Gmail için IMAP e-posta istemcisi ayarlarını belirleme

Gmail iletilerinizi Outlook, Apple Mail veya Thunderbird gibi başka bir e-posta istemcisinde okumak için IMAP kullanıyorsanız aşağıdaki ayarları yapmanızı öneririz.

Outlook
 1. Outlook'u açın.
 2. Dosya ve sonra Seçenekler ve sonra Posta ve sonra İletileri kaydet'i tıklayın.
 3. "İletilerin kopyalarını Gönderilmiş Öğeler klasörüne kaydet" seçeneğinin işaretini kaldırın.
iPhone
 1. iPhone'unuzun Ayarlar uygulamasını açın.
 2. Posta ve sonra Hesaplar ve sonra Hesap Ekle ve sonra Google'a dokunun.

Not: iPhone'da bir taslağı sildiğinizde, bu taslak Gmail'de kalıcı olarak silinir.

Thunderbird

1. Adım: IMAP ayarlarınızı açın

 1. Thunderbird'ü açın.
 2. Tools (Araçlar) ve sonra Account Settings'i (Hesap Ayarları) tıklayın.
 3. Gmail adresinizi vurgulayın.

2. Adım: Her sekmedeki ayarları güncelleyin

Server settings (Sunucu ayarları) sekmesi

 • "Check for new messages at startup" (Başlangıçta yeni iletileri kontrol et) seçeneğini işaretleyin.
 • "Check for new messages every 10 minutes" (Yeni iletileri 10 dakikada bir kontrol et) seçeneğini işaretleyin.
 • "When I delete a message" (Bir iletiyi sildiğimde) ifadesinin yanındaki Just mark it as deleted (Silindi olarak işaretle) seçeneğini işaretleyin.
 • "Clean up ('Expunge') Inbox on Exit" (Uygulamadan Çıkarken Gelen Kutusunu Temizle ("Boşalt")) seçeneğinin işaretini kaldırın.
 • "Empty Trash on Exit" (Uygulamadan Çıkarken Çöp Kutusunu Temizle) seçeneğinin işaretini kaldırın.

Copies & Folders (Kopyalar ve Klasörler) sekmesi

 • "When sending message, automatically" (İleti gönderilirken otomatik olarak) bölümünün altındaki "Place a copy in" (Şuraya bir kopyasını yerleştir) seçeneğinin işaretini kaldırın.
 • "Keep message drafts in" (İleti taslaklarını şurada tut) seçeneğiyle ilgili "Drafts and Templates" (Taslaklar ve Şablonlar) bölümünde, Other (Diğer) ve sonra Your Gmail address (Gmail adresiniz) ve sonra [Gmail] ve sonra Drafts (Taslaklar) seçeneğini belirleyin.

Junk Settings (İstenmeyen Posta Ayarları) sekmesi

 • "Enable adaptive junk mail controls for this account" (Bu hesap için uyarlanabilen istenmeyen posta denetimlerini etkinleştir) seçeneğinin işaretini kaldırın.

Apple Mail
 1. Apple Mail'i açın.
 2. Posta ve sonra Tercihler'i tıklayın.
 3. Hesaplarİstenmeyen Posta veya Görüntüleme menülerini tıklayın.
 4. Ayarları güncelleyin.
Diğer e-posta istemcileri

Gmail iletilerini okumak için yukarıda söz edilenler dışında bir e-posta istemcisi kullanıyorsanız aşağıdaki ipuçlarını deneyin.

Gönderme

 • Gönderilmiş iletileri sunucuya kaydetmeyin. E-posta istemciniz SMTP kullanıyorsa gönderilmiş iletiler otomatik olarak Gmail/Gönderilenler klasörüne kopyalanır.
 • Gmail'i web'de açtığınızda taslaklarınızın gösterilmesini istiyorsanız taslak iletileri sunucuya kaydedin.

Silme

 • Silinmiş iletileri sunucuya kaydetmeyin. IMAP klasöründen sildiğiniz iletileri Gmail'deki "Tüm Postalar" etiketi altında bulabilirsiniz.
 • IMAP ayarlarınızı, Çöp Kutusu'ndaki silinmiş iletileri kaydedecek şekilde değiştirmeyin. Bu tür bir ayar yaparsanız, e-posta istemcinizden silinen iletiler Gmail'den de 30 gün içinde kalıcı olarak silinir.

İstenmeyen postalar ve spam

 • İstemcinizin istenmeyen posta filtrelerini etkinleştirmeyin. Gmail, spam iletileri ve kötü amaçlı yazılımları istemcinize ulaşmadan otomatik olarak ayrıştırır.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?