Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Zalecane ustawienia klienta IMAP

Poszczególne klienty IMAP różnią się między sobą, a ustawienia swojego klienta poczty możesz skonfigurować w sposób najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom. Jednak aby klient współpracował optymalnie z Gmailem, zalecamy użycie konkretnych ustawień. Aby zapoznać się z zalecaną przez nas konfiguracją, kliknij swojego klienta na poniższej liście.

iPhone

W Ustawieniach zaawansowanych konta pocztowego:

Deleted Mailbox (Usunięte skrzynki pocztowe) > On My iPhone (Na moim iPhonie) > Trash (Kosz)
Deleted Messages (Wiadomości usunięte) > Remove (Usuń) > Never (Nigdy)

Przy tak skonfigurowanych ustawieniach wiadomości usunięte z poziomu interfejsu internetowego będą wyświetlane tylko w Twoim folderze [Gmail]/Kosz. Dodatkowo wiadomości przeniesione do kosza na iPhonie będą wyświetlane w folderze Trash (Kosz) iPhone'a i w folderze [Gmail]/Wszystkie.

Uwaga: jeśli korzystasz z iPhone'a z aktualizacją oprogramowania 1.1.3 lub nowszą i automatycznie skonfigurowałeś protokół IMAP, klikając dużą ikonę Gmaila, wiadomości usuwane za pomocą iPhone'a będą przenoszone do folderu [Gmail]/Kosz, a nie do folderu [Gmail]/Wszystkie. Po 30 dniach zostaną trwale usunięte. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule o usuwaniu i archiwizowaniu wiadomości na iPhone'ach lub na stronie Pomocy technicznej Apple.

Aby uniknąć usunięcia poczty w ten sposób, ręcznie skonfiguruj swojego iPhone'a.

Thunderbird

W menu Narzędzia wybierz Konfiguracja kont i zaznacz swój adres Gmaila.

 1. Na karcie Konfiguracja serwera:

  Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości > zaznaczone
  Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co 10 minut > zaznaczone
  Wiadomość usunięta lokalnie > Zostanie oznaczona jako usunięta
  Przy wyjściu z programu porządkuj folder Odebrane > pozostaw niezaznaczone
  Przy wyjściu z programu opróżniaj Kosz > pozostaw niezaznaczone

 2. Na karcie Kopie i foldery w sekcji Wysyłając wiadomości automatycznie:

  umieszczaj ich kopie w: > pozostaw niezaznaczone

 3. Na karcie Kopie i foldery w sekcji Szkice i szablony:

  Szkice wiadomości przechowuj w: > Inne
  Inne > [Twój adres Gmaila] > [Gmail] > Szkice

 4. Na karcie Niechciana poczta

  Włącz filtr niechcianej poczty dla bieżącego konta > pozostaw niezaznaczone

 5. Kliknij OK, by zapisać i zamknąć ustawienia konta.

  Jeśli chcesz jeszcze bardziej usprawnić działanie protokołu IMAP, wykonaj te dodatkowe czynności:

  1. W menu „Narzędzia” wybierz Opcje.
  2. Na karcie „Zaawansowane” otwórz sekcję Ogólne.
  3. Kliknij przycisk Edytor ustawień.
  4. W polu Filtr wpisz ciąg „browser.cache.memory.capacity”.
  5. Kliknij dwukrotnie wpis browser.cache.memory.capacity, by edytować jego wartość.
  6. Zmień wartość na „30720” i kliknij OK.
  7. Usuń tekst z pola Filtr, a następnie wpisz w tym polu ciąg „mail.server.default.fetch_by_chunks”.
  8. Kliknij dwukrotnie wpis mail.server.default.fetch_by_chunks, by ustawić jego wartość na false.
  9. Zamknij okno „about:config”, a następnie zamknij „Opcje”, klikając OK.
Apple Mail

W menu Mail (Poczta) kliknij Preferences (Preferencje) > Accounts (Konta) > Mailbox Behaviors (Zachowanie skrzynki pocztowej)

Drafts (Kopie robocze):
Store draft messages on the server (Przechowuj kopie robocze wiadomości na serwerze) > pozostaw niezaznaczone

Sent (Wysłane):
Store sent messages on the server (Przechowuj wysłane wiadomości na serwerze) > pozostaw niezaznaczone

Junk (Niechciana poczta):
Przechowuj niechciane wiadomości na serwerze > zaznaczone
Delete junk messages when (Usuwaj niechciane wiadomości) > Nigdy

Trash (Kosz):
Move deleted messages to the Trash mailbox (Przenieś usunięte wiadomości do Kosza) > pozostaw niezaznaczone
Przechowuj usunięte wiadomości na serwerze > pozostaw niezaznaczone

Outlook

Outlook 2010/2013

Otwórz Opcje e-mail, wybierając Plik > Opcje > Poczta > Zapisywanie wiadomości:

Zapisz kopie wiadomości w folderze „Elementy wysłane” > pozostaw niezaznaczone

Outlook 2003/2007

Otwórz Opcje e-mail, wybierając Narzędzia > Opcje > Preferencje > Opcje e-mail:

Zapisz kopie wiadomości w folderze „Elementy wysłane” > pozostaw niezaznaczone

Outlook Express

Na karcie Wysłane w Narzędzia > Opcje:

Zapisz kopie wysłanych wiadomości w folderze „Elementy wysłane” > pozostaw niezaznaczone

Wyślij wiadomości bezzwłocznie > zaznaczone

Jeśli nie używasz żadnego z wymienionych wyżej klientów, zalecamy jako ogólną zasadę stosowanie następujących ustawień:

Wysyłanie:

 • Nie zapisuj wysłanych wiadomości na serwerze. Jeśli klient wysyła pocztę za pośrednictwem serwera SMTP Gmaila, wysyłane wiadomości są automatycznie kopiowane do folderu [Gmail]/Wysłane.
 • ZAPISUJ wersje robocze wiadomości na serwerze. Jeśli chcesz, by wersje robocze wiadomości tworzone w kliencie poczty były poprawnie synchronizowane z interfejsem internetowym Gmaila, skonfiguruj w kliencie zapisywanie wersji roboczych w folderze [Gmail]/Wersje robocze.

Usuwanie:

 • Nie zapisuj usuniętych wiadomości na serwerze. W przypadku Wiadomości usuwanych z folderu IMAP (poza tymi w [Gmail]/Spam lub [Gmail]/Kosz) usuwana jest tylko ich etykieta. Nadal można je znaleźć w folderze Wszystkie. Dlatego klient nie musi przechowywać dodatkowej kopii usuniętej wiadomości.
 • Nie zapisuj usuniętych wiadomości w folderze [Gmail]/Kosz, ponieważ spowoduje to usunięcie wiadomości ze wszystkich folderów.
 • Nie zapisuj usuniętych wiadomości w folderze [Gmail]/Wszystkie, ponieważ niektóre klienty będą próbować opróżnić ten folder, co zakończy się niepowodzeniem. Może to być przyczyną opóźnień w dostępie do poczty oraz nadmiernego zużywania baterii urządzenia przenośnego.

Wiadomości-śmieci oraz spam:

 • Nie włączaj filtrów wiadomości-śmieci w swoim kliencie. Filtry spamu Gmaila działają również w przypadku Twojego klienta IMAP. Zalecamy więc wyłączenie wszelkich dodatkowych filtrów spamu lub wiadomości-śmieci w tym kliencie. Filtr Twojego klienta będzie podejmować próby pobrania i zaklasyfikowania wszystkich Twoich istniejących wiadomości. Może to spowalniać działanie klienta do momentu zakończenia tego procesu.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?