เปิด Google Gmail ในคอมพิวเตอร์ 
  2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่า
  3. คลิกทั่วไปที่ด้านบน
  4. เปิดหรือปิดเครื่องมือต่อไปนี้
  • ไวยากรณ์
  • การสะกด 
  • การแก้ไขอัตโนมัติ
เคล็ดลับ: คำที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์จะมีเส้นประสีน้ำเงินปรากฏขึ้นชั่วคราว และสีแดงสำหรับคำแนะนำการสะกด หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกคำที่ขีดเส้นใต้ จากนั้น เลิกทำ 
สำคัญ: มีให้บริการในบางภาษาเท่านั้น

ใช้การแก้ไขอัตโนมัติกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณจะยังใช้การแก้ไขอัตโนมัติกับโปรแกรมอ่านหน้าจอได้อยู่ หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อค้นหาคำที่ขีดเส้นใต้แล้วกดปุ่ม Tab จากนั้น Enter

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
17