Gửi và mở email bí mật

Bạn có thể gửi thư và tệp đính kèm bằng chế độ bảo mật của Gmail để giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm không bị truy cập trái phép. Bạn có thể sử dụng chế độ bảo mật để đặt ngày hết hạn cho thư hoặc thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào. Người nhận thư bí mật sẽ bị vô hiệu hóa các tùy chọn để chuyển tiếp, sao chép, in và tải xuống. 

Lưu ý: Mặc dù chế độ bảo mật giúp ngăn người nhận vô tình chia sẻ email của bạn, nhưng chế độ này không ngăn người nhận chụp ảnh màn hình hoặc ảnh của thư hoặc tệp đính kèm. Người nhận có chương trình độc hại trên máy tính vẫn có thể sao chép hoặc tải thư hoặc tệp đính kèm của bạn xuống.

Xem cách email bí mật hoạt động 

How locker works
Lưu ý: Nội dung trong hoạt ảnh này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.

Gửi thư và tệp đính kèm một cách bảo mật 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Soạn thư Chỉnh sửa.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Chế độ bảo mật.
  Lưu ý: Nếu bạn đã bật chế độ bảo mật cho email, hãy chuyển tới dưới cùng email, sau đó nhấn vào tùy chọn Chỉnh sửa.
 4. Bật Chế độ bảo mật
 5. Đặt ngày hết hạn, mật mã và các tùy chọn kiểm soát khác. Các tùy chọn cài đặt này tác động đến cả văn bản trong thư và mọi tệp đính kèm. 
  • Nếu bạn chọn "Không sử dụng mật mã qua SMS", thì những người nhận sử dụng ứng dụng Gmail sẽ có thể mở thư trực tiếp. Người nhận không sử dụng Gmail sẽ nhận được mật mã qua email.
  • Nếu bạn chọn "Mật mã qua SMS", thì người nhận sẽ nhận được mật mã qua tin nhắn văn bản. Hãy đảm bảo bạn nhập số điện thoại của người nhận chứ không phải số điện thoại của bạn.
 6. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong.

Xóa quyền truy cập sớm

Bạn có thể xóa quyền truy cập của người nhận vào email trước ngày hết hạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đã gửi.
 3. Mở email được bảo mật.
 4. Ở cuối màn hình, nhấn vào tùy chọn Hủy bỏ quyền truy cập

Mở email được gửi bằng chế độ bảo mật

Nếu người gửi dùng chế độ bảo mật để gửi email:

 • Bạn có thể xem thư và tệp đính kèm cho đến ngày hết hạn hoặc cho đến khi người gửi xóa quyền truy cập.
 • Các tùy chọn để sao chép, dán, tải xuống, in và chuyển tiếp nội dung thư và tệp đính kèm sẽ bị vô hiệu hóa.
 • Bạn có thể cần phải nhập mật mã để mở email.

Tôi đang sử dụng tài khoản Gmail

 1. Mở email.
 2. Nếu người gửi không yêu cầu mật mã qua SMS:
  • Nếu dùng ứng dụng Gmail mới nhất (trên web hoặc thiết bị di động), bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy email khi mở.
  • Nếu bạn dùng ứng dụng email khác, hãy mở email, nhấp vào liên kết Xem email và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn vào Google để xem thư.
 3. Nếu người gửi yêu cầu mật mã qua SMS, hãy làm như sau:
  • Chọn mục Gửi mật mã.
  • Kiểm tra tin nhắn văn bản để xem mật mã.
  • Nhập mật mã, sau đó chọn mục Gửi.

Tôi đang sử dụng tài khoản email khác

 1. Mở email. Chọn liên kết Xem email.
 2. Một trang mới sẽ mở ra. Chọn mục Gửi mật mã.
  • Kiểm tra tin nhắn văn bản hoặc email để xem mật mã.
  • Nhập mật mã, sau đó chọn mục Gửi.

Tôi nhận được thông báo lỗi

Email đã hết hạn

Người gửi có thể đã xóa email hoặc xóa quyền truy cập của bạn trước ngày hết hạn. Hãy liên hệ với người gửi để cho bạn thêm thời gian hoặc để họ gửi lại email.

Số điện thoại được cung cấp là cho một quốc gia không được hỗ trợ

Bạn chỉ có thể thêm mật mã SMS cho số điện thoại từ các khu vực sau: 

 • Bắc Mỹ
 • Nam Mỹ
 • Châu Âu
 • Úc
 • Châu Á: Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?