Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

IMAP-berichten verwijderen

Als je een bericht uit je Postvak IN of uit een van je aangepaste mappen in de IMAP-client verwijdert, wordt het bericht nog altijd weergegeven in de map [Gmail]/Alle berichten.

Dit is de reden hiervoor: in de meeste gevallen wordt bij het verwijderen van een bericht uit een map slechts het maplabel van dat bericht verwijderd, met inbegrip van het label dat aangeeft dat het bericht zich in je Postvak IN bevindt. In de map [Gmail]/Alle berichten worden al je berichten weergegeven, of ze nu labels hebben of niet. Als je een bericht uit alle mappen wilt verwijderen, verplaats je het naar de map [Gmail]/Prullenbak.

Als je een bericht uit de map [Gmail]/Spam of [Gmail]/Prullenbak verwijdert, wordt het definitief verwijderd.

Zie onze Aanbevolen IMAP-clientinstellingen voor clientspecifieke instellingen voor het verwijderen en opslaan van berichten en concepten

Belangrijk: Als je een iPhone met softwareupdate 1.1.3 gebruikt en je hebt IMAP automatisch geconfigureerd door op het grote Gmail-pictogram te klikken, worden berichten uit de prullenbak van je iPhone verplaatst naar de map [Gmail]/Prullenbak in plaats van naar de map [Gmail]/Alle berichten. De berichten worden dan na 30 dagen permanent verwijderd. Meer informatie vind je in ons artikel over verwijderen en archiveren op iPhones of op Apple Support.

Je kunt dergelijke verwijderingen voorkomen door je iPhone handmatig te configureren.

Vivian is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?