Výběr nastavení e-mailového klienta IMAP pro Gmail

Pokud e-maily z Gmailu čtete pomocí protokolu IMAP v jiném klientovi, jako je Outlook, Apple Mail nebo Thunderbird, doporučujeme použít následující nastavení.

Outlook
  1. Spusťte Outlook.
  2. Klikněte na Soubor a pak Možnosti a pak Pošta a pak Ukládání zpráv.
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka „Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta“.
Aplikace pro iPhone
  1. Přejděte na iPhonu do Nastavení.
  2. Klepněte na Pošta a pak Účty a pak Přidat účet a pak Google.

Poznámka: Když zahodíte koncept v iPhonu, z Gmailu se trvale smaže.

Thunderbird

Krok 1: Otevřete nastavení IMAP

  1. Spusťte Thunderbird.
  2. Klikněte na Nástroje a pak Nastavení účtu.
  3. Zvýrazněte svou adresu Gmail.

Krok 2: Upravte nastavení na jednotlivých kartách

Karta Nastavení serveru

  • Zaškrtněte políčko „Po spuštění zkontrolovat nové zprávy“.
  • Zaškrtněte políčko „Kontrolovat nové zprávy každých 10 minut“.
  • U přepínače „Při odstranění zprávy“ vyberte možnost Označit zprávu jako smazanou.
  • Zrušte zaškrtnutí políčka „Při ukončení provést údržbu složky s doručenou poštou“.
  • Zrušte zaškrtnutí políčka „Při ukončení vysypat koš“.

Karta Kopie a složky

  • V sekci „Automaticky při odesílání poštovní zprávy“ zrušte zaškrtnutí políčka „Uložit kopii do složky“.
  • V sekci „Koncepty a šablony“ u přepínače „Uchovávat koncepty zpráv v“, vyberte Další a pak Vaše adresa Gmail a pak [Gmail] a pak Koncepty.

Karta Nevyžádaná pošta

  • Zrušte zaškrtnutí políčka „Pro tento účet povolit kontrolu na nevyžádanou poštu“.

Apple Mail
  1. Spusťte Apple Mail.
  2. Klikněte na Mail a pak Předvolby.
  3. Klepněte na nabídku Účty, Nevyžádané nebo Zobrazení.
  4. Změňte nastavení.
Jiný e-mailový klient

Používáte-li ke čtení zpráv z Gmailu pomocí protokolu IMAP jiného poštovního klienta, řiďte se při nastavování těmito tipy.

Odesílání

  • Neukládejte odeslané zprávy na serveru. Pokud váš e-mailový klient používá protokol SMTP, odeslané zprávy se automaticky kopírují do složky Odeslané v Gmailu.
  • Koncepty zpráv na serveru ukládejte, chcete-li je mít k dispozici, když otevřete Gmail na webu.

Mazání

  • Neukládejte smazané zprávy na serveru. Zprávy smazané ze složky IMAP najdete v Gmailu pod štítkem Všechny zprávy.
  • Neměňte nastavení IMAP tak, aby se smazané zprávy přesouvaly do koše. Když to uděláte, zprávy trvale smazané v e-mailovém klientovi budou za 30 dní trvale odstraněny z Gmailu.

Nevyžádaná pošta a spam

  • Nezapínejte filtry nevyžádané pošty vašeho klienta. V Gmailu se spam a malware třídí automaticky ještě před tím, než zprávy dorazí do klientské aplikace.