Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Anbefalede indstillinger for IMAP-klient

Alle IMAP-klienter er forskellige, og du kan konfigurere indstillingerne for klienterne, så de opfylder dine specifikke behov. Vi anbefaler imidlertid visse standardindstillinger, som er med til at sikre, at klienterne arbejder optimalt sammen med Gmail. Klik på din klient herunder for at få vist vores anbefalede konfiguration.

iPhone

Fra Advanced Settings (Avancerede indstillinger): i din e-mailkonto.

Deleted Mailbox (Slettet postkasse) > On My iPhone (På min iPhone) > Trash (Papirkurv)
Deleted Messages (Slettede meddelelser) > (Remove) Fjern > (Never) Aldrig

Med disse indstillinger vises meddelelser, der er slettet fra webgrænsefladen, kun i mappen [Gmail]/Papirkurv. Derudover vises meddelelser, der slettes fra din iPhone, også i mappen iPhone Thrash (Papirkurv) og i mappen [Gmail]/Alle e-mails.

Bemærk!: Hvis du bruger en iPhone med softwareopdatering 1.1.3 eller nyere, og du har konfigureret IMAP automatisk ved at klikke på det store Gmail-ikon i Mail, flyttes de meddelelser, der er placeret i mappen med papirkurven på din iPhone, til mappen [Gmail]/Papirkurv i stedet for til mappen [Gmail]/Alle e-mails, hvilket betyder, at de slettes permanent efter 30 dage. Du kan få flere oplysninger i vores artikel om sletning og arkivering på iPhones eller ved at besøge Apple Support.

Hvis du vil undgå denne funktionsmåde i forbindelse med sletning, skal du konfigurere din iPhone manuelt.

Thunderbird

Vælg Account Settings (Kontoindstillinger) i menuen Tools (Værktøjer), og markér din Gmail-adresse.

 1. På fanen Server Settings (Serverindstilinger):

  Check for new messages at startup (Kontrollér for nye meddelelser ved opstart) > markeret
  Check for new messages every 10 minutes (Kontrollér for nye meddelelser hvert 10. minut) > markeret
  When I delete a message (Når jeg sletter en meddelelse) > Mark it as deleted (Markér den som slettet)
  Clean up ("Expunge") Inbox on Exit (Ryd indbakke ("Expunge") ved afslut) > ikke markeret
  Empty Trash on Exit (Tøm papirkurv ved afslut) > ikke markeret

 2. På fanen (Copies & Folders (Kopier og mapper) i afsnittet When sending messages automatically (Når der sendes meddelelser automatisk):

  Place a copy in (Gem en kopi i) > ikke markeret

 3. På fanen Copies & Folders (Kopier og mapper) i afsnittet Drafts and Templates (Kladder og skabeloner):

  Keep message drafts in (Opbevar meddelelseskladder i) > Other (Andet)
  Other (Andet) >[Din Gmail-adresse] > [Gmail] > Drafts (Kladder)

 4. På fanen Junk Settings (Indstillinger for uønskede e-mails)

  Enable adaptive junk mail controls (Aktivér tilpassede kontrolelementer for uønskede e-mails) > ikke markeret

 5. Klik på OK for at gemme og lukke kontoindstillingerne.

  Du kan forbedre IMAP-oplevelsen yderligere ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Åbn Options (Indstillinger) i menuen "Tools (Værktøjer)".
  2. Åbn afsnittet General (Generelt) på fanen "Avanced (Avanceret)".
  3. Klik på knappen Config Editor (Konfigurationseditor).
  4. Skriv 'browser.cache.memory.capacity' i feltet "Filter".
  5. Dobbeltklik på browser.cache.memory.capacity for at redigere værdien.
  6. Ret værdien til "30720", og klik på OK.
  7. Slet teksten i feltet "Filter", og skriv "mail.server.default.fetch_by_chunks"
  8. Dobbeltklik på mail.server.default.fetch_by_chunks for at angive værdien til false (falsk).
  9. Luk vinduet "about:config", og luk derefter "Options (Valgmuligheder)" ved at klikke på OK.
Apple Mail

Klik på Preferences (Præferencer) > Accounts (Konti) > Mailbox Behaviors (Funktionsmåder for postkasse) i menuen Mail (E-mails).

Kladder:
Store draft messages on the server (Gem kladder på serveren) > ikke markeret

Sent (Sendte e-mails):
Store sent messages on the server (Gem sendte meddelelser på serveren) > ikke markeret

Junk (Uønskede e-mails):
Store junk messages on the server (Gem uønskede e-mails på serveren) > markeret
Delete junk messages when (Slet uønskede e-mails når) > Never (Aldrig)

Trash (Papirkurv):
Move deleted messages to the Trash mailbox (Flyt slettede meddelelser til mappen Papirkurv) > ikke markeret
Store deleted messages on the server (Gem slettede meddelelser på serveren) > ikke markeret

Outlook

Outlook 2010/2013

Gå til indstillingerne under Indstillinger for Outlook ved at vælge Filer > Indstillinger > Post > Gem meddelelser, og gør følgende:

Gem kopier af meddelelserne i mappen Sendt post > ikke markeret

Outlook 2003/2007

Gå til indstillingerne under Indstillinger for Outlook ved at gå til Funktioner > Indstillinger > Indstillinger > E-mailindstillinger:

Gem kopier af meddelelserne i mappen Sendt post > ikke markeret

Outlook Express

På fanen Send i Funktioner > Indstillinger:

Gem kopier af sendte meddelelser i mappen "Sendt post" > ikke markeret

Send meddelelser straks > markeret

Hvis du ikke bruger en af de klienter, der er angivet ovenfor, foreslår vi som en generel regel, at du bruger følgende indstillinger:

Sender:

 • Gem ikke sendte meddelelser på serveren. Hvis klienten sender e-mails ved hjælp af Gmails SMTP-server, kopieres de meddelelser, du sender, automatisk til mappen [Gmail]/Sendte e-mails.
 • GEM kladdemeddelelser på serveren. Hvis du ønsker, at kladderne i e-mailklienten skal synkronisere korrekt med Gmail-webgrænsefladen, skal du angive, at klienten skal gemme kladder i mappen [Gmail]/Kladder.

Sletter:

 • Gem ikke slettede meddelelser på serveren. Meddelelser, der slettes fra en IMAP-mappe (med undtagelse af meddelelser i mappen [Gmail]/Spam eller [Gmail]/Papirkurv) får kun fjernet etiketten og findes stadig i Alle e-mails. Derfor behøver din klient ikke gemme en ekstra kopi af en slettet meddelelse.
 • Gem ikke slettede meddelelser i mappen [Gmail]/Papirkurv, da dette sletter en meddelelse i alle mapper.
 • Gem ikke slettede meddelelser i mappen [Gmail]/Alle e-mails, da nogle klienter vil udføre mislykkede forsøg på at tømme denne mappe. Dette kan medføre forsinket adgang til e-mails eller for stort batteriforbrug på en mobilenhed.

Uønsket post og spam:

 • Aktivér ikke din klients filtre for uønsket post. Gmails spamfiltre fungerer også i din IMAP-klient, og vi anbefaler derfor, at du deaktiverer andre ekstra spamfiltre eller filtre for uønsket post i klienten. Din klients filter vil forsøge at downloade og klassificere alle dine eksisterende meddelelser, hvilket kan medføre forringet hastighed i klienten, indtil processen er fuldført.