ส่งและเปิดอีเมลที่เป็นความลับ

คุณจะส่งข้อความและไฟล์แนบด้วยโหมดข้อมูลลับของ Gmail เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ นอกจากนี้ คุณยังใช้โหมดข้อมูลลับเพื่อกำหนดวันที่หมดอายุของข้อความหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงได้ทุกเมื่อ ผู้รับข้อความที่เป็นความลับจะไม่มีตัวเลือกในการส่งต่อ คัดลอก พิมพ์ และดาวน์โหลด

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าโหมดข้อมูลลับจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้รับแชร์อีเมลของคุณโดยไม่ตั้งใจ แต่โหมดนี้ไม่สามารถป้องกันผู้รับจากการถ่ายภาพหน้าจอหรือรูปภาพของข้อความหรือไฟล์แนบได้ ผู้รับที่มีโปรแกรมที่เป็นอันตรายในคอมพิวเตอร์อาจยังคงคัดลอกหรือดาวน์โหลดข้อความหรือไฟล์แนบได้อยู่

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูวิธีการทำงานของอีเมลที่เป็นความลับ
ภาพเคลื่อนไหวสำหรับโหมดข้อมูลลับใน Gmail นี้แสดงภาพ Lisa กำลังคลิกไอคอนโหมดข้อมูลลับที่ด้านล่างของข้อความ แล้วจึงส่งข้อความลับถึง Sam
สำคัญ: เนื้อหาในภาพเคลื่อนไหวนี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ส่งข้อความและไฟล์แนบเป็นความลับ

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน
 3. คลิกเปิด/ปิดโหมดข้อมูลลับ ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่าง
  • หากเปิดโหมดข้อมูลลับแล้ว ให้ไปที่ด้านล่างของอีเมล แล้วคลิกแก้ไข
 4. กำหนดวันที่หมดอายุและรหัสผ่าน การตั้งค่าเหล่านี้จะส่งผลต่อทั้งข้อความและไฟล์แนบ 
  • หากเลือก "ไม่มีรหัสผ่านทาง SMS" ผู้รับที่ใช้แอป Gmail จะเปิดได้โดยตรง ส่วนผู้รับที่ไม่ได้ใช้ Gmail จะได้รับรหัสผ่านทางอีเมล
  • หากเลือก "รหัสผ่านทาง SMS" ผู้รับจะได้รับรหัสผ่านทาง SMS โปรดตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ ไม่ใช่ของคุณเอง
 5. คลิกบันทึก

นำสิทธิ์เข้าถึงออกล่วงหน้า

คุณหยุดไม่ให้ผู้รับเปิดอีเมลก่อนถึงวันหมดอายุได้

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกส่งทางด้านซ้าย
 3. เปิดอีเมลที่เป็นข้อมูลลับ
 4. คลิกนำสิทธิ์การเข้าถึงออก

เปิดอีเมลที่ส่งด้วยโหมดข้อมูลลับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากผู้ส่งใช้โหมดข้อมูลลับเพื่อส่งอีเมล

 • คุณจะเปิดข้อความและไฟล์แนบได้จนถึงวันที่หมดอายุหรือจนกว่าผู้ส่งจะนำสิทธิ์การเข้าถึงออก
 • ตัวเลือกสำหรับคัดลอก วาง ดาวน์โหลด พิมพ์ และส่งต่อข้อความและไฟล์แนบจะถูกปิดใช้
 • คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเปิดอีเมล
ฉันใช้บัญชี Gmail
 1. เปิดอีเมล
 2. หากผู้ส่งไม่กำหนดให้ใช้รหัสผ่าน SMS ให้ทำดังนี้
  • หากคุณใช้แอป Gmail ล่าสุด (บนเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่) คุณจะเห็นอีเมลโดยตรงเมื่อเปิด
  • หากคุณใช้โปรแกรมรับส่งเมลอื่น ให้เปิดอีเมลแล้วคลิกที่ลิงก์ดูอีเมล จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบ Google เพื่อเปิดข้อความ
 3. หากผู้ส่งกำหนดให้ใช้รหัสผ่าน SMS ให้ทำดังนี้
  1. เลือกส่งรหัสผ่าน
  2. ตรวจสอบ SMS เพื่อดูรหัสผ่าน
  3. ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเลือกส่ง
ฉันใช้บัญชีอีเมลอื่น
 1. เปิดอีเมล
 2. เลือกดูอีเมล
  • หน้าใหม่จะเปิดขึ้น
 3. เลือกส่งรหัสผ่าน
 4. ตรวจสอบ SMS หรืออีเมลเพื่อดูรหัสผ่าน
 5. ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเลือกส่ง

ฉันได้รับข้อผิดพลาด

อีเมลหมดอายุแล้ว

ผู้ส่งอาจลบอีเมลแล้วหรือนำสิทธิ์เข้าถึงออกก่อนถึงวันที่หมดอายุ โปรดติดต่อผู้ส่งเพื่อขยายเวลาให้คุณหรือขอให้ส่งอีเมลถึงคุณอีกครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุเป็นหมายเลขของประเทศที่ไม่รองรับ

คุณเพิ่มรหัสผ่าน SMS สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ได้เฉพาะจากภูมิภาคต่อไปนี้เท่านั้น

 • อเมริกาเหนือ
 • อเมริกาใต้
 • ยุโรป
 • ออสเตรเลีย
 • เอเชีย: อินเดีย เกาหลี และญี่ปุ่น
เปลี่ยนบัญชี
ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ถูกต้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับอีเมลของผู้รับ จากนั้นลองเปิดอีเมลอีกครั้ง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก