Kontrola pravopisu v správach v Gmaile

Pred odoslaním správ v nich môžete skontrolovať pravopis.

  1. Otvorte v počítači Gmail.
  2. Vľavo hore kliknite na položku Napísať správu.
  3. Napíšte správu.
  4. V pravom dolnom rohu kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka.
  5. Kliknite na Skontrolovať pravopis.

Oprava slov s preklepmi počas písania

Ak napíšete slovo s preklepom, Gmail ho môže automaticky opraviť pomocou automatických opráv. Platí to iba v prípade, že používate Gmail v rámci práce, školy alebo inej organizácie.

Postup zapnutia automatických opráv:

  1. Otvorte v počítači Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
  3. V sekcii Všeobecné posuňte zobrazenie na Automatické opravy.
  4. Vyberte Automatické opravy sú zapnuté.

Poznámka: Pod zmeneným slovom sa krátko zobrazí prerušovaná čiara. Ak chcete pravopis vrátiť späť, kliknite na podčiarknuté slovo a potom Späť.

Používanie automatických opráv s čítačkou obrazovky

Automatické opravy môžete stále používať s čítačkou obrazovky. Ak chcete zmenu vrátiť späť, nájdite podčiarknuté slovo pomocou klávesov so šípkami a potom stlačte Tab a potom Enter.