Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Velg IMAP-innstillingene i e-postklienten din for Gmail

Vi anbefaler innstillingene nedenfor hvis du bruker IMAP til å lese Gmail-e-poster i en annen e-postklient, for eksempel Outlook, Apple Mail eller Thunderbird.

Outlook
 1. Åpne Outlook.
 2. Klikk på Fil og deretter Alternativer og deretter E-post og deretter Lagre meldinger.
 3. Fjern merket for «Lagre kopier av meldingen i mappen Sendte elementer».
iPhone
 1. Åpne Innstillinger-appen på iPhone.
 2. Trykk på E-post og deretter Kontoer og deretter Legg til konto og deretter Google.

Merk: Når du forkaster et utkast på iPhone, slettes det for godt i Gmail.

Thunderbird

Trinn 1: Åpne IMAP-innstillingene

 1. Åpne Thunderbird.
 2. Klikk på Rediger og deretter Kontoinnstillinger.
 3. Merk Gmail-adressen din.

Trinn 2: Oppdater innstillingene på hver fane

Serverinnstillinger-fanen

 • Merk av for «Se etter nye meldinger ved oppstart».
 • Merk av for «Se etter nye meldinger hvert 10. minutt».
 • Velg «Merk som slettet» ved siden av «Når jeg sletter en melding».
 • Fjern merket for «Tøm (slett) Innboks ved avslutning».
 • Fjern merket for «Tøm søppelkassen ved avslutning».

Kopier og mapper-fanen

 • Fjern merket for «Lagre en kopi i» under «Når meldinger sendes».
 • Under «Utkast og maler» går du til «Lagre meldingsutkast i» og velger Annen mappe: og deretter Gmail-adressen din og deretter [Gmail] og deretter Utkast.

«Uønsket e-post»-fanen

 • Fjern merket for «Tillat adaptivt filter for uønsket e-post».

Apple Mail
 1. Åpne Apple Mail.
 2. Klikk på Meny og deretter Valg og deretter Kontoer og deretter Postkasseoppførsel.
 3. Oppdater innstillingene nedenfor:
  • Sendt: Fjern merket for «Arkiver sendte meldinger på tjeneren».
  • Uønskede meldinger: Merk av for «Arkiver uønskede meldinger på tjeneren». Velg Aldri ved siden av «Slett uønskede meldinger».
  • Papirkurv: Fjern merket for «Flytt slettet e-post til papirkurvpostkassen» og «Arkiver slettede meldinger på tjeneren».
Andre e-postklienter

Hvis du ikke bruker noen av e-postklientene over til å lese Gmail-e-poster med IMAP, kan du prøve disse tipsene.

Sending

 • Ikke lagre sendt e-post på tjeneren. Sendt e-post blir automatisk kopiert til Gmail/Sendt-mappen hvis e-postklienten bruker SMTP.
 • Lagre utkast på tjeneren hvis du vil se utkastene når du åpner Gmail i nettleseren.

Sletting

 • Ikke lagre slettede e-poster på tjeneren. Du kan finne e-poster du sletter fra IMAP-mapper, under «All e-post»-etiketten i Gmail.
 • Ikke endre IMAP-innstillingene for å lagre slettede e-poster i papirkurven. Når du gjør dette, slettes alle e-postene fra e-postklienten for godt fra Gmail etter 30 dager.

Søppelpost

 • Ikke slå på søppelpostfilteret for klienten. Gmail sorterer automatisk ut søppelpost og skadelig programvare før det når frem til klienten.