Poprawianie pisowni i gramatyki podczas pisania w Gmailu

Gmail może sprawdzać pisownię i gramatykę e-maili podczas pisania.
  1. Otwórz Gmaila na komputerze.
  2. Kliknij ustawienia  a potem Ustawienia.
  3. U góry kliknij Ogólne.
  4. Włącz lub wyłącz te narzędzia:
  • Gramatyka
  • Pisownia
  • Autokorekta
Wskazówka: pod słowami tymczasowo pojawią się linie przerywane – niebieska oznaczająca sugestie gramatyczne i czerwona wskazująca błędy pisowni. Aby cofnąć zmianę pisowni, kliknij podkreślone słowo a potem Cofnij.
Ważne: ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

Używanie autokorekty z czytnikiem ekranu

Możesz używać autokorekty z czytnikiem ekranu. Aby cofnąć zmianę, za pomocą klawiszy strzałek znajdź podkreślone słowo, a potem naciśnij klawisze Tab a potem Enter.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne