Výber nastavení e-mailového klienta IMAP pre Gmail

Ak na čítanie správ z Gmailu v inom e-mailovom kliente, ako napríklad Outlook, Apple Mail alebo Thunderbird, používate IMAP, odporúčame vám použiť nastavenia uvedené nižšie.

Outlook
 1. Otvorte Outlook.
 2. Kliknite na položky Súbor a potom Možnosti a potom Pošta a potom Ukladanie správ.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Ukladať kópie správ v priečinku Odoslaná pošta.
iPhone
 1. V zariadení iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Pošta a potom Účty a potom Pridať účet a potom Google.

Poznámka: Koncept, ktorý v zariadení iPhone zahodíte, sa v Gmaile natrvalo odstráni.

Thunderbird

1. krok: Otvorte nastavenia protokolu IMAP

 1. Otvorte Thunderbird.
 2. Kliknite na položky Nástroje a potom Nastavenia účtu.
 3. Zvýraznite svoju adresu v Gmaile.

2. krok: Aktualizujte nastavenia na jednotlivých kartách

Karta Nastavenie servera

 • Začiarknite políčko Pri štarte skontrolovať novú poštu.
 • Začiarknite políčko Kontrolovať novú poštu každých 10 minút.
 • Vedľa položky Pri odstránení správy vyberte možnosť Iba ju označiť ako odstránenú.
 • Zrušte začiarknutie políčka Pri ukončení vyčistiť (natrvalo odstrániť) priečinok Doručená pošta.
 • Zrušte začiarknutie políčka Vyprázdniť kôš pri ukončení.

Karta Kópie a priečinky

 • V časti „Pri odosielaní správ automaticky“ zrušte začiarknutie políčka Uložiť kópiu do.
 • V časti Návrhy a šablóny vyberte pre možnosť „Návrhy správ ukladať do“ položky Iné a potom Vaša adresa v Gmaile a potom [Gmail] a potom Návrhy.

Karta Nastavenia nevyžiadanej pošty

 • Zrušte začiarknutie políčka Povoliť rozpoznávanie nevyžiadanej pošty pre tento účet.

Apple Mail
 1. Otvorte Apple Mail.
 2. Kliknite na položky Mail a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na ponuku ÚčtyNevyžiadaná pošta alebo Zobrazuje sa.
 4. Aktualizujte nastavenia.
Iný e-mailový klient

Ak na čítanie správ z Gmailu pomocou protokolu IMAP nepoužívate niektorý z e-mailových klientov uvedených vyššie, vyskúšajte tieto tipy.

Odosielanie

 • Neukladajte odoslané správy na server. Ak váš e-mailový klient používa SMTP, odoslané správy sa automaticky kopírujú do priečinka Gmail/Odoslané.
 • Koncepty správ ukladajte na server len v prípade, že chcete mať koncepty prístupne pri otvorení Gmailu na webe.

Odstraňovanie

 • Neukladajte odstránené správy na server. Správy, ktoré odstránite z priečinka IMAP, nájdete v rámci štítka Všetky správy v Gmaile.
 • Nemeňte nastavenia protokolu IMAP tak, aby sa odstránené správy ukladali do koša. V opačnom prípade sa správy odstránené v e-mailovom kliente po 30 dňoch natrvalo odstránia z Gmailu.

Nevyžiadaná pošta a spam

 • Nezapínajte v kliente filtre nevyžiadanej pošty. Gmail automaticky zoraďuje spam a malvér ešte skôr, než prídu do vášho klienta.