Doporučené nastavení klienta IMAP

Všichni klienti IMAP nejsou stejní, a proto je třeba nastavit klienta tak, aby nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Kvůli optimální spolupráci se službou Gmail však doporučujeme dodržet určitá nastavení. Kliknutím na vašeho klienta v následujícím přehledu zobrazíte doporučenou konfiguraci.

iPhone

Z nabídky Rozšířená nastavení vašeho poštovního účtu zkontrolujte tato nastavení:

Koš > V mém iPhonu > Koš
Koš > Odstranit > Nikdy

Jakmile provedete tato nastavení, budou se zprávy smazané přes webové rozhraní zobrazovat pouze ve složce [Gmail]/Koš. Zprávy, které přesunete do koše ze zařízení iPhone, se zobrazí ve složce Koš zařízení iPhone i ve složce [Gmail]/Všechny zprávy.

Poznámka: Používáte-li zařízení iPhone s aktualizací softwaru 1.1.3 nebo novější a automaticky jste nakonfigurovali protokol IMAP poklepáním na velkou ikonu služby Gmail v poště, budou zprávy, které jste vyhodili do koše v zařízení iPhone, přesunuty do složky [Gmail]/Koš] (místo do složky [Gmail]/Všechny zprávy) a odtud budou po 30 dnech trvale smazány. Další informace naleznete ve článku o mazání a archivaci v zařízeních iPhone nebo navštivte stránku podpory produktů Apple na webu Apple Support.

Chcete-li změnit tyto možnosti mazání zpráv, své zařízení iPhone nakonfigurujte ručně.

Thunderbird

V nabídce Možnosti... vyberte Nastavení účtu... a zvýrazněte svoji adresu služby Gmail.

 1. Na kartě Nastavení serveru zkontrolujte tato nastavení:

  Po spuštění zkontrolovat nové zprávy > zaškrtnuto
  Kontrolovat zprávy každých 10 minut > zaškrtnuto
  Při odstranění zprávy > Označit zprávu jako smazanou
  Při ukončení provést údržbu složky s doručenou poštou > není zaškrtnuto
  Při ukončení vysypat koš > není zaškrtnuto

 2. Na kartě Kopie a složky v sekci Automaticky při odesílání poštovní zprávy zkontrolujte tato nastavení:

  Uložit kopii do složky > není zaškrtnuto

 3. Na kartě Kopie a složky v sekci Koncepty a šablony zkontrolujte tato nastavení:

  Uchovávat koncepty zpráv v > Další
  Další >[vaše Gmailová adresa] > [Gmail] > Koncepty

 4. Na kartě Nevyžádaná pošta zkontrolujte tato nastavení:

  Pro tento účet povolit kontrolu na nevyžádanou poštu > není zaškrtnuto

 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete okno nastavení.

  Chcete-li protokol IMAP využít opravdu na maximum, proveďte tyto další kroky:

  1. V nabídce Možnosti... vyberte Možnosti....
  2. V sekci Rozšířené vyberte kartu Obecné.
  3. Klikněte na tlačítko Editor předvoleb....
  4. V poli Hledat: zadejte možnost browser.cache.memory.capacity.
  5. Dvakrát klikněte na možnost browser.cache.memory.capacity a proveďte změnu hodnoty.
  6. Změňte číslo na „30720“ a pak klikněte na OK.
  7. Smažte text v poli Hledat a zadejte mail.server.default.fetch_by_chunks.
  8. Dvakrát klikněte na možnost mail.server.default.fetch_by_chunks a změňte hodnotu na false.
  9. Zavřete okno „about:config“ a pak kliknutím na OK zavřete nabídku Možnosti.
Apple Mail

V nabídce Mail (Pošta) klikněte na Předvolby > Účty > Chování schránek a zkontrolujte tato nastavení:

Koncepty:
Ponechat koncepty na serveru > není zaškrtnuto

Odeslané:
Ponechat odeslané zprávy na serveru > není zaškrtnuto

Nevyžádané:
Ponechat nevyžádané zprávy na serveru > zaškrtnuto
Nevyžádané zprávy odstranit > Nikdy

Koš:
Přesunout odstraněné zprávy do koše > není zaškrtnuto
Ponechat odstraněné zprávy na serveru > není zaškrtnuto

Outlook

Vyberte Nástroje > Možnosti > Předvolby, přejděte do sekce Možnosti e-mailu a zkontrolujte toto nastavení:

Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnuto

Outlook Express

Na kartě Odesílání v nabídce Nástroje > Možnosti zkontrolujte tato nastavení:

Ukládat kopie odeslaných zpráv do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnuto

Odesílat zprávy okamžitě > zaškrtnuto

Pokud nepoužíváte žádného z výše uvedených klientů, obecně platí následující doporučené postupy:

Odesílání:

 • Neukládejte odeslané zprávy na serveru. Pokud váš klient odesílá zprávy přes server SMTP Gmailu, budou odeslané zprávy automaticky zkopírovány do složky [Gmail]/Sent Mail.
 • UKLÁDEJTE koncepty na serveru. Jestliže chcete, aby se koncepty vašich zpráv správně synchronizovaly s webovým rozhraním Gmailu, nastavte v klientovi ukládání konceptů do složky [Gmail]/Drafts.

Mazání:

 • Neukládejte smazané zprávy na serveru. Zprávám smazaným ze složky IMAP (kromě zpráv ve složce [Gmail]/Spam nebo [Gmail]/Trash) se pouze odebere daný štítek a i nadále zůstanou ve složce Všechny zprávy. To znamená, že váš klient nepotřebuje ukládat samostatnou kopii smazané zprávy.
 • Neukládejte smazané zprávy do složky [Gmail]/Trash, protože se tím zprávy smažou ze všech složek.
 • Neukládejte smazané zprávy do složky [Gmail]/All Mail, protože se může stát, že se váš klient pokusí tuto složku neúspěšně vyprázdnit. To může vést ke zpožděnému přístupu k poště nebo k nadměrné spotřebě baterií u mobilních zařízení.

Nevyžádaná pošta a spam:

 • NEAKTIVUJTE filtry nevyžádané pošty vašeho klienta. Spamové filtry Gmailu pracují také v klientovi IMAP, a proto doporučujeme vypnout ve vašem klientovi všechny další filtry spamu a nevyžádané pošty. Filtr klienta se bude pokoušet stáhnout a klasifikovat všechny stávající zprávy, což jej může zpomalit, dokud proces nebude dokončen.