Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Anbefalede indstillinger for IMAP-klienten

Vi anbefaler nedenstående indstillingerne, hvis du bruger IMAP til at læse dine Gmail-meddelelser i en anden e-mailklient, f.eks. Outlook, Apple Mail eller Thunderbird.

Outlook
 1. Åbn Outlook.
 2. Klik på Fil og dernæst Indstillinger og dernæst Mail og dernæst Gem meddelelser.
 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Gem kopier af meddelelser i mappen Sendt post".
iPhone
 1. Åbn appen Indstillinger.
 2. Tryk på E-mail, kontakter, kalendere og dernæst Gmail og dernæst Konto og dernæst Avanceret.
 3. Tryk på Postkassen Udkast og dernæst På​ serveren og dernæst Udkast (Udkast er muligvis angivet under [Gmail]).
 4. Tryk på Arkivpostkasse og dernæst På serveren og dernæst Alle e-mails.
 5. Tryk på Flyt kasserede beskeder til og dernæst Arkivpostkasse.

Bemærk! Når du kasserer en kladde på din iPhone, slettes den permanent i Gmail.

Thunderbird

Trin 1: Åbn dine IMAP-indstillinger

 1. Åbn Thunderbird.
 2. Klik på Rediger og dernæst Kontoindstillinger.
 3. Markér din Gmail-adresse.

Trin 2: Opdater indstillingerne på hver fane

Fanen med serverindstillinger

 • Markér "Check for new messages at startup" (Se efter nye meddelelser ved opstart).
 • Markér "Check for new messages every 10 minutes" (Se efter nye meddelelser hvert 10. minut).
 • Ud for "When I delete a message" (Når jeg sletter en meddelelse) skal du vælge Mark it as deleted (Markér den som slettet).
 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved "Clean up Inbox on Exit" (Ryd indbakke ved afslutning).
 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved "Empty Trash on Exit" (Tøm papirkurven ved afslutning).

Fanen med kopier og mapper

 • I sektionen "When sending message, automatically" (Når jeg sender en meddelelse, vil jeg automatisk) skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Place a copy in" (Lægge en kopi i)
 • I sektionen "Drafts and Templates" (Kladder og skabeloner) ved "Keep message drafts in" (Opbevar kladder i) skal du vælge Other (Anden) og dernæst Din Gmail-adresse og dernæst [Gmail] og dernæst Drafts (Kladder).

Fanen med indstillinger for spam

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Enable adaptive junk mail controls" (Aktivér tilpasset styring af spam).

Apple Mail
 1. Åbn Apple Mail.
 2. Klik på Menu og dernæst Indstillinger og dernæst Konti og dernæst Postkassehandlinger.
 3. Opdater følgende indstillinger:
  • Sendt: Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Opbevar sendte beskeder på serveren".
  • Reklamepost: Markér "Opbevar reklamepost på serveren". Ud for "Slet reklamepost efter" skal du vælge Aldrig.
  • Papirkurv: Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne "Flyt slettede beskeder til papirkurven" og "Opbevar slettede beskeder på serveren".
Andre e-mailklienter

Hvis du ikke bruger en af de e-mailklienter, der er nævnt ovenfor, til at læse Gmail-meddelelser ved hjælp af IMAP, kan du prøve disse tips.

Afsendelse

 • Gem ikke sendte meddelelser på serveren. Sendte meddelelser kopieres automatisk til Gmail/mappen Sendte e-mails, hvis din e-mailklient benytter SMTP.
 • Gem kladder på serveren, hvis du gerne vil have mulighed for at se dine kladder, når du åbner Gmail på nettet.

Sletning

 • Gem ikke slettede meddelelser på serveren. Du kan finde meddelelser, du sletter fra en IMAP-mappe, under etiketten "Alle e-mails" i Gmail.
 • Undlad at ændre dine IMAP-indstillinger, så slettede meddelelser gemmes i papirkurven. Hvis du gør det, bliver meddelelser, du sletter fra din e-mailklient, slettet permanent fra Gmail efter 30 dage.

Uønsket post og spam

 • Aktivér ikke din klients filtre for uønsket post. Gmail sorterer automatisk spam og malware fra, før det når din klient.